Torjay Attila : Hunorka

*

 

Kuszmallék a szalár

Cserepelény fele,

rőt szélkarád forrant

bögönyével tele,

és ahogy sederte

az oldalán szérelt,

dús ocsolánnyal

vérces burgot érlelt.

 

 

Künde Szévi bihérc

készülődött ottan,

aranyos turbája

pengve reá csoppant,

görönc palavánnyal

és cserempes kénnyel

zumborokra reá

indult a tüménnyel.

 

 

Szőregén a lovát

által döröngölte,

az kicsi Dongolka

zokogva küsztölte,

s elhágott a tümény

csoppant a szík széle,

Sobornál a karád

már Burgony felé tére.

 

 

Alájától Sédig

dűlővágta zsajgott,

az ordoszi csorgó

zalotára hajlott,

nyargonc hágott oda

egy csujbajszán ecsék,

Kusárhandár felől

nagyszála érkezék.

 

 

Felhorgadt a tülök,

a dongád megdobbant

aszúna, küsztandár

sorban előlobbant,

a tárkány felhágott

a követ felé néze,

villogott a csédben

aranyos keléze.

 

 

Halljad hát Ongolád,

sorolta a követ,

Xanszál kerál küldé

ez aranyos övet,

türkizes jazigányt,

ezüstös sallontát,

gyöngyöt, ciffraszádét

zsalygát és vángolnát.

 

 

És ihol Hunorka,

Xanszál csilling lánya,

taftaszínbe öltözött

dalos csalogánya,

hát szüktén járja keléz

csederedjen Zumbor tája,

egy kicsinyég immár

béke szálljon rája.

 

 

Hét kalméra szökkent

gávál benne szakadt,

vércre szállt a hollánd,

hosszú moraj fakadt,

– hamar Beszta lipic,

mint zontáj kél a hegyen,

Kündéhez vezessed

topolkája legyen.

 

 

Legyen sender, legyen ékes

mennyegzője rája,

légyen övé Hunorka

és Ongár széles tája,

s vissza állt a tümény,

kitért Küszbérc iránt

elmaradt hamarost

Kantadolony nyíránd.

 

 

Ottmaradt Hunorka,

remegék a szája,

Künde bihérc mellett

mint hunok ősanyája,

hát elregéltem néktek,

amíg tartott az út,

kicsike hun Zsombor,

s kicsi pisla Zút.

 

 

 

 

 

 

Legutóbbi módosítás: 2019.10.29. @ 10:08 :: Torjay Attila