Vers

Ki tudja

Ki tudja, mikor szólítanak, mikor van vége a harcnak.   KI TUDJA     Ki tudja, mikor szólítanak, mikor lesz vége a harcnak. Mit áldott hittel, vagy keser? kudarccal h?siesen álltál, mint ahogy szarvasok akasztják egymásba az agancsot, s ösztönb?l vezérelt [… Tovább]

Vers

Az őszhöz

Az ?szhöz Álmainkat, vágyainkat, melenget? f?párnánkat, a szivárvány minden szinét, ciripel? tücsökzenét, a friss széna illatát, hétpettyes kis katicát, ezernyi színt és illatot, homokban a lábnyomot, elkergetted, el?zted rég, már elnyelte a messzeség. Hagysz helyette lucskot, sarat, viharban halt kismadarat. [… Tovább]

Vers

Tragédia

Naponta egy színdarabot látok: félek, mikor húzzák a függönyt. Csak nézem: percenként felállok. Hogy csináljátok Ti, hogy ültök?   Megdobáltok, mert nem láttok t?lem, de ha leülök, akkor sem igazán. Egy tragédia játszódik el?ttünk. Vegyétek észre: ez nem vidám!   [… Tovább]

Novella

CSENDES PIHENŐ RABLÓKKAL 54

Amikor Sasvágó Józsit átmenetileg beíratták az óvodába, nagy volt az öröm. Mármint a nagyanya részéröl. Csak egy bizonyos időre vették fel a Községi Tanács segítségével az unokát, amíg a kulák, idősebb Sasvágó a kórházban lesz.      A gyerek szitkozódott [… Tovább]

Vers

Fiam

* Életemet árnyék fonta át: rekesztette a fény sugarát, de belül világított a remény, szerelem tört át, éj-sötét fellegén… Ölelésed megnyugtatott, vezetett, vágyad átjárt, vágyammá lett: életünk egén új csillag született, csodás, fénylő valóságot nyert. Angyali arcán boldogság ragyog, ahogy [… Tovább]

Novella

Az ügynök

…na, nem olyan… ?volt a legrátermettebb mindenki közül. Kollégái nem érhettek fel az ? képességeivel. Megjelenése, viselkedése, egész magatartása ezt a tényt sugallta. Több testület is megkereste már ?t, de valami ostoba bizonyítvány hiánya miatt végül visszaléptek. Pedig hát mit [… Tovább]