Bonifert Ádám : Szilveszteri öninterjú

B.U.É.K. minden Toronylakónak és látogatónak.

Minden ember több emberb?l, de mondhatjuk úgy is, hogy több lélekb?l áll. E többlelk?ség onnan eredeztethet?, hogy mindenkinek van elégedett-elégedetlen, vidám-szomorú, békés-harcos, realista-idealista, közösségi-magának való, lelkesül?-lelombozódó, érdekl?d?-unatkozó, elutasító-elfogadó, vitatkozó-belenyugvó…stb, stb. oldala.

Következ?en mindenki ilyen többlelk?ség tisztítót?zén átengedve éli meg a világ és saját dolgait. Ugyanazt a jelenséget, esetet, történetet, helyzetet színér?l és visszájáról egyaránt átéljük és hogy melyik lesz a domináns bennünk, az szintén kett?s függés?, függ a küls? hatásoktól és a bels? fogadókészségt?l .

E minimális "kétlelk?ség" tényére rádöbbenve, elhatároztam, hogy kifaggatom magamat, vagyis készítek egy öninterjút 2007 évr?l. Én, a riporter, Én1, az elégedett és Én2, az elégedetlen énem.

 

Én1: Szeretném, ha országunkról, népünkr?l, sorsunkról, tehát a történelmileg is legfontosabb kérdésekr?l szólna a beszélgetésünk. Kezdjük ott, hogyan értékeled az elbúcsúzó évet?

Én1: Kellemes volt, mert lehetett volna rosszabb is.

Én: Mire gondolsz?

Én1: A Bözsivel töltött pásztoróráimra.

Én2: Kellemetlen év volt, mert lehetett volna jobb is

Én: Mire gondolsz?

Én2: Arra, hogy ha Bözsi helyett a Manci jött volna "pásztorkodni"…

 

Én1: Mit hagytál volna el az év során?

Én1: A sok felesleges vitát, nézeteltérést arról, hogy mindent másként kellene csinálni.

Én. Konkrétan?

Én1: Hát a Bözsi folytonos újító kedvét, hogy semmi sem volt neki úgy jó, ahogy én csináltam.

Én2: Azt a passzív belenyugvást, hogy ez van, ezt kell szeretni.

Én: Például?

Én2: Hogy megengedtem, hogy közben a Bözsi mindig nézze a tv m?sort.

 

Én: Mi volt, amit félreértettél 2007-ben? Példát is kérek.

Én1: Azt, hogy konstruktivitásnak véltem a gátlástalanságot. Például azt, hogy Bözsi jól érzi magát alul, pedig egyre türelmetlenebbül akart felülre kerülni.

Én2: Azt, hogy a szubjektív reakció a dolgok valóságos értékeib?l keletkezik. Tehát például azt hittem, hogy a Bözsi azért sóhajtozik, mert a t?lem kapott élményre reagál, pedig csak a Tv m?sorral volt elégedetlen.

 

Én. Ha rajtad múlt volna, mit csináltál volna másként?

Én1: Kevés dolgot, f?leg olyat, amelyik az egymáshoz való viszonyt érintette. Arra gondolok, hogy Bözsivel kevesebb pózt, de alaposabban kellett volna alkalmazni.

Én2: Sok mindent, f?leg mindazt, ahol nem tudtam hozzáférni dolgok valóságos titkaihoz. Amikor például belenyugodtam, hogy Bözsi elrejti el?lem a pénzügyi forrásait, ahelyett hogy fizetett volna nekem is valamit.

 

Én: Mit vársz 2008-tól?

Én1: Azt, hogy különféle küls? segítséggel is tovább javul a teljesít?képesség.

Én: Mire gondolsz?

Én1: Hát van már a Viagra, a Potemix és más szerek, ezeket a Bözsi úgyis reklamálja rajtam, hát majd szedni kezdem.

Én2: Én azt várom, hogy valami nagy leértékel? akcióval lecseréljük a mostani garnitúrát.

Én: Konkrétan?

Én2: A Bözsi a tavaszi kiárusításon igent mond arra a kérdésemre, miszerint akarja-e, hogy új ágyakban, de díjtalanul vizitáljak nála, ne kérjen napidíjat és fogadja el, hogy tandíj nélkül is meg tudom tanulni az új együttm?ködési módszereket és figurákat.

 

Én: Befejezésül: látsz-e alkalmas személyt a jelenlegi gondok megoldására?

Én1: Látok, a jelenlegit, ?t én nem váltanám le. Ugyanis Bözsi ugyan beszél össze-vissza, nem mindig tudni nála, hogy valójában mit is akar, elkúrjantja magát id?nként, többször válaszút elé állít, hogy "töszöd, vagy nem töszöd" – de mégis jobb, mint a piacon jelenleg mutatkozó kínálat.

Én2: Látok, olyan kipróbált személyt, aki számos megpróbáltatás után van. Megpróbálta már, volt Bözsi, nem sikerült ugyan, de nagy benne az akarat, hogy ismét próbálkozzon. Nem tudom ugyan, hogy ezt hogyan képzeli, de a tavaszi nagy banzájon önálló m?sorral akar fellépni, készülve arra, hogy Bözsi helyre álljon. Állandóan próbál jelenleg is, készül a f?próbára. Mert vallja, hogy új Bözsi kell!

 

Én: És milyen szilveszteri nótával köszöntenéd Bözsit?

Én1: Bözsi, ne sírjon, Bözsike drága, felejtse el….

Én2. Lesz maga juszt is az enyém…

 

Én. Rendben van, én mindkett?töknek küldöm, hogy "Ne sírj, kislány, minden május tovaszáll…"

Legutóbbi módosítás: 2007.12.31. @ 11:39 :: Bonifert Ádám
Szerző Bonifert Ádám 311 Írás
Álmodó realista vagyok, a magam módján írogató ember. Szeretem a baráti hangulatú, egymást segítő alkotó közösségeket, nem szeretem a marakodást és a klikkszellemet. De az értelmes vitákat elfogadom.