M. Fehérvári Judit : A létezés ritmusa

*

 

Reigl Judit életmű – kiállítása ma nyílt meg a debreceni Modemben

 

 

Soha nem hallottam a nevét. Nem ismertem munkáit sem annak a festőnőnek, akinek képeiért az egész világon rengetegen rajonganak.

Harminchét alkotását jegyzi a párizsi Centre Pompidou, s azután röppent neve a világhír felé, hogy az egyik legjelentősebb európai modern gyűjtemény, a londoni Tate Modern is megvásárolta egy munkáját.

Ki is ő? 1923-ban született Kapuvárott. Szőnyi István növendéke volt, majd 1946 és 1948 között Olaszországban a római Magyar Akadémia ösztöndíjas növendéke lett. Ma is nagyon aktív életet él Franciaországban Párizs környékén.

1950 -ben nyolc sikertelen kísérlet után nyugatra emigrált. Szentgotthárdnál sikerült átlépnie a zöld határt, hogy maga mögött hagyhassa a vasfüggönyt. Ő maga így vall erről:

 

„Elhagytam egy politikai rendszert, hogy azután egyhez se tartozzak. Sem kivándorló, sem menekült nem vagyok. Útlevél, bevándorlási engedély, minden pénz és személyi adatok nélkül, valóban szabadon vágtam át a kukoricaföldeken, hogy megkezdhessem új életemet.”

 

Gyalogosan indult Párizs felé. Elnézve a művésznő törékeny testét, s látva, ahogyan a kameráknak magyaráz, szinte kivetítem magam elé azt a fiatal nőt, aki úgy dönt, mindegy, éhezik-e, de Neki azt kell festenie, amit belső tüzének heve diktál. Egyetlen fillért sem vitt magával, mert még a diktatúra pénze sem kellett neki, hiszen nem akart megfelelni a zsdanovi elvárásoknak.

Az 1950-es éveket a tudat kalandozásainak nevezi, míg az 1960-asok már a mozgáséi és az emberi testté.

A Pantha rei alapmotívuma André Bretont is magával ragadta. A szürrealizmus legnagyobbika így ír Reigl Juditnak egy levelében:

„Ön olyan ritka képességek­nek van birtokában, amelyek meglepnek egy nő részéről, és hiszem, hogy hatalmas dolgokat fog beteljesíteni”.

Később a festőnő mégis túllép ezen a korszakán.

Az 1950-es évek végén és a következő évtized elején születik meg a Guano–sorozat, címében is utalva József Attila A város peremén költeményének párhuzamaira, s arra, hogy a festőnő ugyan szűknek érezte az ország határait, de gyökereit mégis innen identifikálta.

Autonóm művészet ez a teljes pompájában! Hihetetlen a keletkezése is. Műterme padlóján a művész az elrontott képeket szőnyeg gyanánt használta, járt-kelt rajtuk, s hagyta porosodni őket. Majd gondolt egy nagyot, s festett rájuk egy réteget. Ezután módszeresen és szisztémák nélkül elkezdte lekaparni őket.

Az 1960-as évek közepétől azonban már a lebegő formák, s a súlytalanság élményei izgatták képzeletét. Ebbe a tematikába illeszkedik bele az Ember is, mint figuráns, markáns és dinamikus jelenség teljes nemiségével egyetemben. Ezek a munkái a gesztusfestészetet idézik erős vonalaikkal, foltjaikkal, szokatlan formáikkal… Aztán már csak a nemi identitás nélküli korporalitás számít. Sőt! Innen is tovább lép! A Folyamat című kompozícióban csak figurálisan elrendezett, absztrakt formák szerepelnek, s nincsen a szó szoros értelmében vett kompozíció.

Ekkor már nemzetközileg is ismert, elismert. New York hozta meg számára az igazi sikert.

Ha dinamikájukban nézzük ezeket a képeket, észrevesszük furcsa, hullámzó, vibráló mozgásukat.

A semmi ágán (nem meglepő a ciklus címe! Ismét József Attila a névadó!) ciklus három tematika köré csoportosul: a Megfizethetetlen test, Egy test többes számban és Kint.

Ezek az alkotások kiemelik az ember testét a fogyasztói társadalom szférájából, hogy a metafizikai univerzum terében radikális redukcióval tárulhassanak fel a létezés kérdései, az egzisztencialista kiszolgáltatottság és az egyetemes képzetek.

Magyarországon a közgyűjteményekben mindösszesen egyetlen Reigl Judit kép található, amelyet a mővésznő személyesen ajándékozott a Ludwig Múzeumnak.

Kitartó, konok ember. 2005-ben ugyanis azzal a kéréssel hívta fel Makláry Kálmán műgyűjtő-galériavezetőt, hogy visszavásárolná tőle egy képét, mivel szerinte az alkotás avatatlan kezekbe került. Ez a beszélgetés a mai kiállítás gyökere. A szándék visszájára fordult.

 

Több éves szervező munka eredménye a mostani tárlat, amelynek Makláry Kálmán és Gulyás Gábor a kurátorai, s ebből az alkalomból egy kétkötetes katalógus is született.

A párizsi Pompidou Központtól kezdve ma New Yorkon keresztül (MoMA, Metropolitan Museum) Londonon (Tate Museum) át Debrecenig, a MODEM Modern és Kortárs Mővészeti Központba is eljutott a valaha látott legmonumentálisabb Reigl retrospektív kiállítás, hogy egészen 2010. szeptember 17-ig gyönyörködhessenek a városunkba látogatók e képi világban.

„Reigl Juditot nem lehet bekategorizálni, mert ő egész egyszerően a Festő” — írta róla néhány éve Jean-Paul Ameline, a Pompidou központ művészettörténésze.

S hogy mennyi mindent jelent a városnak és Magyarországnak e tárlat?

Magát a művésznő egyik képének címében megfogalmazott gondolatot, a „Határtalan szabadságvágyat”…

A művészet igaz támogatását, hiszen nem kisebb emberek, mint Kósa Lajos, Debrecen város polgármestere, országgyűlési képviselő és Halász János, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium államtitkára nyitották meg a kiállítást biztosítva arról a nagyközönséget, hogy a Modem máskor is támogatásukat élvezi az ilyen nagyszabású tervek megvalósításában, s kérve azt, hogy akik ott voltunk, vigyük hírét ennek a tárlatnak.

A magam csekély erőivel én ezt Velük a legnagyobb egyetértésben megteszem.

Szombaton már itt a Múzeumok Éjszakája. Mindenkit szeretettel vár a Modem!

A tárlat a nagyközönség számára június 18-ától látogatható.

 

 

M. Fehérvári Judit

Debrecen, 2010. június 17.

.

Legutóbbi módosítás: 2010.06.18. @ 10:26 :: M. Fehérvári Judit
Szerző M. Fehérvári Judit 168 Írás
2010. karácsonyáig középiskolai történelem-orosz- magyar-tánc -és drámapedagógus voltam, aki akkor egy művészetoktatási intézményben próbálta átadni mindenféle tudását. Ez volt életem második munkahelye. Az első, a volt alma materem, egy Vegyipari Szakközépiskola, mert az egyetlen napig sem űzött alapszakmám általános vegyész. Akkor, 2010 év végén elhatároztam, hogy belevágok az ismeretlenbe... Jelenleg pedagógiai szakmódszertani cikkeket írok egy újságnak. Az irodalom felüdülés és kikapcsolódás, rejtvény és néha megoldás is, de sajnos egyre kevesebb időm van rá, s minél inkább belemélyedek, annál inkább rádöbbenek minden hiányosságomra. Ez néha aztán földhöz is vág... Meg a gravitáció... Ennél többet nem szoktam elmondani magamról, s ezt is azért tettem, mert ma ilyen kedvemben voltam... Debrecen, 2012. március 31.