dudás sándor : Egy antológiáról II.

BOGNER GYULA

 

1901-1993. Budapesten született, apját nem ismerte, anyját hat évesen elveszítette. Keresztapja nevelte. Polgári iskolát járt. 1918-ban esztergályos szakmát szerez. Tanoncként kapcsolatba került az ifjúmunkás-mozgalommal, ett?l fogva mozgalmi, és szakszervezeti életet él. Szenvedélyes természetbarát. Olvasmányai hatására kezd írni. 1918-ban belépett a Kommunista Pártba. 1936-ban súlyos fülbaj támadta meg, visszavonult a politikai élett?l. 1949-t?l tagja a SINOSZ-nak, több funkciót ellátott, kedélyes, nyugodt embernek ismerték sorstársai. Költ?i eszményképe Várnai Zseni. Kötete nem jelent meg.

 

VÁRNAI ZSENIHEZ

1890-1982

 

?sszel volt, a nyirkos pesti utcán

Versed ott volt minden házfalon,

Lángbet?kkel szólottál mihozzánk,

Bennük izzott a forradalom.

Soha, még így meg nem énekelték,

Amit minden anya  érezett

S a városon átzúgott, mint tájfun:

Ne l?j fiam, mert én is ott leszek.

 

Akkor forrtunk össze a neveddel

Frigyben, mely szívért szívet adott.

Harcoltunk, s a gy?zelmes rohamban

Velünk zengett minden új dalod.

vesztett csaták sötét éjszakáin

Bíztatón ért el hozzánk szavad,

S hangzott tovább egész emberölt?n,

Nem sz?nve forgatni tolladat.

 

Üstökösök zúgtak át az égen,

Tüzük, fényük nagyobb volt talán,

Szelid fényed mind túlélte ?ket,

Átsugárzott bármily éjszakán.

Zeng? rímek forró csordulását

Nem zavarták kósza “izmusok”,

Hozzánk szóltál, akikb?l való vagy,

S szavad él, míg magyar élni fog.

 

Gyászolunk és eme szerény pár sor

Legyen virág nagy csokrok helyett

Búcsúzunk mi, harcos veteránok

Hozzád küldve ma a rímeket.
Tollad lehullt, de ifjonti hévvel,

Végs? célig itt voltál velünk.

Zengjen id?n és téreken által

Diadalmas, büszke énekünk.

 

 

DUDÁS SÁNDOR

 

1949-ben született Tápi?györgyén (ma Újszilvás). Édeapját hatévesen vesztette el. Szül?falujában végezte általános iskolai tanulmányait. Budapesten könyvköt? szakvizsgát tett, 1968-ban. Tizenkét éves korától versel. 1969-t?l a szolnoki Nyomdában dolgozik, 1989-ben nyugdíjazását kéri. A SINOSZ szolnoki csoportjának újjászervez?je, titkára, országos küldött. Kilenc önálló kötete jelent meg.

 

MADÁRHARC

 

Vélik: énekmentés,

fényes, szép suhanás.

Mi tudjuk: vérz? seb

s tépett toll. Semmi más.

 

(mellékdal)

 

Fény, szó: perckáprázat.

Örök: a csend, az éj.

Tudjuk, nincs miért, ám

összküzdésünk: tökély!

 

XX. SZÁZADI KÖLT?K ANTOLÓGIÁJÁNAK

ELOLVASÁSA UTÁN

 

Jöjjön most már

akármi más,

n?k, cigi, sör!

Oda kedélyem.

Oka? Nem kétlem:

verscsömör.

Legutóbbi módosítás: 2019.08.15. @ 11:23 :: dudás sándor
Szerző dudás sándor 773 Írás
1949-ben születtem Tápiógyörgyén, a mai Újszilváson. Szakmám könyvkötő. Nyugdíjas vagyok. 13 éves koromtól társam a versírás, az irodalom. Több önálló kötetem, s általam szerkesztett antológiám, s más antológiai szerepléseim vannak.