Fűri Mária : A szépen szóló aranymadár

Az öregasszonytól elköszönve

Ajándékait batyuba kötve

Lovára pattan a legény

És újra vándorútra kél

 

Tarisznyájában három ajándék

Gonddal sz?tték, faragták, verték

Kend?, fés? és egy tojás

Elfogadta, mesében így szokás

 

Indul a legény er?re kapva

Az öregasszonytól bátorítva

Az úti cél: Tündér Ilona

Szépen szóló aranymadara

 

Hegyen, erd?n és berkeken át

Hajtja, ?zi a legény a lovát

Míg el?bukkan a csoda

S ott a csillogó palota

 

A palotaablakon beugrat

Benn aranynyoszolyán szunnyad

Világszép Tündér Ilona

Mellette aranymadara

 

A fiúnál a kalitka már

S a szépen szóló aranymadár

Menekül kincsével tova

Csak úgy tajtékzik a lova

 

Álmából kelve Tündér Ilona

Észreveszi, elt?nt a madara

Nosza, tündérek hada kél

És a fiú nyomába ér

 

Elrepül a sokfogú fés?

Erd? terem ott, s?r? növés?

Nem jut át rajta a madár

Nem hatol át a fénysugár

 

Tündérkezekben pendül a fejsze

Mint a gabona, d?l a fa rendre

S már hallik a tündérzsivaj

Csendül már a gúnyos kacaj

 

Hátrarepül a vastojás

Roppant hegy kél helyébe, óriás

Megáll a tündérek hada

Id?t nyer ló és lovasa

 

De a tündérek szárnyra kelnek

S a roppant hegyen átrepülnek

És suhogva, zizegve szállva

Ott vannak a fiú nyomába

 

Most elrepül a szövött kend?

Árad a tenger, messzire kékl?

Hullámzó vize végtelen

Át azon még tündér se kel

 

S túl a végtelen vizen
A fiú végre megpihen
A kalitkából vállára száll
Dalolva az aranymadár

 

Legutóbbi módosítás: 2010.03.07. @ 22:47 :: Fűri Mária
Szerző Fűri Mária 22 Írás
1950-ben születtem. Okl. vegyészként dolgozom Debrecenben, a TEVA gyógyszergyárban. Szűk család: férj, három felnőtt gyerek. Amatőr versíró vagyok; néhány versem irodalmi lapokban is megjelent.