Magyar Csaba : Megáll az ész – Mi van a fekete lyukakban?

A Vatican Publishing House által nemrégiben kiadott Égi infernó cím? könyvében Dr. Toscanelli rendkívül érdekes elgondolással rukkolt el?, mégpedig, hogy az evilági b?nökt?l oly sokakat visszatartó Pokol nem másutt mint az úgynevezett fekete lyukakban keresend?.

Salvatore Toscanelli vatikáni asztronómus könyvespolcán a fizikai, matematikai és csillagászati szakkönyvek mellett teológiai és filozófiai m?vek is sorakoznak. Nem csoda tehát, hogy Don Salvatore egész edddigi munkássága a fizika és a fizikán túli világ határmezsgyéjére összpontosul. A Vatican Publishing House által nemrégiben kiadott Égi infernó cím? könyvében Dr. Toscanelli rendkívül érdekes elgondolással rukkolt el?, mégpedig, hogy az evilági b?nökt?l oly sokakat visszatartó Pokol nem másutt mint az úgynevezett fekete lyukakban keresend?.

A fizikusok eddig úgy tudták, hogy ezekbe a külünleges égi objektumokba csak bevezet? út van, hiszen olyan hatalmas a tömeggel és s?r?séggel bírnak, hogy óriási gravitációjukat még a fény sem tudja legy?zni, azaz a sötét égitestet egyetlen fénysugár sem képes elhagyni. A fekete lyukak, ezek a iszonyatos égi ragadozók, minden a vonzásterükbe kerül? objektumot bekebeleznek, hogy azután hírmondója se maradjon a találkozásnak.

Dr. Toscanelli mintegy 20 éve t?zte ki célul e rendkívüli égitestek vizsgálatát és mukája közben egyre inkább arra a feltételezésre jutott, hogy esetükben sokkal többr?l van szó, mint csupán a fizikai világ ritka jelenségeir?l. Az elmúlt két évben többezer órát eltöltve a világ nagy csillagvizsgálóiban, er?feszítéseit végül siker koronázta. A vatikáni asztronómus ez év tavaszán a Palomar-hegyi obszervatóriumban egy szupermasszív fekete lyukat vizsgálva különös, a véletlen zajtól nagyon eltér? jeleket figyelt meg. Ezeket a NASA munkatársaival együtt elemezve arra a megdöbbent? következtetésre jutott, hogy minden valószín?ség szerint értelmes üzenetr?l van szó.
Az üzenetet végül egy nyelvészcsoport bevonásával sikerült megfejteni, ugyanis a csoport magyar tagja a kód egyes jeleinek el?fordulási gyakoriságából arra a megállapításra jutott, hogy az minden bizonnyal magyar szöveget takar. Innen már csak néhány napos munka vezetett a végs? megoldáshoz, mely így hangzik.

"Kérem, segítsen valaki rajtam! Tóth Elemér, rácegresi k?m?ves vagyok. Nem igazság, hogy egy kis valutázásért, részegeskedésért és a feleségem egyszeri megcsalásáért három év tisztítózüzet kaptam. Itt kérem töksötét és állandó forróság van. Ráadásul össze vagyok zárva egy sor nehézfiúval. Rosszabb ez mint a halál."

Az üzenet megfejtésével Dr. Toscanelli tudta, hogy tudományos munkássága csúcspontjához ért. Nem csak bebizonyította, hogy újra kell írni a fekete lyukakra vonatkozó eddigi ismereteket, de egyúttal pontot tett egy évezredek óta megválaszolatlan kérdésre is, hiszen rálelt a Pokolra.

Legutóbbi módosítás: 2021.07.29. @ 09:38 :: Magyar Csaba
Szerző Magyar Csaba 174 Írás
Már gyerekként is tudtam, hogy írni jó, mégis hosszú időre megfeledkeztem róla. Kicsit a véletlennek is köszönhetem, hogy újra felfedeztem magamnak ezt a nagyszerű játékot.