Kácsor Lajos : Négy évszak

Jégvirágok

 I. rész

 

I. jégvirág

 

Titkon vágyom

 

Az éj leple alatt kristálycip?jében,

Jeges-szél-hintóján érkezett,

S míg varázspálca-ütésére dermeszt mindent;

?az, ?, …ki hoz álmot, az Észak-tündére!

 

Ajka suttog, zúzmara-szót lehel,

Hintója, hatlovas szán, hat fehér mén;

Patáik kopognak a tükörré fagyott vízen,

Hozva reggelre, bársony-fehér-tüneményt!

 

Éltem már sok telet, s még több évet én,

De titkon vágyom, gyönyörködve nézném,

Víg Északi-tündért, s Tél-hercegét,

Majd menyegz?jük, s születend? gyermekét!

 

…-Szeszély-tavaszt, mely ?, els? szülöttjük, ki

Fogantat év-vég-hó december, s a jöv? március szüli!

 

 

II. jégvirág

 

Álom?

 

Reggeli ébredésem, szemem csodát lát,

Mosolyt fagyból, s míg Nap els? sugara

Villan ablakomra, hol egy csokor jég-virág!

 

Az els? szerelmes csokor, mely kezet kér,

S titkon áhít h?s-vad-szenvedélyt;

Most bókol még, mert hölgye oly kacér.

 

Illegeti magát, majd fehér pihe-kend?t hint,

-Pihe paplant, milliónyi kristálycsodát,

Míg fehérre festi az elmúlt ?sz mindenit!

 

– Teli-hold csillagporos szikrázó egén,

Táncot lejt, magányos Tél-hercege;

S szerelme csak Ã??, …az Északi-tündér!

 

„-Óh, te ólomkristályba borult sz?zi hajnal,

Hozd gyermekünk jöv?re, új tavasszal!"

 

 

III. jégvirág

 

Míg nesztelen suhant

 

„Ah…, kedvesem, hidegen éget csókod!

S lenge fátyolruhád oly bujává teszi

Képzeletem, míg így szégyenem, de bókol

Lelkem, s tudom, az id? fátylad leveszi!"

 

„Hamvas tested, s h?s szerelmed, óh,

Ily könny? ruhád, vágyott hajnalom.

-A domborodó tested, keblid, mily bódító…

Ajkadon mézédes cseppek, …óhajom!"

 

„Csapongjon szerelmünk, s így süvítsen

Északi szél, vigye hírül, míg végre

Frigyünk kalandja fehér hamvait hintve

Egybe kél, s ez legyen új élet reménye!"

 

S míg nesztelen suhant árnyad az éjszakai égen

Alant csak rólad szól álmom, minden egyes éjen!

 

 

IV. jégvirág

 

Harc készül, ádáz ostrom

 

Bolond természet, mily meleg hajnalod!

Csábító forró szél Dél-császára érkezett,

Zord Tél hercegét csatába hívva most!

„-Nem titkom, a Tündér szerelmét remélve!"

 

„-Szerelmem, folyton-ég? mécses tüze,

Sose hamvadó mind' örök remény;

S vágyam évr?l-évre, mit kíván, szüze,

Mint sok-sok hátrahagyott költemény."

 

-Harc készül, s délre szikrázó napsütés,

Ádáz ostrom, Tél-herceg bástyái ellen;

Még sosem várt, egyetlen rajtaütés,

Mely sanyar-sorsot ád, hazug, kegyetlen!

 

-Míg estére csata-zaj hal, s ütközet vég',

Dél-császára hanyatlik, gy?zi ?t a Tél!

 

 

V. jégvirág

 

Új birodalmunk született

 

„Óh,…kedvesem, pihe-könny? ruhádat,

Lucsokká áztatta a déli szél;

S míg most, köd el?tted, köd utánad,

Kívánom testedet, s h?s fekhelyét!"

 

„Baldachinos ágyad, hol kéj tüzel,

S a hosszú, fagy-mámoros hajnalok.

Ajkad csókja, leplezett rémületed;

Hol minden vágyamban veled vagyok!"

 

„Ne félj, s ne szégyelld fedetlen testedet,

A varázslott csodát, mit megláttam én;

Ajkam ajkadon, s míg lelked megremeg,

Csókunk felizzik, az ég, bíbor-peremén!"

 

-Ím most egyé váltunk, s öltsd új fátyladat,

Új birodalmunk született, egy új nap alatt!

 

 

VI. jégvirág

 

Ébredés

 

Pompád a hideg, tested a jég, sz …

„-Csíp?sen ébreszt a hajnal, szisszenek;

Mezítelen lábam, h?set érez, és

Így kandallóm parázstüzét élesztem!"

 

-Fura álmot láttam, h?s szerelmet,

Zúzmara-palotát, jeges uralkodót;

Csipkefátylas hölgyét, h?n szeretve,

Jégcsap-hangszerén, játszva andalítót!

 

Csuda muzsikát, jeges varázsszót,

Csók-orkánt, suttogó ajkak szavát;

„Szeretlek, s …kívánlak, …csak azt, …jó,"

-Hogy szerelmünk egyként élje át!…

 

Csengetty? szólt reggel, ébredj, ébredj

-Kérlek, téli álmod soha ne felejtsd el!

 

 

VII. jégvirág

 

Szilánkok

 

Sikított a világ, s hangja a mélybe fagy,

Serceg? szilánkjai morzsára törnek;

Csillogó gyémántporra, a talpam alatt!

 

Oly rideg, oly kemény szikrázó kék világ,

Úgy hírlik, nagysága télhódító hada;

Süvít? szele, óhaja sziklaszilárd!

 

Ablakomra virágcsokrot festett, fehérrel

A hajnal; de pompát-vesztve, a reszket?

Nap els? sugara, kését döfi szívébe!

 

-Csurgó vére folyik alant a párkányon,

Majd könny szökik szemembe, s cseppjei

Siratják, a meggyilkolt vágy-álmom!

 

S míg a g?zölg? teám szürcsölgetem,

Kívánom, legyen e tél is kedves nekem!

 

II. rész

 

VIII. jégvirág

 

Sír a Hold

 

Elsírta magát a fáradt Telihold,

Nehéz, ólom-könnyeket hullatott;

S míg vasalt cip?m, hazáig baktatott,

Az út fagyott páncélján, kopogott!

 

…-A homályra aszott ó-régi határ,

A csámborgó, éhes, fáradt foltok;

A zihálva sz?köl? vad, s vadász,

Míg a sötétl? ég csillagport dob.

 

Csak az ágakról csüng alá a jégcsap,

S ékes dísze, a bolyhos zúzmara;

Kezeim lehelve, vaccanva fogam,

Igyekszem haza, hol vár tüzem parazsa!

 

Kértem a telet, kedvem f?tse, s ? hallgatott,

Nem adott mást ajándékba csak jégvirágos ablakot!

 

 

IX. jégvirág

 

Gyermek fogant…

 

Besurrant a szobámba, lidércfénye remegett,

S míg dermedten ültem a kabátban, fázón,

A szíve, s a hangja megmelengetett!

 

Ázott bakancsom, ócska, fagyhalállal küzd,

Rongy vánkosom számra lehel csodát,

Hol éjemben ugatom a Hold udvarát,

S kiáltom a télnek. -Tavasz jön, menekülj!

 

…Lucskos halált halsz, ha er?d veszve,

Patakzik fagykönnyed; szétmállik ajkad,

Cseppen, csurran véres víz-halálod ereszre!

 

Ha holnap kel a Nap, nyújtózza sugarát,

S víg sereg táncol, vígad napnyugtát;

Gyermek fogan Nyárból, ezer árnyból, már

Fut a Tél, s az égi vándor hozza el Tavaszát!

 

 

X. jégvirág

 

Karácsonyi ének

 

Árnyékként osont a falakon, tovaszállt,

Szell? repítette csengetty?szóval;

Míg hátán puttonya, kezében teli-zsák.

 

Hajnalra aranyág, dió, s piros alma,

Míg tündér, s mosolyra nyílt gyermeki száj.

Szent-Miklós érkezett, tél birodalma!

 

Téli napforduló közelít, majd fagyra hág,

Rongysz?nyeg issza az ázott bakancs levét,

Szenteste, míg a nappalom egyre kurtább;

Estre est száll, s Angyalt vár a szegény nép!

 

Zörögnek az ablakon, s virágát maszatolgatom,

Orrom, nyomom a hidegre mart üveghez;

„-Ki az, ki az,…ily hideg, fagyos hajnalon?"

Gyermekcsapat pisszeg, halkan neszeznek.

 

S felcsendül a kedves gyermek énekszó,

Mely Szent-estér?l, s karácsonyról szól!

 

XI. jégvirág

 

Szerelmem Istene

 

Kósza szerelmem elvitte a tél,

Vagy eltévedt, s nem talál hozzám?

Csak várok, sóvárgok, szívem remél,

Hogy egyszer csak újra rám talál!

 

Míg fiatal, s hajadon, nekem tetsz?,

Tán, álmom vágya volt csak az;

Érinteni, s mondani; – Te Istenn?,

Boldogíts, s kívánj bármit, mit akarsz!

 

– Nem kívánt, nem ?, tán nem is szeretett,

Vagy csak a kér? hangom nem hallotta meg;

Mely valahol, a régi-múltba veszett!

 

De keresem, hátha egyszer meglelem,

Hogy lenne Istenn?m, h? szerelmesem,

S lennék, (ha csak egy percre is), Igaz-istene!

 

 

XII. jégvirág

 

Árnyjáték

 

Pattogó r?zse, foszlány-árnyaik,

Árny-játékuk a szomszéd falakon;

Délceg harcosok, s h?s királyaik

Csatazajt hallatnak, véres alkonyon.

 

Majd elhaló t?z, s elhalkult sikoly,

Vesztesre kaszabolt mind, árnyvesztett

Sötétl? fal, h?s-sereg haldokol;

Aztán csend a pillanat, – mely kezdet!

 

Suttogva jajt sóhajt a nyöszörg? parázs,

„Óh, venyigét, egy nyaláb fát dobj reám!"

-„Hadd játsszak, vonagló szeretkez?k vágyát,

S kéjes gyönyörük beteljesült álmát!"

 

S ím, szított parázs, játszi-csodás pillanat,

Szeretkez? testek töltik be, árnyukkal a falat.

 

 

XIII. jégvirág

 

Utolsót nyög a tél

 

Míg a kel? napsugár, egyre több fényt lop,

S éjekb?l t?z pattan a horizont alatt;

Kel? Új-nap, mindig újabb kéjt hoz,

Fodros szell?t, vágyat, s a rég várt tavaszt!

 

Leveti magáról, koszolódott ruháját,

S szennyét fürdeti friss-patak vizében;

– Az erd? is ébred, mossa szeméb?l álmát,

Szirmát nyújt egy kis virág, s ásít a fényben.

 

Utolsót nyög a Tél, s elsírja magát,

Könnye csurog a hideg ereszre;

Még maradna, de gyermeke születne már!

 

Hangosan vajúdik, szeretett Tündére,

Hajnal madár csengi halottnak hitt dalát;

Vágyva gyermeket, tavaszt, s Új-évet!

 

 

XIV. jégvirág

 

Felsírt március

 

Álmaim szertefoszlott múltja, nem az

Mely tetsz?, s az élet-húrja játszott dallam;

Nem is a való muzsika, képzelete csak

A futó id?nek, mely nem vár csak halad!

 

E komponált részletek, – óda a Napról,

S a fura, kiismerhetetlen természet,

Nappal, s éj váltakozik, míg abból

Épül az Id?, születés és enyészet.

 

Négy évszak elszaladt, s elszaladt az év is,

Magával ragadva szerelmes Hercegét

S elenyészte, Észak-tündérét is,

De hagyva új-tavaszt, gyermek-szeszélyét!

 

– Mely született, s felsírt, március virága,

De tündére belehalt, az ég, ?t megáldja!

 

20071016-20080106

Louis De La Cruise

 

 

 

 

 

 

Legutóbbi módosítás: 2019.10.29. @ 10:09 :: Kácsor Lajos
Szerző Kácsor Lajos 16 Írás
Louis De La Cruise "Már talán az élet azt sem tudja, hogy mit is tegyen énvelem? Éljen-e, vagy haljon?" Weboldal: http://delacruise.blog.xfree.hu