Kavyamitra Maróti György : Carlo Manzoni: Signor Veneranda kópéságai 2.

Signor Veneranda megáll egy ház kapujánál, nézegeti a sötétbe burkolódzó ablakokat, és többször is harsányan füttyent.
A harmadik emeleten kinyílik egy ablak végre, és egy úr dugja ki rajta a fejét.
„Nincs kulcs?” – kérdi emez kiabálva, hogy hallható legyen.
„Bizony nincs!” – üvölti fölfelé signor Veneranda is hasonló okból.
„A kapu meg zárva, mi?” – kiáltja le újfent az úr az ablakban.
„Hát igen: zárva.” – válaszolja signor Veneranda.
„No, akkor ledobom önnek a kapukulcsot.”
„Minek?” – kérdi signor Veneranda.
„Hogy kinyithassa a kaput.” – feleli az úr az ablakban.
„Jól van!” – kiáltja föl signor Veneranda. – „Ha azt akarja, hogy kinyissam a kaput, hát dobja csak  le nyugodtan a kulcsot.”
„De ön bejön, ugye?”
„Én nem. Mi a csudáért kéne nekem bemennem?”
„De hát ön itt lakik, nem?” – kérdi az úr az ablakban, és kezdi nem érteni a dolgot.
„Én? Nem!” – üvölti fölfelé signor Veneranda.
„Hát akkor miért akarja a kapukulcsot?”
„Ön akarja, hogy kinyissam a kaput, ezért szükségem van kapukulcsra, nem? A kaput csak nem nyithatom ki a pipámmal, nem igaz?”
„De én nem akarom, hogy kinyissa a kaput!” – visít az úr az ablakban türelmét vesztve.
„Megtudhatnám, hogy miért üvöltöznek az éjszaka kell?s közepén? Képtelenség így aludni!” – veti most közbe ordítva egy úr az els? emeletr?l, és maga is kidugja fejét az ablakon.
„Persze, hogy üvöltözünk…” – magyarázza neki szelíden üvöltve signor Veneranda. –„Hisz az ott a harmadikon van, én meg itt lent a kapu el?tt. Ha halkabban beszélnénk, nem értenénk meg egymást…”
„De mi akar ön?” – kérdi az els? emeleti férfi az ablakban.
„Azt kérdezze ott a harmadikon, hogy ? mit akar? Én semmit.” – mondja, pontosabban kiáltja signor Veneranda. – „Még csak nem is értem. El?bb le akarja nekem dobni a kapukulcsot, hogy kinyissam a kaput, aztán meg nem akarja, hogy kinyissam a kaput….”
És signor Veneranda kalapját megemelve búcsúzik mindkett?jükt?l, és fejét csóválva, morogva megy útjára.

 

Legutóbbi módosítás: 2019.07.09. @ 15:18 :: Kavyamitra Maróti György
Szerző Kavyamitra Maróti György 400 Írás
1951-ben Boldog Sarlósasszony napján születtem. A keresztségben kapott nevemen kívül még az ÃÂrja Majtreja Mandala buddhista rendben kapott nevemet használom előtagként, melynek jelentése: a Költészet Barátja. Voltam segédmunkás, szerszámkészítő szakmunkás, tanár. Jelenleg semmi vagyok: sok-sok érműtétem után leszázalékoltak, igazi semmit-tevő lettem. Ezért írok. Hej,ha csak még egyszer tanterembe léphetnék... Dehogy írnék én ilyen-olyan írásokat: elmondanám a teremben, és az jó lenne. Lettem hát (a drága Arannyal ellentétben) énektanárból éneklő. Elvált vagyok, két nagy gyermek apja, és nagyapja egy gyönyörűségnek, Kamillának, Millának.