S. Szabó István : A Keresztanya – 3.

Vígjáték két felvonásban. Első felvonás, harmadik kép, első, második, harmadik jelenet.*

Harmadik kép  

 

Szín: Ugyanaz, mint eddig. A két utcalány kihívó pózban ülnek a székeken.

 

 Első jelenet

   

(Puszi, Nyuszi)

 

 Puszi:

Na ezt jól bevállaltuk Nyuszikám! Impotenci Jenci az ágy rodeón! Bravó!

 

Nyuszi:

Nyugi, ne izgulj! Csináltunk mi már nagyobb mutatványt is! Meghajtjuk a fiatalurat, mint zsoké a Miladyt. Aztán dől a lóvé!

 

Puszi:

Az ugye, szépfiú?

 

Nyuszi:

Kicsoda?

 

Puszi:

Hát az a zsoké nevű, aki a Milady nevű csajt hajtotta. Na, szép ember? Ugye szép?

 

Nyuszi:

A Milady, az egy ló.

 

Puszi:

Pfuj de gusztustalan! Micsoda emberek vannak! Undorító!

 

Nyuszi:

Felejtsd el, nem szóltam! Koncentráljunk a Lajoskára.

 

Puszi:

Szegény Lajoska!

 

Nyuszi:

Most meg mi a bajod?

 

Puszi:

Meghajtjuk, mint a lovat. Szegény krapek!

 

Nyuszi:

Figyelj! Ez neked marha bonyolult. Tudod mit? Csinálj úgy, mintha az utcán lennénk.

 

Puszi (Falnak támaszkodik, felhúzza a szoknyáját, közönségesen viselkedik.):

Na, mit szólsz? Jó lesz így?

 

Nyuszi (Kiles az ajtón.):

Persze, hogy jó, és ne dumálj, oké? Vigyázz, jön!

  

 

Második jelenet

   

(Puszi, Nyuszi, Lajoska)

  

Esetlenül, félszegen Lajoska be.

  

Lajoska (körülnéz, ijedten köszön):

Kezit csókolom! Szóltak, hogy jöjjek ide. Tessék?

 

Puszi (odabilleg Lajoskához.):

Helló, szép szőke hercegem, gyönyörű kandúrom! Tetszem neked pici fiú?

 

Lajoska (ijedten hátrál):

Ajaj, Puszi néni! Inni tetszett?

 

Nyuszi (szenvedélyesen közelít a fiú felé):

Lajoska! Te, te igazi férfi, te! Gyönyörűségem, cukorfalatom! Gyere, hódíts meg, udvarolj!

 

Lajoska (majdnem sír):

Jaj ne, ne izéljen már Nyuszi néni! Hogy udvaroljak már magának? Mit fog szólni a mamám?

 

Puszi (szenvedélyesen parancsoló):

Üss a fenekemre te vacak, és kérdezd meg, mennyi egy menet?

 

Lajoska (félszegen):

Na ne, ne tessék már…

 

Puszi:

Na, Lajoska, gyerünk! Üss a fenekemre, bátran! Udvarolj!

 

Lajoska (felragyog az arca):

Ez marha jó, ez tetszik! Ez az udvarlás? Nem nagydolog!

 

Odaslisszol Puszihoz, ráüt a fenekére.

 

Puszi (megugrik, mérges):

Aú, a francba! Kisebbet Lajoska! Ez fájt!

  

Lajoska (Puszihoz):

Na öreganyám! Hogyé aggya azt a menetet?

 

Nyuszi (Lajoskának):

Finomabban, öcskös! (Puszinak) Most kérdezd meg tőle Puszi, hogy mit szeretne?

 

Puszi (kedvesen Lajoskához):

Mit szeretnél, hercegem?

 

Lajoska:

Kakaót! Ha lehet kaláccsal. Szeretem a kakaót kaláccsal, de csak a frisset, omlósat.

 

Nyuszi (mérgesen):

Nem kakaót, te szerencsétlen! Ez nem menza, hanem szex! (Szelíden folytatja.) Mondd azt, hogy mindent akarok hercegnőm, sapkában.

 

Lajoska:

Kakaót is lehet?

 

Puszi (mérgesen):

Ez hülye! Nem lehet, Lajoska, kakaó nincs! Minden van, érted! Minden! Van sapka, van szex, de kakaó, az nincs!

 

Lajoska:

Elfogyott?

 

Nyuszi:

Nem fogyott el! Sose volt, érted, te egyagyú? Ne hozzál ki a sodromból! Figyelj ide, te nyomorút! Ráütsz a fenekére, és azt mondod, mindent akarok sapkában! Világos?

 

Lajoska:

Értem már! Miért nem ezzel tetszett kezdeni? Ezt hívják csajozásnak, mi? Na, gyerünk öreganyám! Csapjunk bele!

 

Nyuszi:

Jól van. Próbáljuk el, de csak óvatosan.

 

 

Lajoska ráüt Puszi fenekére.

  

Puszi (Ugrik egy nagyot, kiabál.):

Az úristenit! Lajos, én bevágok egyet! Esküszöm, hogy orrba csaplak! Kisebbet üss te lökött! Nem érted, hogy fáj!

 

Lajoska:

Na, öreganyám, mindent akarok, sapkában! Csak azt nem értem, hogy miért nincs kakaó?

 

Nyuszi:

Ez nem igaz! (Lajoskához) Idefigyelj, te öntöttvas agyú, elaggott puputeve! Odamész Puszihoz, ráütsz a fenekére, és megkérdezed, mennyi egy menet! Ő megmondja az árát, te erre azt feleled, mindent akarok sapkában. Világos?

 

Lajoska:

Világos hát! Nem nagy ügy. Mehet?

Puszi:

Mehet! (Lajoska ráüt Puszi fenekére, Puszi fogja a fenekét. Mérges.) Aú, te nyomorult! Én téged agyoncsaplak!

 

Lajoska:

Na öreganyám, mennyi egy menet?

 

Puszi (mérgesen):

Ötezer.

 

Lajoska:

Oké, banya! Akkor mindent akarok! (Vakarja a fejét, gondolkozik, aztán gyorsan rávágja.) Kalapban!

 

Nyuszi (kiabál):

Nem kalap te ütődött! Sapka! Érted! Sap-ka!

 

Lajoska:

De a kalap az olyan férfias! (kérlelve) Legyen kalap!

 

Puszi:

Nem kalap, Lajos, sapka!

 

Lajoska:

Svájci?

 

Nyuszi:

Ez hülye! Most mi legyen, Puszi?

 

Puszi:

Nekem mindegy, de csináljuk már! Sajog a seggem!

 

Nyuszi:

Lajoska, mehet?

 

Lajoska:

Felőlem!

 

Puszi (Félve oldalaz, Lajos követi.)

De kicsit üss! (Lajoska ráüt Puszi fenekére.) Au! Mit akarsz hercegem?

 

Lajoska:

Mennyi egy kör öreganyám?

 

Nyuszi (kiabál):

Én megőrülök ettől a baromtól! Idefigyelj, te ökör! Ez nem bicikli! Nem kör! Itt nincsenek körök, itt menetek vannak, érted? Menet, te ostoba!

 

Lajoska:

Jól van, nekem mindegy, legyen menet, és mindent akarok!

 

Puszi (Lajoskához):

Sapkában! A sapkát ne feledd, mert lebetegszel! Érted?

 

Lajoska:

Megfázom, vagy mi?

 

Harmadik jelenet

   

(előbbiek, Elvira, Szivacs; később Huzat, Fontos)

   

Elvira és Szivacs be.

 

 Elvira:

Na lányok? Hogy haladtok?

 

Nyuszi:

Oké minden, nacsasszony! Igazi nőfaló a Lajos! Jöhet az a Mása gyerek!

 

Elvira:

Ez az, kisfiam! Büszke vagyok rád! Most menj, és pihend ki magad.

 

Lajoska elindul kifelé, közben dünnyög.

 

Lajoska:

Sapka, sapka, sapkácska.

 

Elvira:

Látjátok az én nagy fiamat! Megn?sül!

 

Lajoska el, Huzat be.

 

Huzat:

Főnökasszony! Fontos képviselő úr kint várakozik.

 

Elvira (sürgetve tapsol):

Gyorsan lányok, kifelé! Huzat, küldd be a képviselő urat.

 

 

Puszi, Nyuszi, Huzat el.

 Szivacs:

Féltelek, Elvira, a képviselő szemet vetett rád.

 

Elvira (szelíden):

Féltékeny vagy? Pedig nincs rá okod, a képviselő megboldogult férjem üzlettársa volt.

 

Szivacs:

Tudom, úrnőm, mégis!

 

Elvira:

Csacsi vagy! Csupán arról van szó, ahogy a nagy Don mondaná (Fontoskodva felemeli a mutatóujját.) „A pénz mentesíti az eszközt.”

 

Szivacs (Ingatja a fejét.):

Ez így ebben a formában…, na mindegy!

 

Elvira:

Most menj kedves, hagyj magamra! Négyszemközt akarok beszélni a képviselő úrral.

  

Szivacs el. Elvira leül a kanapéra. Gyorsan rendbe szedi magát, a haját igazgatja. Huzat, Fontos be.

  

Huzat (meghajol):

Főnökasszony! Fontos képviselő úr.

 

 

Elvira:

Köszönöm, Huzat! Elmehetsz!

 

Huzat el.

 

Fontos

(48 éves, hajbókoló, nyálas fickó. Ő is Elvirát akarja. Odasiet hozzá, kezet csókol, affektál.):

Micsoda tragédia, naccságos asszonyom, micsoda tragédia! Csókolom a kezét drága Elvira, fogadja őszinte részvétem!

 

Elvira:

Üdvözlöm, képviselő úr! Köszönöm, hogy ebben a nehéz órában…

 

Fontos:

Egy szót se, asszonyom! A bajban ismerszik meg, hogy ki az igaz barát. Most ön mellett a helyem, drága Elvira, hisz a nagy Don barátom és üzlettársam volt. Asszonyom szóljon, miben lehetek a segítségére?

 

Elvira:

Már mindent elintéztem, képviselő úr. Legalábbis, azt hiszem. De foglaljon helyet!

 

Fontos (Leül közel az asszonyhoz, búg a hangja.):

Elemér, drága asszonyom! Szólítson csak Elemérnek.

 

Elvira:

Ez kedves magától! Köszönöm.  Drága csakelemér, meséljen barátom, mi újság a Tisztelt Házban?

 

Fontos:

Nem csakelemér! Hanem csak, Elemér. Amúgy a Tisztelt Házban minden a régi.

 

Elvira:

Ez ma az első jó hír! Mert amíg az urak egymással hadakoznak, addig a magunkfajta egyszerű vállalkozó nyugodtan vadászhat a zavarosban.

  

Fontos:

Halászhat asszonyom.

 

Elvira:

Nem szeretem a halat!

 

Fontos:

Pedig igazán egészséges. Egy finom halvacsora, vörös borral, a cigány muzsikál.

 

Elvira:

Roma.

 

Fontos:

Nem Rómában, itt a Halászkertben. Meghívhatom, Elvira?

 

Elvira:

Nem is tudom, Elemér!

 

Fontos:

Csak egy vacsora, semmi több! Egy pohár bor, kedves szavak, andalgunk a holdfényben.

 

Elvira (Eltakarja az arcát, suttog.):

Képviselő úr! Maga udvarolni akar?

 

Fontos:

Hova gondol, drága asszonyom? Hogy mernék ilyet tenni?

 

Elvira:

Kár! Pedig, én azt hittem!

 

Fontos:

Akkor, remélhetek?

 

Elvira:

De hisz nem akarja!

 

Fontos:

Akarom drága, akarom! Évek óta játszom a gondolattal, éjszakánként önnel álmodom, magam előtt látom sudár termetét, csillogó fekete haját…

 

Elvira:

Elég! Hagyja abba, kérem! Nem szabad! Tudja Elemér, én mindig azt hittem, hogy maga a szőkéket szereti.

 

Fontos:

Olajban.

 

Elvira (álmodozva):

Negyven tartálykocsi Ukrajnából, és pár vagon cukor román barátainktól. És némi cigaretta. Hétfőn a határon lesz! Valakinek szólni kellene. Talán ha azt hinnék, hogy üresek a tartályok, esetleg nincs is ott vonat, rosszul látják! Vagy valami ilyesmi. Önnek csak egy telefonjába kerül! Remélhetek, Elemér?

 

Fontos:

És én? Én remélhetek?

 

Elvira:

Az üzlet az üzlet, képviselő úr! Mit is mondott kedves, hol muzsikál az a roma?

 

Fontos:

Itt lent, a Halászkertben. Egyébként, cigány.

 

Elvira:

Igen, cigánypecsenye, kovi ubival, hasábburgival. És majd ott elszámolunk, kedves Elemér. Amint megérkezik az a fránya, üres vonat.

 

Fontos:

Értem drága, majd üzenek valakivel! Ide küldöm egyik megbízható emberemet, ha jól alakulnak a dolgok! Bízhat bennem, Elvira, csókolom a kezét!

 

Elvira (Kezét nyújtja kézcsókra, a férfi megragadja, felhevülten az arcához szorítja.):

Viszlát, drága segítőm, viszlát! De honnan fogom tudni, hogy kit küldött hozzám?

 

Fontos:

Aki az én nevemet mondja, az lesz az, kedvesem!

 

Elvira:

Értem! Szóval a jelszó: fontos.

 

Fontos:

Igen asszonyom, a jelszó: fontos.

 

 

Fontos kezet csókol, felpattan és elsiet. Elvira csenget, Huzat be.

  

Huzat:

Parancsol asszonyom?

 

Elvira:

Mik a hírek, Huzat? Igor bácsit értesítettétek?

 

Huzat:

Igen, asszonyom! Igor bácsi és Másenka nemsokára megérkeznek.

 

Elvira:

Rendben van, fiam! Én most visszavonulok, mert diskurzusom van Lajoskámmal. Senki se zavarjon, viszont készítsétek elő a vendégszobákat, hogy el tudjuk szállásolni kedves vendégeinket.

 

 

Elvira el.

 

Legutóbbi módosítás: 2019.06.25. @ 11:30 :: S. Szabó István
Szerző S. Szabó István 185 Írás
Irodalmi oldalam címe:www.pipafust.gportal.hu honlapom címe: www.sneider.5mp.eu vívóegyletem honlapja: www.kdvse.gportal.hu ha feltétlenül dumálni akarsz velem: 06/20 319-1045