Boér Péter Pál : Visszavonulás

 

 

 

Mutu szeme előtt lejátszódott, amint kofferjeiken lovagló ülésben ülve, senki által nem ismert célú behívóikat kezeikben szorongatták. Tisztek jöttek, mentek és ordibáltak.

Végtelelenül irritálta az egész, mondhatni kikérte magának a hangnemet. A kódszám volt az egyetlen eligazító jelzés, de azt csak a bennfentesek ismerhették.

Feltűnt, hogy két előtte ülő kofferlovaglót, egy – akkor még ismeretlen rendfokozatú, fiatal – tiszt magához parancsolt, igen udvariatlan hangon, valami olyasmit kiáltva:

– Katonák, hozzám! Ti ketten!

Azok is elképedtek, majd behívójukat átmenetileg elkobozva, egyetlen tollvonással áthúzta a kódszámokat, odaírt egy másikat, majd két mellette mosolygó, bevonulni készülő, hasonló invitáló céduláján átigazította a számokat az övéikre. Odarobbantotta.

– Átülés abba a sorba! Ti pedig fiaim, most már nyugodtak lehettek – intézte szavait a két mellette állóhoz.

Ekkor derengett fel először Mutuban, hogy nem szerencsés tiszt közelében lenni. Valószínűleg nem is olyan rossz az a behívójára firkantott szám, ezért össze-vissza csellengett az udvaron és hogy még véletlenül se kerüljön hasonló helyzetbe, a kerítésnél őt elkísérő szüleivel társalgott, majd miután kiadták az indulási parancsot, friss bokaficammal elbicegett az állomásig. Ebbe a néhány kilométerbe, úgy érezte majdnem belehal, később megtanulta, hogy általában nem olyan könnyen halálozik el az ember. Mások meg túlontúl is… Még beugrott, amint egy törzsőrmester ládáikat ellenőrizve, az ujjongást alig bírva leplezni kobozta el teás üvegét, hiába ajánlotta a kóstolást, hozzátéve, hogy tea van benne. Valószínűleg, később csizmás arcáról lehervadt a mosoly. Végig robogta a kiképzés kötelező részét, majd a végtelen szerencsék számtalan együtt állásában, épp ráesett ütegparancsnokának választása.  Egészségügyi iskolába küldte, ahol három hónapi kiképzés után, katonai értelemben nyugdíjba vonult. A miniatűr kórház jellegű gyengélkedőn dolgozók, csak egyenruhájukban voltak katonák és azon a néhány melegebb éghajlatra kívánt hadgyakorlaton, ahonnan nem lehetett lebliccelni. Megszokta, hogy akkor fekszik amikor akar és a – zavaróan trombitáló ha kell, ha nem – kürtös ébresztőjénél akár másfél órával is tovább aludt.

Fehér köpenyben injekciózgatott napközben a két kórteremben, vagy a kezelőben kötözött, netán rendelésen segédkezett, aztán azt csinált, amit akart. A körlettakarítást és étkeztetést, a jobb formájú betegekre bízták.

Háromszor volt szabadságon, ez ugye hatvan nap. Bemászott Pavel hadnagy bőre alá. Rendes ember volt a századorvos és hogy megtoldja az irreálisat, leszerelés előtt húsz nappal kiírt neki egy negyedik szabadságot.

– Mutukám, te leszel az első, aki civilben hagyja el a laktanyát – mosolyodott rá és a nem bőbeszédű betegápoló, tényleg feltűnést és irigységet keltve, civil ruhában menetelt ki a főbejáraton.

Öt nappal a tervezett leszerelés előtt, a nemzetközi helyzet – Virág elvtársat idézve – elkezdett fokozódni, Afganisztánban, Pakisztánban, Iránban és Irakban szinte egyszerre.

Kijelentették, hogy az egész kontingens, országos méretben alulképzett, tehát nem lehet őket leszerelni, míg a megfelelő kiképzést meg nem kapják.

A lóláb csak hogy nem rugdosott, úgy kilógott, mindenki tudta ezt az első pillanattól, amint kihirdették. A magukat, tulajdonképpen már civilnek gondoló ott ragasztottak, kezelhetetlenné váltak.

Ekkor jelent meg Mutunál a postás egy telefon meghívással. Gondolta, “de rendes a volt főnököm, hogy beszélgetni akar velem” és elballagott a postáig, ahol nevéhez méltóan – mutu, ugyanis némát jelent románul -, előbb megkukult, majd jámbor kiegyensúlyozottsága, hirtelen ordibálásba torkollott.

A kedves édesanyját, minden le és felmenőjét felsorolta hadnagyának, majd kerek-perec kijelentette, hogy nem megy vissza.

– Mutukám higgadj le, ebben az esetben úgy hét, nyolc év katonai börtön vár rád, néhány hetet még kibírsz. Gyere holnap a reggeli vonattal! Megparancsolom, hogy itt légy! Lázárral küldök rendes katonaruhát, mert civilként már nem battyoghatsz be. Az állomás mosdójában öltsd magadra és jelenj meg!

Melankolikus volt az út. Kiválasztotta a legkényelmetlenebb ülőhelyet. Előbb befelé zokogott, aztán kataton állapotba került, nem szólt, nem mozdult, csak szüttyögött. Az sem teljesen világos, hogyan szállt le a vonatról és hogyan került újra egyenruhába. Talán, Lázár húzta rá, vagy az automatizmusok…

Legalább olyan kielégülést nyújtva masírozott vissza az udvarba a bámészkodóknak, mint amekkora az irigységük volt távozásakor. Hiába, úgy látszik, tényleg egyik legszebb öröm a káröröm…

Gépiesen, a menetoszlopoknak kiszélesített járdákon eljutott állomáshelyének már nagyon utált gyengélkedőjébe. Majdnem fellökte az ezredorvost, besétált a hálóba, végigdobta magát az ágyon, majd fogott egy papírt és ronda nagy betűkkel ráírta, “ne zavarjanak és ne kopogjanak”. Nem is tette Pavel hadnagy, csak rányitott.

– Nézd fiam, talán még emlékszel a szakaszodból, mi az a visszavonulás, tanultátok, nem?

– Igen, ott egye a fene!

– Nos, gondold azt, hogy talán néhány év múlva, átfogalmazott szabályzatokban ezt a fogalmat már kettős értelemben fogják emlegetni. Ha szerencsés vagy, akkor nem marad meg csak az az egy, hogy visszavonulás, egyenlő Mutu tizedes, Lázár tizedes által segédkezett, másodszori laktanyába bevonulása. Azaz, a visszavonulás fogalom katonai értelemben egyenlő a kétszer bevonultatott katonával.

Mutu nem lett nyugodtabb, de sokkal vidámabban, vigyorogva kérdezte.

– Főnök, mennyi lesz a hosszabbítás?

– Négy-hat hét, annál több semmiképpen. Ha fát vágnak, a hátadon – nem fogok, tette hozzá nyomatékosításul – akkor is kibírod és ne feledd, az összes hétvégét, mind a hármat, négyet, ötöt otthon töltheted.

– Megdumált, végül is. Megyek, körülnézek, hátha van beteg is a szimulánsok között.

– Indulj fiam, teljesen úgy beszélsz, mint egy elfásult ezredorvos, nem olyan mint én.

 

 

 

Legutóbbi módosítás: 2012.07.22. @ 13:20 :: Boér Péter Pál
Szerző Boér Péter Pál 755 Írás
Nagyváradon születtem, 1959-ben. Nem mondhatnám, hogy kesztyűs kézzel bánt volna velem az élet, de még a szorítóban vagyok! Családtagjaim hiperoptimistának tartanak, azt hiszem nem véletlenül. A humort – ezen belül a szatírát, abszurdot – és a romantikát egyaránt kedvelem. Empatikusnak, toleránsnak gondolom magamat. Egész életemet Erdélyben éltem, élem. Anyám révén erősen kötődöm a székelységhez, de Ők már csillagösvényen járnak Apámmal. Nagyon érdekel a teológia, filozófia, nyelvek, irodalom, és sok egyéb. Fiatalon kezdtem verseket írni, ám a rövid próza vált a nagy kedvenccé. Köteteim: 2010 – “Nagyító alatt” – novelláskötet 2011 – “Le a láncokkal” – novelláskötet 2012 – “A nonkonformista” – novelláskötet 2013 – “Engedélykérés”- novelláskötet 2013 – “Megtisztult ablakok” – regény 2016 – "Fenyőágon füstifecske" – regény 2017 – "Ködös idill" – két kisregény 2018 - "Szabályerősítő" (Válogatott novellák) - e-book Írásaim jelentek meg a Bihari Naplóban, a Reviste Familiaban, a Comitatus folyóiratban, a Várad folyóiratba, a Brassói Lapokban, a Reggeli Újságban, a “7torony” irodalmi magazin antológiáiban (2010-2016), a Holnap Magazin antológiájában, a Holnap Magazin nyomtatott mellékletében, az Irodalmi Jelenben, a kolozsvári Tribunaban, a bukaresti rádióban és máshol.” A világháló adta lehetőségekkel élek: Lenolaj irodalmi és kulturális műhely A Hetedik Héttorony irodalmi magazin MagyarulBabelben CINKE Holnap Magazin PIPAFÜST Szabad szalon Penna magazin Bukaresti rádió AlkoTÓház Weblapom: http://boerpeterpal.blogspot.com/