Tara Scott : A jóslat

 

 

A nagy luxusautó, himbálózva állt meg, a hepehupás réten sebtében kialakított, parkolóban. Kiszállt, kisegítette az édesanyját a puha, süpped?s hátsó ülésb?l. Bence is pillanatok alatt kilépett, miközben a másik oldalon is kinyílt az els?, hátsó ajtó, s felesége és az édesapja szintén kiszállva, egyszerre be is csukták mindkett?t. Pár másodpercig, csak szemlél?dtek, majd elindultak a színes forgatag felé.

Nándi, ahogy körülnézett mosolyogva állapította meg magában, hogy vannak dolgok, amik nem változnak az id? haladtával. Mikor még a középiskolából a hétvégéket itthon töltötte, a búcsúk idején ugyanígy megjelentek a körhintások, a céllövöldések, a vattacukorárusok. Csak most új, modern körhinták, óriás hinták, várják a szórakozni vágyókat, a céllövöldék is megújultak, és megjelentek a felfújható ugráló várak. A kézm?vesek kirakodó vására is csak az utóbbi években vált jellemz? színfoltjává a vidéki búcsúknak. Bence vattacukrot kért, mire a nagyapja kézen fogta, s elindult vele abba az irányba, amerr?l az édes illat terjengett a leveg?ben. Éva Norbi vállára tette a kezét, s mikor ránézett, egy másik irányba mutatott, ahol birkab?röket látott egy sátornál kiteregetve. Megnézné ?ket – mondta -, mivel olyan régen szeretett volna venni egy pár darabot a házukba. Nándi csak annyit kérdezett mosolyogva, hogy van-e nála elég pénz? Éva miközben visszamosolygott rá, csak bólintott, s elindult.

Anyja szokása volt, ha temet?be, bárhová mentek együtt, míg beszélgettek, kézen fogta, mint gyerekkorában, s ? mindig rácsókolt anyja kézfejére. 

Így indultak most is tovább. Míg beszéltek a munkáról, mindennapjukról, életükr?l, lassan haladtak az árusok sorai között. A másik sorból hangosan átkiabált nekik Nándi unokahúga. Mindjárt odamennek hozzájuk – válaszolták -, csak megvárják Évát és Bencééket. Anyja meglátott valakit, s megkérte Norbit, várják meg, mert beszélnie kell az illet?vel, s már el is indult. Épp egy könyvsátor el?tt álltak, így a férfi nézegetni kezdte a kínálatot. Felvett pár darabot, elolvasgatta a hátlapjukon a tartalmukat, mikor egy meleg kéz megfogta az övét. Felpillantott az olvasmányából mosolyogva, de abban a pillanatban az arcára fagyott a mosoly. Egy tarka ruhába öltözött id?sebb asszony állt mellette, fején fehér kend?, piros rózsamintákkal, s miel?tt meg tudott volna szólalni, belenézett a tenyerébe. Majd zavartan elengedte a kezet, s felnézett.

Valamit mormogott szinte csak magának, Nándi egy szót sem értett bel?le, majd hangosabban valami utat emlegetett, meg nagy bajt.

Nándi nem tudta mit kezdjen a helyzettel, kivett a tárcájából némi pénzt, s az asszony felé nyújtotta. De az megigazítva a fején a kend?t megfordult, s elvegyült a mindkét oldalról áramló tömegben. Nándi tétován ránézett a kezében lév? ötszázasra, s visszatette a tárcájába. A mozdulatot befejezve ért el a tudatáig, mi is történt valójában. Rossz érzés fogta el. „Mit is… Valami útról beszélt, meg valami nagy bajról…” tovább töprengett volna, de Bence a vattacukortól fülig maszatos szájjal közeledett, nagyapja kezét fogva. Norbi nevetve vett el? zsebkend?t, hogy rendbe tegye fia száját, s mire befejezte már anyja is ott állt mellettük. Éva nagy köteg birkab?rt cipelt feléjük. Norbi elé sietett, elvette t?le, s a slusszkulcsot kivéve autóstáskájából elindult a parkoló felé. Míg a csomagtartót nyitotta, rossz érzés fogta el. „Út, vagy úton nagy baj… Legalább a pénzt fogadta volna el!…” – gondolta.

Míg igyekezett vissza a családhoz, nézel?dött, de sehol nem látta azt az asszonyt. Katiék, az unokahúgáék már csatlakoztak hozzájuk, s együtt indultak tovább. Este miel?tt hazaindultak volna, a zajos, zsúfolt f?városba, még megvacsoráztak a szül?i házban. Anyja szalonnát, kolbászt pakolt be egy kosárba, gyümölcsöt, tojást tett mellé gondosan csomagolva, és a süteményb?l is m?anyag dobozba.

Nehezen ment a búcsúzkodás, s miel?tt kigördült volna a hatalmas autó az udvarból, anyja még beszólt a nyitott ablakon:

– Óvatosan vezess fiam! Nem kell sietni. Csak hazaértek….

– Vigyázok édesanyám. Ne aggódjatok! Biztonságos autó ez.

Még kiintett az ablakon, majd meglódult a négy kerék alattuk, s kigördültek az útra. Az édesanyja szavai, mint a tamtamdob doboltak benne. Mindig elmondja ugyanígy, most mégis valami rossz érzés fogta el. De Bence jókedve, ahogy csacsogott a jól töltött napról, elkergette a sötét gondolatokat. Azonban ha nem is figyelt fel rá, jóval óvatosabban, lassabban hajtott, mint máskor. Éva csodálkozott is, de magában örült, legalább gyönyörködhet a tájban. Bencét elnyomta a fáradtság, s fejét félrebillentve az ülésben aludt. Halkan megbeszélték, a következ? heti teend?ket, intézni valókat. Sötét este volt, mikor Nándi bezárta az udvaruk végében lév? garázs ajtaját, s észre sem vette mekkorát sóhajtott megkönnyebbülve.

A következ? napokban nem hagyta el a f?várost, de keresztül-kasul autózta nap, mint nap a munkáját végezve. Egyszer eszébe jutott az asszony a jóslatával, de már csak legyintett magában. „Nem kell az ilyeneket komolyan venni. Csak érdekessé akarják tenni magukat. Látta, hogy jól vagyok öltözve, gondolta elrontja a napom…. Csak… a pénzt vajon miért nem fogadta el?” Erre a kérdésre megint kezdett kialakulni az a rossz érzés, de megszólalt a telefonja. Éva mindig kérte, hogy vegyen kihangosítót, de nem volt rá ideje. „Holnap veszek” – határozta el.

Este Éva figyelmeztette, hogy reggel kilencre várják az autót a szervizben.

– De jó, hogy vagy nekem – ölelte át feleségét –, mire is mennék nélküled? Teljesen kiment a fejemb?l. Míg várok a kocsira, megveszem a kihangosítót. Megígérem.

– Sokkal nyugodtabb lennék, ha használnád – nyomott a szájára egy puszit az asszony. – Bencét elhozom én az oviból. Siess haza! Jó?

– Jövök, ahogy csak tudok.

Egymás után fordultak ki az udvarról, s mögöttük lassan bezáródott az elektromos kovácsoltvas kapu.

Nándi leadta az autót a szervizben, s meghagyta, hogy a fékeket, és futóm?vet alaposan nézzék át! „Sosem lehet tudni” – gondolta. A szerviz mellett el?vette a telefonját, hogy taxit rendeljen, amikor a háta mögül egy ment?helikopter repült el felette alacsonyan, nagy zajt keltve. Felnézett, hogy megnézze, így nem hallhatta az autót, ami éppen felé tartott, elvesztve felette vezet?je az uralmát.

 

A ment?orvos, ujjait a nyaki üt?erére nyomta, s megrázta a fejét kollégája felé.

Legutóbbi módosítás: 2010.06.28. @ 10:14 :: Tara Scott
Szerző Tara Scott 62 Írás
52 éves vagyok, Szolnokon élek családommal, valamint kutyákkal, és cicákkal. Szabadidőmben könyveket írok. Minden érdekel, ami kapcsolódik a repüléshez, állatokhoz, szeretethez. Nem velemszületett nevem, de már jó ideje (:))))) viselem: Lethenyei Zoltánné. Ezen a néven az iwiwen is megtaláltok. Ha mostanában nem engedélyezték a több- nejűséget, akkor egyedül vagyok még. Ott láthatjátok a családomon kívül az állatainkat is. "Családom, és egyéb állatfajták" /G. Durrell/ Hát, ennyit magamról.