Boér Péter Pál : Szép álmokat!

 

Aludni akarok! Fekszem hanyatt, nyitott szemekkel, nézem a tengernyi csillaggal borított eget, csak ez az iszonyatos plafon, a zárka-jellegű sötét szobában ne venné el az utolsó szálig mind. Valamikor mesélték, legkönnyebb úgy elaludni, hogy az ember tízig számol, ha a tízet eléri, már alszik is. A biztonság kedvéért én százat tűztem ki magam elé. Most éppen 47 916-nál tartok, de még nem alszom, pedig már nem is nézem a vaksötét, láthatatlan plafont, amin keresztül se csillagot, se eget nem látni. Számolok, csak számolok rendületlenül. Talán százezer környékén érzem, hogy szédülök a számoktól, és abbahagyom. Egye fene, nekem ez nem jött össze, pedig igen sokszor tízig vittem a menetet. És akkor végre elalszom…

Az els? álmom egy „gyönyör?séges”, emberi izzadtságtól átitatott, mocskos matracokkal és pokrócokkal nyoszolyázott, tucatjával bezsúfolt ágyakkal teli, homályos folyosón játszódik. Jobbra-balra nyíló, kongó hálótermek idilljét tárja elém, ahol pár álmos ember félálomban lézeng egyik teremb?l a másikba. Hol a csodában vagyok? Kórházban, laktanya hálókörletében, netán börtönben? Nem tudom, ott még nem voltam és nem is szeretnék, de sok filmben láttam. Utóbbi mégis kiesik, itt túl lezser az élet. Mindenki ide-oda mászkál a nyöszörgő csendben, villany nélküli félhomályban. Aztán négy-öt ember „bezsúfolódik” az egyik húszágyas hálóterembe, a legnyomasztóbba mind közül, és megpróbálnak aludni.

Éjfél van. Valamikor reggel, nem is olyan soká, a személyzet biztosan tesz róla, hogy a túlzott alvás nyavalyájába ne essenek, és felcsörtetik őket. Rosszabb esetben “Ébreszt? fel!” – ordítással vágják ki ?ket ágyaikból.

Izzadt, levetetlen zoknik átható illata terjeng a mamut méretű, őrségi hálóteremhez hasonló ocsmányságban. A bakancsok szagát is beszorítja a zárt ablakok szell?tlenít? könyörtelensége. A csend fogalma nagyon relatív. Jobbról félálomban nyöszörög valaki, a másik oldalon a sötét sarokban ketten pókereznek. Ők valami különleges éjjellátók lehetnek, mert gomolygó a homály, olyan, mint az ocsmány őszi köd, amib?l egy mer?kanállal akár egy tányérnyit is ki lehet meríteni.

Nem lehet tudni miért, de az egyik álomszuszék egy-kettőre felül, és három ággyal odébb veti végig magát. Fémes csörrenések hallatszanak, nyikorgó, ezeréves, szétszakadás el?tti matracokat tartó fémhálók kellemetlen zaja háborgatja a sem nem alvást, sem nem meditálást, amibe belefúlni érzi magát az a néhány ember, akik maguk sem értik, hogyan keveredtek ebbe a furcsa éjszakai bizarrságba. Dünnyögőn beszélget valaki, csak úgy magában, és ráförmed egy kintről bejövőre, hogy lenne szíves elhordani magát, három hálóteremmel odébb. Annyi ágy van, hogy mindenkinek jutna egy-egy hálóterem, minek zsúfolják így túl ezt az egy szál húszágyas szobát? Már heten vannak benne! Az ablak sötétjén kinézve, a feketét felváltja a hajnali derengés, és az álmatlanságtól és fáradtságtól kimerült társaság szorongva várja, hogy ki szakítja meg álmukat. Ekkor pislákoló viharlámpával kezében, térdig csizmában, feszesen, ijesztően belép a nem várt középút. Sem hadsereg, sem kórház, sem börtön. Talán mind a három, de az első kettő mindenképp. Megjelenik egy tányérsapkás ezredes, kegyetlen keménységgel, hátára dobott fehér köpenyben, mint egy denevér. Recsegve dörren ágyról-ágyra.

Guvadt szemekkel tekint beijedt, rémült betegeire, a frászt hozta rájuk. Közeledik hozzám, lúdbőrözöm. Veríték csurog alá homlokomon, mozdulni sem bírok. A zsibbadt félálmomban nem érzem a lábamat, elfeküdtem. Kis nyílvesszők millió serege csapódik minden sejtjébe, s valami oldalba döf. Egy kulcscsomó! A fájdalomra kinyitom a szememet. Itt fekszem, a komor kép elosont. Most megnyugodjak vagy ne?! A lebernyeges gyógyító végül is elt?nt. Úgy döntök, megnyugszom. Jobbról is, balról is minden ismer?s. Hasamra süt a nap. Elkezd?dött egy újabb huszonnégy órás próbatétel. Felébredtem nem mindennapi álmomból.

Legutóbbi módosítás: 2010.09.25. @ 19:22 :: Boér Péter Pál
Szerző Boér Péter Pál 755 Írás
Nagyváradon születtem, 1959-ben. Nem mondhatnám, hogy kesztyűs kézzel bánt volna velem az élet, de még a szorítóban vagyok! Családtagjaim hiperoptimistának tartanak, azt hiszem nem véletlenül. A humort – ezen belül a szatírát, abszurdot – és a romantikát egyaránt kedvelem. Empatikusnak, toleránsnak gondolom magamat. Egész életemet Erdélyben éltem, élem. Anyám révén erősen kötődöm a székelységhez, de Ők már csillagösvényen járnak Apámmal. Nagyon érdekel a teológia, filozófia, nyelvek, irodalom, és sok egyéb. Fiatalon kezdtem verseket írni, ám a rövid próza vált a nagy kedvenccé. Köteteim: 2010 – “Nagyító alatt” – novelláskötet 2011 – “Le a láncokkal” – novelláskötet 2012 – “A nonkonformista” – novelláskötet 2013 – “Engedélykérés”- novelláskötet 2013 – “Megtisztult ablakok” – regény 2016 – "Fenyőágon füstifecske" – regény 2017 – "Ködös idill" – két kisregény 2018 - "Szabályerősítő" (Válogatott novellák) - e-book Írásaim jelentek meg a Bihari Naplóban, a Reviste Familiaban, a Comitatus folyóiratban, a Várad folyóiratba, a Brassói Lapokban, a Reggeli Újságban, a “7torony” irodalmi magazin antológiáiban (2010-2016), a Holnap Magazin antológiájában, a Holnap Magazin nyomtatott mellékletében, az Irodalmi Jelenben, a kolozsvári Tribunaban, a bukaresti rádióban és máshol.” A világháló adta lehetőségekkel élek: Lenolaj irodalmi és kulturális műhely A Hetedik Héttorony irodalmi magazin MagyarulBabelben CINKE Holnap Magazin PIPAFÜST Szabad szalon Penna magazin Bukaresti rádió AlkoTÓház Weblapom: http://boerpeterpal.blogspot.com/