Csomós Róbert : Expressz Halál RT

Nem kell megijedni lányok

Expressz Halál Rt.   Csomós Róbert

A BIG BOSS sebhelyes bulldogarca mosolyra torzult, de mélyen ül? disznószemeiben gonosz, baljós fény villant. Felállott a széles b?rfotelból és körbe járva a csatahajó méret? íróasztalt egészen mellém nyomult. Pacsuli illatú dezodort használt és a sötét öltönyében lenyalt hajával úgy nézett ki, mint egy a század els? évtizedeib?l itt felejtett, lapátra tett selyemfiú.

— Tele van már a tököm ennek a piszkos digó bandának a szemtelenkedéseivel! Csak ebben az évben is már harmadszor köpnek a levesembe. Tavaly a déli körzet, most meg az egész város prosti hálózatát akarják megkaparintani, ha hagyom jöv?re  majd a drogüzletbe kontárkodtak bele, aztán meg az általam ellen?rzött  kaszinók tulajdonosait kezdik zsarolni. Nem! Ezt már nem nyelem le!. Kijöttem a béket?résb?l!

—Oké Boss! Leperkálod nekem az egy millió dugót és  Francescó Martinez bandája nem eszik több makarónit.

— Jól van Bob, jól van! Ne kapd fel a vizet! Nem vagyunk a bolhapiacon, nem kezdek el alkudozni, bár az összeget piszokul sokallom. De ugye tudod, hogy mit vállalsz fel? Dillánékat és a portórikoi fiukat remekül intézted el, de talán belátod, hogy Francescó Martinez más tésztából van gyúrva. Hozzájuk nem állíthatsz be f?tésszerel?ként, hogy lángszóróval  kifüstöld  ?ket, és grillcsirkét csinálj bel?lük,  ahogy azt Dillánékkal  tetted. Ja, és  velük  azt  sem  lehet  megcsinálni,  amit a  füstösképüekkel,  hogy  a  vízhálózatba  kötve  magad  kiciánozd  ?ket,  mint  a  poloskákat.  M?szaki megoldások  helyett itt valami  újdonságot  kellene  kitalálnod!   Van  valami  ötleted?  Mert  Francescó formailag ugyan  ma még csak a város  alpolgármestere,  de  valójában   kezeiben  van  összpontosítva  minden  hatalom.  A rend?rség, a bíróság a seriff a zsebében vannak  és  már   a  szövetségi  nyomozókat  is  korrumpálta.  Ha megpróbálsz  valamit  és  nem  sikerül  els?re,  akkor  itt  elszabadul  a  pokol.  Arról  pedig  biztos  értesüléseim  vannak, hogy a  villája   megközelíthetetlen,  még  lézerirányítású légelhárító   vállrakétákkal  is  fel  vannak  fegyverezve  az  emberei,  ha  mondjuk  valaki  helikopterrel   támadna  rájuk.  Jimmy  Harpert,  Willi  Camarót  és  Borotvás  Teddyt,  a  legjobb  embereimet  küldtem  felderítésre  és  ma  már  mind  a  hárman  a   városi  halottkém  jégszekrényében  dermednek.  Annyi  plombát   vertek  a  hasukba,  hogy  a   sírások  sérvet  fognak  kapni  mikor  leeresztik  ?ket….pedig  ugye  ?k   sem  voltak  piskóták?    

   –Nehéz ügy  annyi  bizonyos, de az  EXPRESSZ  HALÁL  két  évtizedes  megbízható  cég,  amely  fennállása  óta  minden  megbízását  maradéktalanul  teljesítette  és  ez  így  lesz  most  is.  Az  a  kérdés,  mikor  kapom  meg  a  dohányt?

       Abban  a  pillanatban  amikor  Francescó   pondrófeje   megjelenik  gyászkeretben  az  újságok  fejlécein  a   bankszámládon  is  megjelenik  az  egy  millió  dugó,  de  van  egy  extra  kívánságom.  Annyi  ólmot   szivattyúz  a  koponyájába   amennyit  csak  lehet.  Ne  spórolj  a  l?szerrel,  telik    a   millióból.

      –Nem  szoktam  spórolni, az anyaggal.!  Tavaly  Huttonékat  annyi  TNT-vel  repítettem  a   leveg?be,  hogy  nyolcezer mérföldnyire a  pocsolya túloldalán lév?  Londoni  szeizmográfiai  intézet   minden  mér?m?szere jelezte  Nyugodt  lehetsz  Boss,  a  Francescó   gengnek  nem lesz  szüksége  koporsóra.

    Részben  kár!  Szívesen  köptem  volna  bele  Francescó  yorkshiri   sertés  képébe  a  ravatalon.  Azonkívül  szeretném    barátn?jét  Jane  Mayoreót   egyszer- kétszer   megvigasztalni. Vagy  talán  ?ket  kett?jüket  is  az  autójukkal   együtt  fogják  eltemetni,  mint  Kokós  Eddyt  és  a klánját  akiket  pár  éve  gurítottál  le  a Grand  Canyonban?

  –Megvannak a terveim, de   nem  árulom  el  ?ket.  Cégem  er?ssége  éppen  a  titoktartásban  rejlik.   Azért  fordul  mindenki  bizalommal  szerény  egyszemélyes   vállalatomhoz,  mert  biztosak  a  diszkréciómban.  .

— No  csak  ne  dicsekedj  Bob!  Tudom  a  múltadat,  hogy  kitüntetett   kommandós  voltál  Vietnamban   és  remek   t?zszerész,  de  el?leget   nem  fizetek  a  millióra,  mert  ugye  azt  szeretnéd,   azért  rázod  a  rongyot?  Mert  mi   lesz,  ha  mégis  Francescó   terít  ki  téged?  Akkor   sirathatom  a  suskát!  Látod  Borotvás  Teddy   és  a  barátai……

   — Túl  van  tárgyalva  az  ügy.  Bízzál  meg  valaki  mást, vagy  ami  még  olcsóbb és  egyszer?bb   végezd  el  a  munkát  te  magad.  Esetleg  add  át  a  terepet  Francescónak,  hagyd  érvényesülni  a  fiatalokat

     Ne  marhulj  Bob!   Nem  kell  mindjárt   felhúzni  az  orrodat.  Fizetek   fél  milliót   készpénzben  azonnal   és  nem  is  a   bankszámládra  teszem  fel,  hanem   kevert   kiscímlet?   bankjegyekben  kapod   meg,  ahogy   a  régi   szép  id?kben.  Óké?

     Így  igen!  Vállalom  az   ügyet. Francescó   és  a  bandája   máris  halott,  csak  ?k   még  nem  tudják.  A  te  dolgod   annyi,  hogy   holnapra  itt  legyen  a   pénz,   holnaputánra   meg  az   összeg   másik   fele.  Majd  el  kell   t?nnöm   egy  id?re  amíg   kih?l  a  leveg?   mert  óriási   felhajtást  fognak   csinálni  a  szövetségiek,  ha   egy   jól  tejel?   tehenüket   levágom.  Valószín?leg  Mexicó   felé   veszem  az  irányt  és   nem  Mexicó  City   szegénynegyedében   akarom   kiheverni  a  fáradalmaimat.  Egy   hatcsillagos  szálloda  Acapulcóban,  két-három  osztályon felüli   n?vel   sokba  kerül.  Viszlát   holnap…csaó….. ja   kötöztesd  meg  már   a  kutyáidat  nehogy   az   egyik   újra  belekapjon  a   bokámba.  Útálom  ezeket  a  dögöket   és   fogalmam  sincs   minek   tartod  ?ket  hiszen   van  test?röd   elég.  Mond  mit   eszel   rajtuk?

     — Els?sorban  azt,  hogy  nem  megvesztegethet?ek   és   nem  akarják   megkefélni  a  szeret?imet,   mint  a  test?reim.   Ide  nem  jöhet  be  senki  akit  én  nem  akarok  itt  látni,  mert  a  pitbulljaim   leszedik  a  tökét.  Egyébként  Francescó   is  tart  vagy   egy  fél   tucatot  ebb?l  a   fajtából.  Ha  tartasz  a  kutyáktól   meg   se   közelítsd   a   villáját,  bár   az  emberei   sokkal   el?bb   fognak   szitává  l?ni,  mint  ahogy  a  kutyák   odaérnének.

      A  gondozott  nagy  kertben  a  mogorva   test?rök   és   még  mogorvább   kutyák   sorfala   között   az  autómig   sétálva   volt  id?m   jól  átgondolni  a  helyzetet.  A   kutyák   acsargó   pofájáról   a  régi  Joe  Cummings   a    feltörekv?   ambiciózus   gengszter   jutott  az  eszembe,  aki  fél   milliónál  jóval  kevesebbért  is  sajátkezüleg  gyilkolt   amikor   még   nem  volt  BIG  BOSS  Nem  látszott  valószín?nek,  hogy  az  utóbbi   években   megváltozott  volna  a  felfogása,  vagy  javultak  az  erkölcsei.  S?t!  Mintha  még   rámen?sebb  lenne?

     A  kertkapunál  a  Boss  szeret?jének  kis  kedvence  Fifi,  egy  nyírtsz?r?   kis  törpesnaucer    szaladt  elém   hízelkedve,  akit  már  két  hete,   mióta  a  Bossal  a   tárgyalások  folytak     falatokkal   etettem.  Most  is  valami   delikát  falatot  várt,  de  csúnya   meglepetésben  volt   része,   mert   miután   egy  szép  darab   szalámival  elcsaltam  a  monitorok  látómez?jéb?l    egy  kábítótöltény  l?ttem  a  bordái  közé   és   szépen  olajra  léptem  vele. Fifi  már   a  csomagtartóban   magához  tért,  vonított,  kaparászott  a  Sunset  Bulewardon   majdnem  nyakamra  hozta  a   rend?röket,  de  odahaza  sikerült  megnyugtatnom  és   délután  már  közös  sétára  indultunk  a  Bewerly   Hills   elegáns   északi   villanegyedébe.  Az   újgazdag  parvenük   e  paradicsomában  állott    Francescó   Martinez   er?dítménynek  is  beill?  villája   az  a   lerobbant   csavargó   tehát  aki   itt   kutyáját   sétáltatva   én  voltam,  nyilvánvalóan  valami  ?rizetlen  cucc  megcuffolására   lesve,  nem  keltett  különösebb  felt?nést.  Az  utcán  parkoló   pillanatokra  ?rizetlenül   hagyott  autók  e   pitiáner   tolvajai  megszokott   jelenségek   a  ritkán   erre  téved? jár?rkocsik    ügyet  sem  vetnek  az  efféle  alakokra.     néhányszor  óvatosan   körülszaglásztam   egy  útszélre  kicsapott  Cadillac  Cabriót,  azután  gyakorlott  kézzel   pillanatok   alatt   kiszereltem   bel?le  egy  nem  túl   értékes   rádió-magnót,  gondosan  ügyelve  rá,  hogy  a  Francescó   villa  körkörösen  mozgó   kamerái   megörökítsék  áldásos  tevékenységem.  Fifi  ezalatt  elvégezte  a  rábízott  fontosabb  feladatokat,  vagyis   körbepisilte   az  összes   járgányokat,  fatörzseket,  nem  hanyagolva  el  az  utcasarkok  szépen  gondozott   virágágyasait  sem.  Fifike   ugyanis   kislány  volt,  éppen  tüzelt  is  így   hát   a  sétát   nagyon  kedvére  valónak  találta.  Sétám  közben  elégedetten  obszerváltam,  hogy  a   BIG BOSS   nem  túlzott   amikor  Francescóék   biztonsági  intézkedéseit   ecsetelte,   mert   minden  bokorból,  s?t   a  lapos   háztet?r?l  is,  kettesével  jár?röz?  gorillák  sasszeme  villogott  le  rám.

       Már   jóval  éjfél  után  járhatott  az  id?,  amikor  három  kóbor  eb   mellé   negyediknek  sikerült  begy?jtenem  Francesco   egyik   csupa  izom  pittbullját   és  így  a   többi   ugyancsak  kábitólövedékkel   elaltatott  dögöt   sorsára  hagyva   munkához   láthattam.  El?ször  is  meg  kellett   keresnem    a   gödröt   amit  a  kutya  a   kerítés  alatt   ásott   és   méretet  venni   róla,  hogy  ne  csináljam  túl  nagyra  a  batyut. Rövid  keresés  után   a   hátsó   kert  végében    is  akadtam  és  úgy  találtam,  hogy  körülbelül   tizenöt  kiló  plasztikot   tehetek   fel.  Éppen  csak  elkészültem  a  batyuval, a  dög   már  ébredezni  kezdett,  csúnyán  vicsorgatta  rám  hatalmas  tép?fogait,  nem  lacafacázhattam   sokat  el?vettem  a  csodafegyvert,   egy   t?zpiros  méreger?s  mexicói   chilipaprikát   és  kissé  megropogtatva      mélyen  belenyomtam  az  állat   fenekébe.  Mint  a  kil?tt  nyíl   úgy    vágtatott  a  dög   keserves  vonítással   a  kerítéshez,  át  a  lyukon   és   mint  a   villám   be  a   ház   falához   épített  ólba.  Hozzá   hasonló  iramban  loholtam   én   is  a  begyújtott  motorral   várakozó   kocsimhoz,  majd   megnyomtam  a  távirányítón  a  megfelel?   gombot….                                      

A   los  angelesi   televízió,   de  a  CNN   hajnali  adása  is  közölte,  hogy  semmi  érdemleges  nyomot   nem  találtak   abban  a  hatalmas  kráterben,  amely  a  villa   helyén  álló   grundon  tátongott   és  a  ment?csapatok  parancsnoka  is  oda  nyilatkozott,  hogy  bár  még  folynak  a  kutatások,  nem  valószín?,  hogy  túlél?kre  találjanak……

     Joe  Cummings  a  BIG BOSS   mosolyáról   ugye   már   írtam  a  bekezdésben.   Egy  minden  ünnepélyességet  nélkülöz?   szertartás  keretében   adta  át   a  b?röndöt   a  pénzzel,  csak  azt   szerette   volna  megtudni  miként  juttattam  be  a  robbanóanyagot.

—Hát a  vízcsapokon  keresztül  nitrogricelin  formájában.

— Na  és  a  detonátor?  Az  is  cseppfolyós  halmazállapotú  volt?

            — Ez  már egy olyan  üzleti  titok  amit   nem  árulhatok  el.  Jól  is   néznék  ki.  Akkor   minden  kezd?   amat?r  leutánozhatná  a  módszereimet   és  az   EXPRESSZ  HALÁL-t  elsöpörné   a  konkurencia.

Fifi  a  kocsimba  türelmetlenkedett,  nagyon  szerette  volna  már  viszontlátni  a  Boss  aktuális   szeret?jét   a  szép   sz?ke  Tina   Boccellit,   aki , bár  a  Boss  hivatalból  utálta   a   digókat,  mégis  csak  olasz  volt  és  biztosan  sokat  sírt  kis  kedvence  után.  Szalámit  dugtam   Fifike  szájába,  chilipaprikát  a  fenekébe   és  áthajítottam  a  kerítésen.  A   kis  dögnek  még   volt  annyi   lélekjelenléte,  hogy  belekapott  a  bokámba  és  elszakította   büszkeségemet  az  új NIKE   melegít?  nadrágom….

    Ahogy a  szerpentinen   lefelé  gurultam   félúton   futottam   össze  a  szirénázó   ment?  és  t?zoltó  kocsikkal.  A  hegytet?  felett  fekete  füstgomba  emelkedett,  porfelh?  kavargott,   pedig  Fifike  hátára   mindössze   öt   kiló  anyagot tudtam  feltenni.  Igaz  zárt  helységben   az  se  semmi.  Joe  apó  és  emberei  miatt   nem  volt   szívfájdalmam,  igazi  jótétemény  volt  az  emberiség  számára,  hogy  kiiktattam  ?ket  az  INTERPOL   nyilvántartásából,  inkább Tina  Boccelli    borotvált szép,  sokat  mutogatott rózsaszín ölét —  mert  híres  pornósztár   volt  a  drága —  próbáltam  elképzelni,  amint  Fifike   felrobban  benne  a  boldog  viszontlátás  örömében……………..

.Ahogy   kényelmes  tempóban  gurultam  lefelé a  hegyoldalon,  végigtekintettem  az  alattam  elterül?  megapoliszon,  az  Angyalok  Városán,  Los  Angelesen.  Már  kezdett  alkonyodni  milliónyi  neonreklám  gyúlt  ki,  villogtak  az  autók  fényszórói  húszmillió  ember  élt, nyüzsgött  alattam  és  most  már  én,  egyes-egyedül  csak  én  voltam  a BIG BOSS!!     

 

**********

Kedves Róbert, légy szíves a rengeteg felesleges dupla és tripla szóközt kiszedve beküldeni újra.

Köszönöm!

Legutóbbi módosítás: 2010.03.27. @ 20:02 :: Csomós Róbert
Szerző Csomós Róbert 51 Írás
Kedves olvasó, a : http://pescador.uw.hu honlapomon minden adat megtalálható