Tokár Alexandra : Apák b?nei

Most látlak el?ször…

 

– Kérded én mit látok?

Látok egy kislányt, hajában szalag, száján mosoly.

Szél simit hajába; játékosan elheveredik a földön.

 

– Kérded mit látok még?

Látok egy fiatal n?t, úgy hiszem a gyermek édesanyja, karjába emeli a kicsit.

Cseresznyevirág szirmok lebegnek az éterben; kimondatlan érzések, fájó emlékek lökdös?dnek.

– Kérded látok e még valakit?

Látok egy férfit, az édesapa talán.

A vörösre festett útburkolaton állva is csak veszekedni képes.

Egy sof?rrel kinek egyez? színüre mázolta lökhárítóját a vér; összever?dött tömeggel.

– Kérded hallok e valamit?

Hallok egy szirénát, ment?é vagy rend?ré tán, felt?nik mind kett?.

A férj hozzám beszél, segítsek lemosni kezér?l, szerinte a koszt.

 

Lám újra találkozunk…

 

– Újra kérded, én mit látok?

Látok egy n?t, gömbölyded pocakkal a jégen siklani.

Boldogan emeli ajkaihoz férje kezét, csókot lehel rá.

– Újra kérded mit látok még?

Látok egy léket hó alól kivillani; mellette eszméletlen n?t.

Testnedvekben fürdik a jég, közelebb hajol a férj.

– Újra kérded látok e még valakit?

Látok egy rég elfeledett eszmét, merev ujjakon egy gy?r?t.

Egy horgász megrettenve áll a jégen; a férfi ismét csak kiabál.

– Újra kérded hallok e valamit?

Hallok egy szirénát, nemsokára ment? és rend?r felsorakozik majd elöttem.

Csak a ment? jött; a férfi ismét segítségemet kéri.

 

Odafordulsz hozzám, tündökl? tekinteted az enyémbe fúrod.

 

Halkan suttogod, illúzió csupán mit látni véltem, következtetéseim tévesek.

A kislány ijedten zuhant földre; a sof?r látta ki a b?nös.

Az édesanya könynei záporoztak a kisdedre.

A férj saját démonaival veszekedett, engem is annak vélt, ezért kérte segítségem.

 

 

Legközelebb mire újra találkoztunk, a n? elfeledte bánatát, újra teherbe esett.

A horgász tudta, nem magától esett el.

A férj ismét találkozott démonaival, engem is ismer?snek talált.

 

Most, hogy mindezt elmondtad, látom szemem vak volt az igazságra.

 

A férfinak talán azóta se fedted fel a titkot, s azóta is lelkiismerete ellen küzd.

 

Csak most látom; te hajadban is szalag, ajkad bíbor, szemedben üvegszilánkok fénylenek; lelked megyfagyott.

 

Már tudom, Te voltál az els?.

Legutóbbi módosítás: 2007.11.23. @ 08:49 :: Tokár Alexandra
Szerző Tokár Alexandra 0 Írás
Nélkületek elveszve állok itt. Ha magamat kéne bemutatnom először más embereket kellene megismernetek, mert senki sem áll egy darabból. Sok apro törékeny részből állunk, s minden egyes barátunk elvesztésével kevesebbek leszünk. Ezenkívül mindenki másmilyennek lát. Tehát reménytelen vállalkozás volna megpróbálnom bemutatkozni...