Magyar Csaba : A déli lejt?

Tisztelt Temet?gondnokság!

 

Hargitai István, hatvankét éves t?zoltó vagyok. Megtakarítások híján pályázom a kiírásukban meghirdetett két sír egyikére. Tisztában vagyok azzal, hogy lassan megtelnek a temet?k, így különösen nagy értéke van a még szabad helyeknek.

Talán foglalkozásomból is adódik irtózásom a hamvasztástól, ezért óriási könnyebbség lenne számomra a tudat, hogy egyszer az Önök nagymúltú intézményében hantolnak el. Néhány napja jártam is arrafelé, és habár mindkét meghirdetett sírhely a temet? egy félrees?, nyugalmas zugában található, habitusomhoz mégis jobban illik a déli fekvés? parcella.

Pályázatomat alaposan átgondoltam és biztosíthatom Önöket arról, hogy messzemen?kig megfelelek a kiírásukban megszabott feltételeknek.

Halálom esetén ugyanis nem várható, hogy rokonaim gyakori látogatásukkal zavarnák a temet? csendjét, hiszen anyagi lehet?ségeink mindössze egyetlen gyermek vállalását engedték, ráadásul politikai nézetkülönbségeink miatt az utóbbi egy-két évben lányommal is elhidegültünk egymástól. Más okok miatt, feleségemmel mindez már régebben megtörtént.

Egészségem is megrendült, az olcsó, a párizsi és a mozgáshiány alaposan elhasználták a szervezetem, ennélfogva nem kell rám sokáig várakozniuk, mert több mint valószín?, hogy nem érem meg az átlagos életkort.

Habár az életben nem mindig vált hasznomra, holtomban kifejezetten el?nyösnek mondható alacsony termetem és vékony testalkatom, optimális térkihasználást biztosítva intézményüknek. Amúgyis megszoktam már a sz?kreszabott helyet a lakótelepen.

Esetemben attól sem kell tartaniuk, hogy valamely fennmaradt adósság vagy elintézetlen ügy miatt esetlegesen visszajárnék majd kísérteni a másvilágról, hiszen egyrészt az ilyesmiben nem hiszek, másrészt pedig mindenféle széls?ségt?l mentesen éltem, munkámon kívül egyetlen szenvedélyem a t?zoltókat munka közben ábrázoló képeslapok gy?jtése. Mivel családomban senki sem osztja ezirányú érdekl?désemet, ezért ha nekem ítélik a megpályázott sírhelyet, aranyfogaimmal együtt a temet?re hagyományozom a mintegy háromszáz ritkán fellelhet? darabból álló, magas eszmei érték? gy?jteményemet. Ugyanígy, Önökre ruházom a 40 éves pályafutásom legizgalmasabb eseményeit megörökít? naplóm kiadásának jogait, a bel?le származó bevételekkel együtt.

 

Tisztelt Temet?gondnokság! Egész életemben elvágyódtam innen a betonkockák közül valami szebb, der?sebb vidékre. Ezért kérem, hogy méltányolják a pályázatomat, ennyi év után úgy érzem mégiscsak jár nekem némi holdfény a déli lejt?n.

 

Legutóbb szerkesztette - Magyar Csaba
Szerző Magyar Csaba 174 Írás
Már gyerekként is tudtam, hogy írni jó, mégis hosszú időre megfeledkeztem róla. Kicsit a véletlennek is köszönhetem, hogy újra felfedeztem magamnak ezt a nagyszerű játékot.