M. Fehérvári Judit : A bolygó örvény éneke

*

 

 

„Latrokként tér és idő keresztjére vagyunk verve, emberek.

Elalélok, és a szálkák fölriasztanak.

Ilyenkor metsző élességgel látom a világot.”

/Simone Well/

 

Furcsa, ködös légkör, a világ peremére szorult tárgyak, ősi érzések, síron túli csönd, s néha a dermesztő némaságba belezúg valami megmagyarázhatatlan hangfoszlány. Talán csak a fantáziám szülötte, de lehet, hogy a lelkek szférája önti ki fájdalmait és örömeit egy másik individuum előtt.

Magam mögött érzékelem a kijáratot, azonban nem fordulok meg soha. Odakint most szárnyas szelek suhognak, forráscsobogásuk bensőmben ring, elalél, hogy virágeső-illattá, Föld-mező-Nappá robbanhassanak /S milyen idegesítően sírdogál, s nyikorog az ablakrács!/.

A remény jelei – gondolom -, s egyenesen elindulok előre. Nem látom az út végét, néha futok, s akkor sem jutok önmagamnál tovább…

Majd hirtelen egyedül maradok, sehol a falak, az út, csupán én.

Ekkor jutok át a jelzőköveken, ilyenkor vagyok magamban teljes valómban.

Ilyen az én átjáróm, amely menetközben is képes emlékeztetni arra, milyen valószerűtlen a Remény, mennyire nem lehetet korunk feneketlen brutalitásain túllépni, s milyen fontosak a rég elfeledett metafizikai jelrendszerek: a léleknek meg kell tennie, hogy leszakítsa önönmagát.

Szerintem minden ember kettős, él egy belső- és egy külső világot. Sokan elfojtják az érzelmi énjüket, hagyják, hogy hassanak rájuk a reklámok, újsághírek, a valós és képzelt barátok ömlengései, esetenkénti tanácsai, s napjaikat úgy élik, hogy már szinte gondolatok nélkül siklanak el átjáróik között, fölött, alatt, mellett stb.

A legnehezebb talán megtalálni a kulcsot, mert minden embernek van egy kódja, amit meg kell fejtenie, személyesen együtt élni magunkkal, ahogyan Ivan Iljics is tette, a „bomló test és ébredő lélek” szimbiózisában, s az átjáró ezt a nemes terhet, az emberibbé válást erősíti.

Ezt a kozmológiát különböző formákban lehet nyitogatni: felfedheti titkát egy ajtó akkor, amikor az ember a barátaival próbál eljutni a világrejtély kapujához, s az önálló gondolatszikrákban elbűvöli az egyediség, de nem csupán a szakralitás szentélyében történő áldozatok által ölelheti meg a boldogság maga.

Ma talán a legaktuálisabb probléma az útkeresés, a bizonytalanság…

Az én átjáróm olvasatomban szimbolikus: a küzdés, a cél és az erő tükre. A valami mássá válás átjárója, ahol sokszor a képzelet és a valóság mezsgyéjén mozognak a gondolatok a bizonytalan jövőről, ahol elbukhatok és felemelkedhetek, harcolhatok, s elnémulhatok, társtalanná válhatok, s barátokat szerezhetek.

Írás közben magam is kíváncsian hajolok a papír fölé, s várom a végeredményt: vajon mi lesz ebből? Amikor kialakul valami olyan, hogy tudom, ezt most az Ég és Föld összes anyagának leheletét viseli ugyan, de kifulladt, harcolok érte, hogy mégis a sajátom legyen. Ez a végső határom. Teljesen kiadtam magamból minden lélegzetem, s erősen zihálok a teljes megsemmisülés előtt: ma sem sikerült egy picit sem jobbá tennem a világot.

A pillanat merőlegesére csak szavak tömeges tolongását aggattam rejtőzködőn, pedig a csillagok homlokát szerettem volna érinteni jeleimmel. Hiába éltek ma is csupasz kezeim a műért, a központom az én szakadékom.

Vadul ver az ütemek szünete, s újabb vaksággal végtelen köröket ír le a más utakat sugárzó járom: szétválaszt, gondolkodik, de rendje nem az én világom.

Írásaim ezért tojásba zárom. Talán, ha feltörik egyszer, kiáradó tengerek és fellegek frisse szakítja át azt, amire én képtelen vagyok. Túlnőnek rajtam a betűk, az érzések, s maga a totalitás is.

Azután hirtelen megszólal a telefon vagy csöngetnek, lejár a mosógép, ebédet kell főznöm, s meghallgatni a szomszéd néni panaszait, meg elindulni…

Mire hazajövök el is felejtem ezt a kínlódást. Aztán kapok néhány pozitív kritikát, s újra próbálkozom megtalálni a titkot, míg rá nem döbbenek, hogy az nem más, mint maga a Csönd.

Legutóbbi módosítás: 2010.05.08. @ 10:58 :: M. Fehérvári Judit
Szerző M. Fehérvári Judit 168 Írás
2010. karácsonyáig középiskolai történelem-orosz- magyar-tánc -és drámapedagógus voltam, aki akkor egy művészetoktatási intézményben próbálta átadni mindenféle tudását. Ez volt életem második munkahelye. Az első, a volt alma materem, egy Vegyipari Szakközépiskola, mert az egyetlen napig sem űzött alapszakmám általános vegyész. Akkor, 2010 év végén elhatároztam, hogy belevágok az ismeretlenbe... Jelenleg pedagógiai szakmódszertani cikkeket írok egy újságnak. Az irodalom felüdülés és kikapcsolódás, rejtvény és néha megoldás is, de sajnos egyre kevesebb időm van rá, s minél inkább belemélyedek, annál inkább rádöbbenek minden hiányosságomra. Ez néha aztán földhöz is vág... Meg a gravitáció... Ennél többet nem szoktam elmondani magamról, s ezt is azért tettem, mert ma ilyen kedvemben voltam... Debrecen, 2012. március 31.