Vers

Szobrok

az ő ez te ott anyám állés itt a nagymama szegényhűvös hiányok mint márványszobrok sorsom főterén   talapzat nélkül mintha élnekörbeáll a sok halottkör kör mögött és nincsen végeelevenen foglyuk vagyok   megpróbálok kitörni futnide átölelnek nem lehetés hallom amint [… Tovább]

Vers

Mandala

SzóVarázslat, megadott szavakra – faragás, télidő, keserű, mandala – és Vehofsics Zsóka fotójához. Bezúdult a télidő váratlan,’ tavaszra, jégből formált szoborpark a tér és az utca, a járókelők  megdermedt árny-alakok, arcukon a ráncok, mint faragás-nyomok,- a jégszobrász február  lét-szilánkjai. Mély [… Tovább]

Vers

Korgörbület

  … ……………….. Gyakorta látni föld felé ……………….. roskadt öregasszonyokat.   Az öregasszony derékban előre dől – fölegyenesedhetetlen testtartással – mintha egyetlen vágya lenne a végső párhuzamosság a föld és felső teste között, megbékélve a végtelen csöndes igyekezetével.   ………..Tágabb [… Tovább]