Vers

A múzsák veled halnak

Megfagyott tintádba mártod éjfekete tollad fáradt arcodon itt maradt múzsák szavait írod karcos világodban kisodródott álmok homályos tükörképei ábrándos múltként szilánkokra hull szét émelygő furcsa csend sikolt újra valóságot hideg kezekkel vacogod soraidba zárt magányod sarokba kuporodó léted holtköltői reményed [… Tovább]

Vers

Kórházkert

– olvasói kérésre ezegyszer saját vers – Halk léptek, zöld neszek, a fák árnyába burkolózó épületek között. A holtid? hazája, benzing?zmentes tértöredék.  Valami lényegi, eredend? nyugalom. Lassan ver? szívek, fehérköpenyes arkangyalok, steril paradicsom. Háromdimenziós, evilági másvilág, várakozás két kapu közül az egyik kitárulására. 

Vers

Felejt?

Kéjes álmok Után járok Vak homály alatt. Kóbor varjak Vágva rágják Vézna vállamat.   Színpatak A mámor S csak apad, apad. S nem marad A mából (a múltnak) Egy kósza pillanat. 2007. szeptember 5.

Vers

Játék

    Elképzelem: itt vagy velem, és lát szemem, érint kezem. Fülem hallja cseng? hangod, s mosoly ragyogja be arcod.       Rügyet képzelek a fákra, kapaszkodom napsugárba… Hogy, kedvesem, itt vagy velem, mind gyakrabban elképzelem.

Novella

HANGVERSENY

  Nyugodtan ült a páholy vérvörös bársonyölelésében. Nem egyszer?en csak hallgatta a szimfóniát: szinte szívta magába… arcán gyönyörteli arckifejezés fénylett, szemei behunyva, és csak figyelte, ahogy a hangok, a dallamok egységes egésszé állnak össze a fejében, hogy aztán tudattá válva [… Tovább]

Vers

Hajnali mennyország

  Kérlek, ne menj még… most még ne… hajnal fénytükrében látom arcod ahogy rám hajol vágyó sóhajod, testemen érzem vágyad szelíd ringatását ezer karod ölelő suttogását, rálehelem a hajnalfény égi vásznára, táncoló lelked fényárny folyamára, hiányodért zokogó könnyeim szavát, mikor [… Tovább]

Vers

Hajnal ének

Balatoni mondóka     Álmos napfény Fenyő csúcsok Hajnal harmat Fénylő csíkok.   Hűvös szellő Átosonva Tó vizének Neszét hozza.   Hullám csobban Szikla-parton Nád orgonál Búgó hangon.   Ficserkélnek A kisfecskék Vadászik a Sirály-népség.   Csend hangjai Hozzám érnek, [… Tovább]