Avi Ben Giora. : Az aranyifjú 16.

 

A vacsora kissé elhúzódott, mert ennyi gyerekkel egyszerre foglalkozni nem bizonyult egyszerű feladatnak. Ám Szofja mindig a helyzet magaslatán tudott állni. Amikor asztalt bontottak, Robert és Katyerina még egy kis sétát tettek a parkban.

 — Mondd, Robert — kezdte Katyerina immár bizalmasan —, gondoltál már olyanra, hogy család, gyerekek, felelősség, vagy még túl fiatalnak érzed magadat ehhez? Nem mondtam neked, de megbeszéltem a háziakkal, hogy egy évig itt maradunk. El vagyunk zárva a világtól, és senkinek sem tartoznánk semmiféle elszámolással, csak magunknak. Ahogy észrevettem, Tolsztoj vallási meggyőződése kezd érdekelni. Ő teljesen egyénileg dolgozza fel ember és Isten kapcsolatát. Tolsztojánus vallás — mondta nevetve. — Te zsidó vagy, ám nem vallásos. Én orosz ortodox. Az egyház szempontjából teljesen lehetetlen, hogy törvényesen is házasságban éljünk. A te vallásod nem ismerem, de az én egyházam ezt nem engedélyezné, még ha áttérnél, akkor sem.

— Amennyire én ismerem a vallásomat, nem volna ennyire problémás — válaszolta Robert. — Ám én azt mondom, ha két ember szereti egymást, nem számíthat az, milyen vallásba születtek. Akarsz a feleségem lenni, Katyerina?

Gyengéden átkarolta a nőt, és megcsókolta. Katyerina viszonozta ölelését és csókját. A házba siettek és az ágyban folytatták a beszélgetést.

— Én már holnaptól dolgozni fogok az iskolában. Különleges módszereket alkalmaznak. Nincsen házi feladat, pláne számonkérés, és osztályzatot sem kapnak a tanulók. A diákok szabadon választhatnak, hogy részt akarnak-e venni a tanulásban vagy sem. Meglátom, hogy fog menni. Annyit tudok a módszer sikeréről, hogy a gyerekeket esténként alig lehet hazaterelni. Tolsztoj írt egy tanulmányt erről, és Angliában ki is adták. Személyesen ismerte Dickenst, amikor az 1850-es években arra járt. Végigutazta akkor fél Európát, járt Angliában, Franciaországban, Németországban és Svájcban. Minden erőszakot elutasít a gyerekekkel szemben. Amikor visszatért Oroszországba, csalódottan írta, hogy nem ezt várta a nyugattól. A parasztoknak egy olyan önellátó társadalmat képzelt el, ahol a munkájuk értékét saját maguk élvezhetik. Önellátóak, de a terményeikkel ellátják a városi embereket. Itt Jasznaja Poljánán próbálkozik ezzel, még mindig kevés sikerrel. A parasztok bizalmatlanok vele, hiába ad meg nekik minden segítséget. Nem értik meg, egyfajta hóbortos vénembernek tartják, aki nem teljesen bolond, mert azért a pénzét még nem herdálta el teljesen. Igaz, ebben a felesége gátolja. Tolsztoj inkább az új generációban látja a megoldást. Egy külön iskolát létesített azoknak a gyerekeknek, akik itt születtek és itt élnek. A történelmet ő maga tanítja, és lelkes egyetemista tanárokat alkalmaz. Nekem megvan a képzettségem, de bevallom, félek az egésztől.

— Nem kell félned. Ha nem tetszene, bármikor abbahagyhatod. Semmi kötelezettséget nem kell vállalnod. Problémám nekem lehet. Nem értek semmihez a pénzköltésen kívül. Meg kell tanulnom itt jó néhány újdonságot, de Tolsztoj határozottan tetszik nekem. Hajlandó vagyok itt maradni veled, feltéve, ha te is akarod.

— Persze, hogy akarom. 

 

Pár hónap után teljesen beleszoktak az itteni életbe. Robert mindenhova elkísérte Tolsztojt, és teljesen a hatása alá került. Amikor egyszer szóba hozta, hogy mégis hogyan tudnák törvényesíteni Katyerinával a kapcsolatukat, Tolsztoj csak annyit mondott:

— Miért akarsz mindenféle jogi bonyodalmakba keveredni, barátom? Én annak idején jogot is tanultam, de abbahagytam. Tele van útvesztőkkel, és soha sem az igazság győz. Aki áldoz az igazság oltárán, és nem restelkedik a jog képviselőit megvesztegetni, annak lesz mindig igaza. A jog nem az egyszerű, de gondolkodó embereknek lett kitalálva. Az a gazdagok egyfajta privilégiuma. Főleg az ő elveik, elképzeléseik alapján lett megalkotva. Az én bíráim nem itt a Földön vannak. Isten fog ítélkezni a tetteim fölött. Isten előtt mindenki egyenlő. Szeretitek egymást és békességben tudtok élni? A társadalmi előírásokra és megszokásokra nem kell odafigyelnetek. Az pusztán csak egyfajta elvárás a társadalom részéről, amit mindenkivel be akarnak tartatni. Én ezért is vonultam el ide, a világ kíváncsi szemei elől.

Teltek a hónapok. Katyerina elkezdett gömbölyödni. Nyárra várták a gyereket. Robert szerette volna előzőleg meglátogatni a szüleit Hollandiában, és bemutatni nekik Katyerinát. Ám Katyerina, a már előrehaladott állapota miatt nem vállalta az utazást.

— Ők is eljöhetnének ide, Robert. Miért nekünk kellene odamenni hozzájuk?

— Igazad van, de már nem olyan fiatalok, nehezükre esik az utazás. Egyetlen gyermek vagyok, nincsen kire hagyni az üzletet.

— Kifogást, azt mindig találsz, Robert. Én csak levelekből ismerem még őket, de remélem lesz alkalmam személyesen is megismerni a szüleidet.

— Ebben biztos vagyok. Ha már kissé megnő a gyerekünk, akkor mi fogunk elutazni.

Augusztusban kislányuk született. Szofja mindenről gondoskodott. Az orvostól a bábáig minden a rendelkezésére állt Katyerinának. Szofjának nem hiába volt tizenöt gyereke. Ezáltal rengeteg tapasztalatra tett szert, amit most hasznosítani tudott.

Robert teljesen oda volt az örömtől. Már egyből terveket szőt, hogyha Tanja nagyobb lesz, akkor hová utaznak majd vele. Persze elsősorban a szüleit akarta meglátogatni, de volt egy másik terve is, amit Katyerina nem nagyon támogatott. Tolsztoj elbeszéléséből értesült arról, hogy a szomszédos Lengyelországban hitsorsosai milyen nehéz körülmények közt élnek. Azt tudta, hogy Oroszországban sem élvezhetnek teljes szabadságot, és mozgásukban is korlátozottak. Elhatározta, hogy amint módja lesz rá, felkeresi őket, és segítségükre lesz. Tolsztoj magyarázta el neki, mik is azok a pogromok, amik orosz földről származnak. Ismerte ezt a fajta háborúskodást, még a Közel-Keletről, hiszen a szülei ebben nőttek fel mint gyerekek. Jaffán érdekes módon nem találkozott ilyenfajta gyűlölettel és háborúskodással. Amikor egyszer szóba hozta ebbéli terveit Katyerinának, teljesen felbosszantotta.

— Olyan akarsz lenni, mint Tolsztoj? Gyereked van, először róla gondoskodj. Egyelőre a szüleid pénzén élsz. Ha majd megteremtetted az egyéni vagyonodat, akkor gondolkozz ilyen világmegváltó ötleteken.

Robert félretette ezeket a gondolatait, pontosabban többet nem beszélt róluk Katyerinának.

Legutóbbi módosítás: 2019.08.27. @ 15:51 :: Avi Ben Giora.
Szerző Avi Ben Giora. 457 Írás
A nevem nem pusztán művész név. Még csak nem is nick név vagy ragadvány. Ezt a nevet viselem immár több mint negyven éve, miután kivándoroltam. Azóta sok víz lefolyt itt a Dunán és Jordánon. Jó pár éve csatlakoztam a Hét Torony csapatához és azóta is itt tanyázok, rendszeresen. "Adminguru: Panteonba helyezve, elment 2021. június 8.-án! Részvétünk a hozzátartozóknak!"