Rácsai Róbert : Oscar Wilde: A readingi fegyház balladája III.

Az udvarban kemény k? van,
És nyirkos volt a fal,
lom ég alatt lélegzett
Nagy, mély sóhajokkal,
S mindenütt egy foglár sétált,
Mert féltek, hogy meghal.

III.

 

Az udvarban kemény k? van,

És nyirkos volt a fal,

Ólom ég alatt lélegzett

Nagy, mély sóhajokkal,

S mindenütt egy foglár sétált,

Mert féltek, hogy meghal.

 

Vagy ?rök nézték bánatát,

S nem volt éj-nappala,

Ha sírva kelt és esdekl?n

Hangzott fel az ima,

S lesték azért, hogy a vérpad

A prédát megkapja.

 

Az igazgató betartja

Mire a szabály int,

A halál csak tudományos

Tény a doktor szerint,

És okosakat szól a pap,

Ha kétszer betekint.

 

S pipát szívott kétszer egy nap

S hozzá jó sört ivott,

Elszánt lelkében elbújva

Rettegés nem lakott,

Gyakran szólt, hogy jön a bakó,

S mily jó, hogy meghalok.

 

De mért szólt így, azt kérdezni

Egy foglár se merte,

Tegyen így az ?r, a dolgát

Sohasem feledve,

Lakat legyen száján és az

Arcát álarc fedje.

 

Másként talán mozdulna és

Vigasztalást adna,

S szánalom mit ér, ha zárva

Tartja gyilkos odva?

Mondd a szép szó, mire való,

Itt mi jót mondhatna?

 

Mint a bolond, nyakán kolomp,

Csoszogtunk hiába,

S tudtuk magunk, hogy kik vagyunk:

Az ördög brigádja,

Ólomlábon és kopaszon

Mentünk maszkabálba.

 

Téptünk kátrányos kötelet,

S véres körmünk szakadt,

A többi ott ajtót mosott

Meg padlót, rácsokat,

Mindannyiunk csak sikáltunk,

S a vödrök csattogtak.

 

Zsákot varrtunk, követ törtünk,

Zsoltárt daloltunk ott,

Csak izzadtunk, ment a malmunk,

És fúrtunk bádogot,

De szívünkben a rettegés,

Bizony ott tanyázott.

 

És minden nap lassan haladt,

Mint vízben a hínár,

S feledtünk mi bút és bajt mi

Bolondra, rabra vár,

Míg munkából j?ve láttunk

Egy sírt, mi nyitva áll.

 

Ásító szájjal sárga lyuk

Hív él? embert itt,

A mocskos sár ma vérre vár

S az aszfalt szomjazik,

Tudjuk jól, hogy hajnalban ?t

Akasztani viszik.

 

Hát bementünk, s félte lelkünk

A bajt s a végzetet,

Kezében zsákkal a hóhér

Homályban lépkedett,

És minden rab a számozott

Cellákban reszketett.

 

Üres folyosókon éjjel

Rettegés vert tanyát,

Néma lábak le s fel jártak

A vasvároson át,

S hol fény se sok, fehér arcok

A rácsot bámulták.

 

Oly békésen aludt, mintha

Elringatná a rét,

?rök nézték, amint szunnyadt,

És meg nem értették,

Hogy alhat, ki nyakán érzi

A hóhér kötelét.

 

De nem aludt, csak könnye hullt

Ki sosem zokogott,

S mi sok csaló, csirkefogó,

Csak virrasztottunk ott,

Agyunkba szállt, mi másnak fájt,

S hagyott bennünk nyomot.

 

Mily borzalmas dolog, az, jaj,

Érezni más b?nét,

Ha mérges kard jól beléd mart,

És szíved szabta szét,

S mint ólomcsepp, a könny pergett,

Bár nem ontottunk vért.

 

Az ?rök filcpapucsukban

Füleltek ajtón át,

S tágranyílt szemükkel a sok

Fegyencet bámulták,

Hogy ezel?tt a térdel?k

Sosem mondtak imát.

 

Egész éjjel térdepelve

Sirattuk, hogy meghal!

Az éjfél sötét ruháját

Hordta a ravatal:

S mint spongyán a keser? bor,

Bánatunk belénk mar.

 

Kakas hangja szólt hiába,

Mert nem jött a reggel:

S hol vackunk volt, szörny? árnyak

Sunyin osontak el:

Sok éj-kobold, mind ott loholt,

S játszott élvezettel.

 

Gyorsan jöttek, halkan mentek,

Mint a ködben utazó:

És állt a hold, mit kigúnyolt

Sok pörg? táncoló,

Mind lágyan lejt, de csúfat rejt

 

A fantomtalálkozó.

 

Csúfos grimasz, s a sok pimasz

Karöltve mendegél,

Mint a dúvad, rút szellemhad

Csak megy s vadul zenél:

S groteszk képet, torzul vésnek,

Mint homokba a szél!

 

Mint fabábuk járt a lábuk,

Tipegve táncoltak:

Csengett fülünk és rettegtünk

Látva rút maszkjukat,

S vad daluktól, mely hosszan szól

A holt is felriad.

 

’Héjj!’ ordítják, tág a világ,

De béna kin lánc van!

Nos rajta hát, dobd a kockát,

Vesd el úriasan,

Ám nagy semmit kap b?nös itt

A szégyen házában.

 

Nem volt se lég, és ezek még

Kacagtak a bajon:

Fegyenceken, kik bilincsben

Nem járnak szabadon,

Krisztus sebére! Hisz’ élnek!

Ezt miért kell látnom?

 

Kering?ztek, tekerg?ztek,

Pár kellette magát;

Mint utcan?k, tipegtek ?k,

A lépcs?t taposták;

S néztek bandzsán, gúnyolódván

Míg mondtuk az imát.

 

Felsírt már a reggeli szél,

De nem múlt a sötét:

Éj-hálót font, lassan horgolt

Az óriás szöv?szék:

S ha jön a nap, reszket a rab,

Az igazat félték.

 

A jajgató szél kóborolt,

Hol sírtak a falak:

Mint lomha gép, acélkerék,

A percek csoszogtak,

Ó, síró szél, mit tettünk mi,

Hogy dühöd ránk szakadt?

Aztán az ólomrács árnyát

Végül észrevettem, 

A meszelt falon vándorolt

A priccsemmel szemben,

S tudtam, szörny? hajnal virrad

Valahol véresen.

 

Hatkor a cellát sepertük,

És hétre lett nagy csend,

De gyors szárnyakon a szél nagyon

Süvített odabent,

Mert Halál Úr, ki jeget fúj,

Gyilkolni megjelent.

 

Nem bíborszín ruhában jött,

S nem holdszín ló hozta,

Zsineg meg léc, és máris kész,

Áll az akasztófa,

Kötéllel jött a gyász-hírnök,

Hisz’ itt van most dolga.

 

Mint emberek, kik elvesztek

Sötét láp közepén:

Nem mertünk imádkozni sem

S kínunk volt k?kemény:

Valami meghalt mibennünk,

Meghalt már a remény.

 

Mert az igazság csak megy, útja

Lehet jó vagy romos,

Gyengét öl és er?st gyilkol,

Mindenkit eltapos:

Vassarokkal er?st gyilkol,

Szörny? apagyilkos!

 

Nyelvünk, mint a tapló, s vártuk

Hogy üssék a nyolcat

Mert a végzet j?, ha itt az id?,

S egy élet megszakad,

Hiszen a sors hurka oly gyors,

Elér jót és rosszat.

 

Így nem volt tennünk semmi mást,

Csak várni a jelet:

Mint k? a völgyben ültünk tétlen,

Szavunk is megrekedt,

De szívünk úgy vert, mint dobot

Egy vad elmebeteg!

 

És megszólalt, durván rivallt

Az óra hirtelen,

S a börtön ott csak jajgatott,

Félve s tehetetlen,

Mint a leprás, hogyha üvölt

Odvában odabenn.

 

S mint rémálmokban sorjáztak

Iszonytató dolgok,

A kormos gerendán láttunk

Zsíros kötélhurkot,

S hallottunk imát, mit bakó
Kegyetlen elfojtott.

 

S hallottam jajt, keser? bajt,

Mit?l szív megremeg,

Láttam kínját, izzadtságát,

Mit csak én érthetek:

Hiszen ki több életet él,

Az többször is hal meg.


 

Legutóbbi módosítás: 2019.07.09. @ 15:18 :: Rácsai Róbert
Szerző Rácsai Róbert 171 Írás
1971. február 6.-án születtem Veszprémben, azóta is itt élek feleségemmel és két fiammal. Angol nyelvet tanítok. Verseket, esszéket írok, 2016-ban jelent meg első verseskötetem Séták Fiaimmal címmel. Korábban folyóiratokban, antológiákban jelentek meg írásaim. Emellett főleg ír költők, írók verseit illetve drámáit (Oscar Wilde, Joseph Mary Plunkett, Pádraic H. Pearse, W.B. Yeats, stb.) fordítom. Fordításaim egy része megtalálhatók a Magyarul Bábelben c. honlapon.Több megjelent különféle folyóiratokban, újságokban, néhány Yeats versfordításom pedig az EFACIS nemzetközi kiadványában is szerepel (Leuven, 2015). Jelenleg egyfajta történelmi regényfélén dolgozom. Hobby: nyelvészet, Tolkien nyelvei, íjászat, ásványok, olvasás, írás, filmek... sok minden.