Dr. Péter Miklós : Levél a laktanyába, Az irgalmas samaritánus, Nemzedékünk, Csángó

Fiam akkor hagyta el el?ször hosszabb id?re a szül?i házat, amikor bevonult katonának. Mindnyájunk számára nagy megrázkódtatás volt, annál is inkább, mert börtönviselt református lelkész fiát a seregben ennek megfelel?en kezelték. A másik három vers megpróbál képet nyújtani mai társadalmi életünk egy-egy szeletér?l.

Levél a laktanyába

 

Messze ment fiam, gyakran jársz eszemben.

Képed el?ttem akkor villan át,

ha hajnalban hajcsárként havat hányni

édes álmomból felkölt Jóanyád,

ha nyulak nyalnak sót az ujjaimról,

és ha konyhánkban a neon kiég,

ha kotorászva az asztalfiókban

rá kell jönnöm: ott minden a tiéd,

ha hírt, zenét, verset vagy viccet hallok,

s veled osztanám mind meg, ami szólt…

Rád s Krajovára gondolok, ha éjjel

Villanymozdony dudál, dízel sikolt.

Bethlen, 1986.

Az irgalmas samaritánus

 

Testvér! (Jobb híjján így szólítalak.)

A bibliádból hullt ki ez a lap.

Otthagytad. Neked úgy látszik, alig

hiányzik, amit Urunk itt tanít.

 

Elnézlek, amint fontoskodva jársz.

Gy?r?dik homlokodra ránc:

nem könny? hajszolni a szerencsét,

s vigyázni: a látszat csupa szentség.

Sóvár szemed rejti tömjénfüst-köd,

úgy számlálod harminc szép ezüstöd:

mindkét félt?l jól jön, nem egyébért:

bolond, aki nem keres, csak éhbért.

 

Hozzád hasonló szent ember haladt

országút-menti fügefák alatt.

Régen indult, sokat gyalogolt már,

mérte útját halkan dúdolt zsoltár.

 

Egyszerre csak útszéli tisztásról

kín-keserves panaszkiáltás szól.

„Vér? Seb? Sebaj! De hol a tarisznya?

Gyerünk csak az országútra vissza.

Jönnek szépen mások, hogy bekössék –

minek játsszam, hogyha nincs közönség?

Az sem baj, ha nem tudjuk, csak ketten,

hogy a hála pénzét zsebretettem,

de most akár százan is tudhatnók,

hogy elvitték el?lem a rablók.

Fel is ment a vérnyomásom, cukrom:

semmi kereset a rongyolt cuccon.

Hogy legalább mérgem levezessem,

rúgok egyet jót a görnyedt testen!"

 

Milyen a f?nök? Van elég vita.

Biztos érvet akart a lévita.

Eldöntötte még a tegnap este:

utána ment, tíz lépésr?l leste.

Kalapjáról leolvadt a festék,

fák mögé rejtette kövér testét.

Egy célja volt: jaj, csak meg ne lássák!

Visszafojtotta a szuszogását.

Látott mindent. Hát ebb?l elég volt!.

Csoda, hogy nem szakadt rá az égbolt!

Nincs a papnál földr?l mentett holmi,

pedig – hej, de jó volna: zsarolni!

Nincs, csak vér az összetépett ingen

Nem nyúlt le a f?nök? „Én sem ingyen.

De ha divat szenved?be rúgni,

követem a példát: nesze, úgy ni!"

 

Bár sohase jöttek volna erre,

szegény ember, agyba-f?be verve

így maradt búsan kifosztva végül

pénz, remény, testvér és egyház nélkül.

 

Kanyaron túl tövises bokroknál

Samáriai szamár poroszkál.

?is tudja: Júdeában szégyen,

Hogy a der? ragyogjon szemében:

Nekivághat innen a világnak,

Ki nem tanult vágni szent pofákat.

 

A gazdája hétköznapi ember.

Vásárra megy pár üres vederrel.

Otthon a pénzt két marékkal mérték:

Samaritánusnak más a mérték.

 

Magától is lefékez a barma.

?sem pislog félve jobbra-balra.

Ami kötelesség, az nem érdem:

Ott áll már a megvert mellett térden.

(Ne keresd az emberséget mindig

azoknál, kik a tömeget intik.)

 

Bár a vérb?l is Sion-szag árad,

Töml?ib?l leemel egy párat,

Bort s olajat tölt a csúf sebekbe.

Csacsijának is megj? a kedve,

Ha a háta húzó súlyt nem érez…

 

A kihullt lap itt ért a végéhez.

Hazaküldtem, ha már rátaláltam,

Hátha itt e rohanó világban

Pillanatra elszorul a torkod,

S egy-két percre … becsukod a boltot.

 

 

Kolozsvár, 1995.

Nemzedékünk…

 

 

Volt egyszer egy tanár-korosztály.

Egy fokkal jobb az ?s Gonosznál,

Mert megbuktatni sokat nem mert,

s csak igen ritkán evett embert.

 

Fogalma sem volt, mi fán termett

play-back, software, E-mail, internet,

hangja betöltötte a házat,

de volt benne kis szent alázat…

 

Hol a babért túl b?ven mérték,

ott is tudta, hogy mi az érték…

s mint id?zített plasztikbomba,

nyugtalanul megy nyugalomba.

 

                Kolozsvár, 2001.

Csángó

 

Mit mond, nehéz. Selypítve ejti.

Mi messzi múlt volt, elfelejti.

Anyanyelvét ölébe rejti.

Földje fölé nem n? szivárvány.

Kihaltát a világ kivárván,

Nem jelzi sírkeresztnyi márvány.

 

Budapest, 2005.

Legutóbbi módosítás: 2019.10.29. @ 10:09 :: Dr. Péter Miklós
Szerző Dr. Péter Miklós 9 Írás
Nyugalmazott református lelkipásztor vagyok, a teológiai tudományok doktora, aktív egyetemi docens. A nagyváradi Partiumi Keresztyén Egyetem teológia tanszékén oktatok egyetemes egyháztörténetet. Tanársegédem a 40 éves fiam, drs. Péter Csaba református lelkipásztor, két unokám, a 11 éves Zsolt és a 8 éves Anna édesapja. Menyem, dr. Sógor Éva a kolozsvári állami tudományegyetem református tanárképző szakán adjunktus, egyházi zenét oktat. Feleségem, Bozsoki Erzsébet nyugalmazott kántor. Emese lányom Pest megyében, Tápiószőlősön él férjével, Rózsa Mihállyal. Verseim, cikkeim, tanulmányaim hazai és külföldi napi- és hetilapokban, szakfolyóiratokban jelennek meg, itthon hat önálló kötetem látott napvilágot, valamennyi egyháztörténeti tárgyú, illetve egyetemi témájú. A Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja vagyok, egykori 14 évi kényszermunkára ítélt, 1959 és 1964 közt politikai börtönben töltött fiatalkor után 1997. október 22-én a Magyar Köztársaság elnöke 1956-os emlékéremmel tüntetett ki. Életem legmagasabb rangja, amelyre legbüszkébb vagyok: NAGYAPA.