Vers

Elringatta már…

    Fáradt múltnak dohos kunyhójában lakattal ?rzik a sápadt reményt. Vágyaknak korhadó ládájában elringatta bús könnyeit a bánat, s betemette az álmatlan éjszakákat. Nyikorgó padló olajos b?ze árad – a sarokban fekete vaskályha szétcsúszott könyökcsöve ontja a mérgez? füstkarikákat. [… Tovább]

Humor

A sors könyve

A legújabb kutatások szerint sorsunk könyvét születésünkt?l magunkkal hordozzuk. Mára az általános m?veltség részévé vált, hogy a gének hordozzák örökletes tulajdonságainkat, így felel?sek például a testmagasságunkért vagy éppen barátn?nk elb?völ? mosolyáért. A gének pedig nem mások, mint a DNS kett?s [… Tovább]