M. Fehérvári Judit : A Remete 2. rész

Még mindig Kertész Zsoltnak leginkább…
S Mindenki Másnak is, aki Egyiptom szerelmese…*

 

 

 

1. számú töredék:

 

 

 

Az idő előtti korokban Kemet földjén emberként éltEM, s néha ellátogattam Deseretbe, ezért amulettem az ANKH életet jelentő varázsbetűket viselte. Nun, az ősvíz hullámait már réges-régen felemésztette Ré, s legjobb barátom Hapi, a bőség istene volt, úgy emlékszEM…

    Reinkarnációimban kecses és fürge homoki gazellaként szökelltem, s a lédús harmattal átitatott éjszakai növényzettel csillapítottam éhEM és szomjam egyaránt…

    A legénycsorda vezéreként Deseret egyedüli ura sokáig én, a függetlenség voltam…

    A fő selyme recés szarvaim egyre csak becézgette, s megmártózván e végtelen lágyságban az istenek vöröses orrcsíkkal adományoztak meg, amelyet úgy szerettEM.

    Ekkor még nem is sejtettem, hogy isteni vér csörög bennEM, s létezik egy másik énEM is, akiért újra és újra érdemes megszületnEM…

    Öröktől fogva együtt barangoltunk csillagutainkon, s mégis szívEM mélyén a magánnyal éltEM. Vegyes csapatokban vándoroltunk a homokdűnék között, s egy augusztusi időszakban, mikor társaim párjukkal csöndben elvonultak, arra eszméltEM, hogy ideje testet cserélnem.

    Éppen tizennégy esztendeje voltam már abban a kiváltságos helyzetben, hogy saját orrüregemmel csillapíthattam vérEM felhevülését, s jaj, volt annak, aki széles patáim elé keveredett, de az időm lejárt.

    Önmagamban egyre beljebb haladtam, minden egyes mozdulatom a belső világosság ösvényének megtalálása felé vezetett a tökéletesedés útján. MegérkeztEM. Nem volt szükségem többé sem a hazug látszatokra, sem a mulandó keresésére. Csak egy Valaki adhatott nekEM tiszta látást, egyedül csak ő, EM. Ehhez azonban emberállatként kellett folytatnom utam, noha Ozirisz verítékéből és Ízisz könnyéből születtEM én is, akár a nagy folyam, s forrásom közel volt Duathoz, a holtak lakhelyéhez.

    A Nyugati-sivatag tett időtlenné, és ez előttem éppen oly bizonyos volt, mint ahogyan a kosfejű Khüm formálta Nunt kinyitván hatalmas barlangjának kapuit, amikor Szóthisz ismételten felragyogott az égbolton.

Nun volt a folyosó ahhoz a világmindenséghez, amely körülöttem hirtelen támadt agyagból és szalmából Ptah fazekaskorongján az ő szívében kelt gondolatokból és a nyelvéről jött szavakból.

A thébai triád kezdetén történt, hogy Muton, Théba legősibb keselyűistennőjén kétnemű lévén eluralkodott a SZENVEDÉLY.

    Oly mélyre merült el önmagában, hogy egyre csak a termékeny oázisokat óhajtotta szinte sóvárgón, kéjesen vágyakozva. Maga lett a nőiesség és a befogadás. Holdsarlói kinyíltak, s valamikori homoki gazella szarvai közé befogadván az égitestet, megtelt Ka-val, s Hathorként, a Nyugat Úrnőjeként új látnoki képességek birtokában szórta az intuíció, a kreativitás, az empátia és a gyógyító erő magvait szerte a világmindenségben….

 

…Mint ahogyan Nun a hosszú áradások után oly lassan hömpölyög, úgy úsztak előző életeim is Hóruszajkú kedvesEM nélkül…

Világok pusztulásának voltunk ugyan együttes tanúi, de arra rá kellett döbbennünk, hogy az idő mindig a most, a hely pedig csakis az itt és soha sincs ez másképpen, lehetünk akár istenek, a sivatagban mi sem találunk mást, csak a vöröses homok ragyogását. Az élet pedig alattuk serceg, s hagyni kell, hadd pörögjön örökös rokkája…

    A szerelEM tüze azonban maga a perzselés, melynek gondolatai vannak, ezért kellenek az oázisok, hogy szívEMet a levelek alá rejthessEM, míg takaróm sötétjét feloldják a vágyakozások. Belső vándorlásainkra éppúgy nem tudunk felkészülni, mint arra a pillanatra, amikor az élet nyelve idegen hangon szól hozzánk: halljuk ugyan hívását, de nem értjük. Olyan ez, mint a tánc: mozgások és érzések sora, a fejünkben pedig egészen másféle kísértések zsonganak.

    Épp azelőtt, mielőtt egy szalmakazal tetején megpillantani véltem a sásmezők uralkodónőjét, Szelketet valahol egy olyan helyen, amelyet a halandók egyszerűen csak Elephantinének neveznek, belém költözött Min, s nem hagyta hímtagom ernyedni.

    A mezők már gyönyörre hívtak, a föld édes gyötrelmekről dalolt, amikor nyakon leheltEM és nem utasította el kitárt kezem, derekamra fonódtak karjai, ajkai végigszántották testem és mocsarakról, áradásokról, ezerszer feltündöklő és lehulló Szóthiszokról zengtek lüktetéseink…

    Valahova a messzeségbe vágytam mégis, ahol nem emelkedik ki Nun vizeiből az ősdomb, s nem ismerik Atumot sem, aki saját árnyékával egyesült és Ré sem őzi el a félelmetes éjt…

    Ganajtúró bogár alakjában sem ébred újra és újra lótuszvirág ágyából, mert csak éj van, ami nem úszik semmilyen árral, csupán saját árnyékunk birodalma irányít és hátratekint a felperzselt múltba…

 

 

 

Legutóbbi módosítás: 2019.06.25. @ 11:19 :: M. Fehérvári Judit
Szerző M. Fehérvári Judit 168 Írás
2010. karácsonyáig középiskolai történelem-orosz- magyar-tánc -és drámapedagógus voltam, aki akkor egy művészetoktatási intézményben próbálta átadni mindenféle tudását. Ez volt életem második munkahelye. Az első, a volt alma materem, egy Vegyipari Szakközépiskola, mert az egyetlen napig sem űzött alapszakmám általános vegyész. Akkor, 2010 év végén elhatároztam, hogy belevágok az ismeretlenbe... Jelenleg pedagógiai szakmódszertani cikkeket írok egy újságnak. Az irodalom felüdülés és kikapcsolódás, rejtvény és néha megoldás is, de sajnos egyre kevesebb időm van rá, s minél inkább belemélyedek, annál inkább rádöbbenek minden hiányosságomra. Ez néha aztán földhöz is vág... Meg a gravitáció... Ennél többet nem szoktam elmondani magamról, s ezt is azért tettem, mert ma ilyen kedvemben voltam... Debrecen, 2012. március 31.