Kavyamitra Maróti György : Bevezetés a kommentárok titkaiba

 

Figyelem! A kommentárok számát – mit oly jó látni ott az írás alatt, és mely a magas olvasottság képzetét keltheti -, egyszer? fogással növelhetjük. Ha az Alkotó minden kommentárra külön felel, akkor evvel a kommentárok számát a duplájára növeli. Viszontválasz esetén akár ennek többszörösére is.

 

Így:

 

Az Írás
A semmi ágán ül szivem,
kis teste hangtalan vacog,
köréje gy?lnek szeliden
s nézik, nézik a csillagok.

 

Els? komment / Elégedetlen
Amint megnyitottam a lapot, azonnal az Ön versét olvastam el. Nagyon, nagyon, nagyon nem tetszett!

 

Második komment / Alkotó
?szinte leszek Elégedetlen Barátom. Nekem sem tetszett! De mit tehetünk mi ketten, ennyi olvasóval szemben?

 

Harmadik komment / Barát

Úristen, hogy ez milyen! Ölellek, és remélem a következ? felolvasóesten szép tenor hangodon hallhatjuk is e remekm?vet eldalolni. (Legutóbb, mikor nálunk jártál, véletlenül elvittél egy tízezrest a kisasztalról, ha lehet, majd hozd vissza!)


Negyedik komment / Alkotó

Istenem, köszönöm! Hát nem is tudom: én csak úgy írtam, írtam, aztán ez lett bel?le. (A bankjegy nem tíz- csak ötezres volt.)

 

Ötödik komment / Nemzeti érzelm?

Miféle kozmopolitizmus, globálkultúra ez? Miféle nyugat-európai depresszió? Hol van az igazi, magyaros temperamentum, mely Isten kalapjára és nem a semmi ágára helyhezte gyönyör? tejjelmézzelfolyónkat?

 

Hatodik komment / Alkotó
Kozmopolitizmusom tiszta magyar, édesanyaföldb?l vétetett!

 

Hetedik komment / Pedáns
Logikátlanságok halmaza. Ha valami semmi, akkor nem lehet ága. Ha nincs ága, nem ülhet rajta a szív. (Arról nem beszélve, hogy a szív nem ül.) A csillagok nem a semmiben, hanem az anyaggal teli világ?rben vannak, mert minden csillag egy nap, melyben termonukleáris folyamatok zajlanak.

 

Nyolcadik komment / Alkotó
Köszönöm kedves Pedáns az észrevételeket, megpróbálom átdolgozni írásomat értékes tanácsaid szerint.

 

Kilencedik komment / Ért?

Két csodálatos megszemélyesítésb?l – mely akár allegóriának is mondható – bontakozik ki a komplex költ?i kép, tiszta jambusokban. Remek, amint a zenél?, keresztrím? asszonáncok is.

 

Tizedik komment / Alkotó
Szakért? szemeid, füleid ismét a lényeget látták, hallották meg csodálatos versemben.

 

Tizenegyedik komment / Jólmegmondó

Tartalmilag jó, formailag szép is e vers, szép-jó vers tehát, de – tudj’Isten: nekem nem tetszik. Tetszeni az a vers tetszett, amit a minap tettem föl: a sajátom, na az tetszett…

 

Tizenkettedik komment / Alkotó
Egyetértünk Jólmegmondó Barátom! Nekem is a Tiéd tetszett jobban…

 

Tizenharmadik komment / Vérvonal

Döbbenten tapasztalom, hogy egykor tiszta magyarságú lapunkban egyre-másra jelennek meg idegenszív?, galíciai jöttmentek nem egészen kóser írásai! Kitartás, lesz ez még másként!

 

Tizennegyedik kmment / Alkotó

Téves információn alapulhat, hogy én galíciai jöttment lennék. Budapesten születtem, itt a Gát utcában. Anyám kun volt, az apám félig székely, félig román…

 

Tizenötödik komment / Nemaszavakembere

🙂

 

Tizenhatodik komment / Alkotó
’szi!

 

Legutóbbi módosítás: 2009.08.02. @ 19:27 :: Kavyamitra Maróti György
Szerző Kavyamitra Maróti György 400 Írás
1951-ben Boldog Sarlósasszony napján születtem. A keresztségben kapott nevemen kívül még az ÃÂrja Majtreja Mandala buddhista rendben kapott nevemet használom előtagként, melynek jelentése: a Költészet Barátja. Voltam segédmunkás, szerszámkészítő szakmunkás, tanár. Jelenleg semmi vagyok: sok-sok érműtétem után leszázalékoltak, igazi semmit-tevő lettem. Ezért írok. Hej,ha csak még egyszer tanterembe léphetnék... Dehogy írnék én ilyen-olyan írásokat: elmondanám a teremben, és az jó lenne. Lettem hát (a drága Arannyal ellentétben) énektanárból éneklő. Elvált vagyok, két nagy gyermek apja, és nagyapja egy gyönyörűségnek, Kamillának, Millának.