Magyar Csaba : Személyes érintkezés

Tisztelt Iskolaigazgatóság!

A leghatározottabban tiltakozunk az nök által az új tanévben bevezetni kívánt Személyes érintkezés tantárgy kötelez?vé tétele ellen!

Tisztelt Iskolaigazgatóság!

 

A leghatározottabban tiltakozunk az Önök által az új tanévben bevezetni kívánt Személyes érintkezés tantárgy kötelez?vé tétele ellen!

 

Gyermekeink szellemi és testi fejl?déséért aggódó szül?ként úgy érezzük, hogy az új tantárgy számos pszichológiai és higiénés problémát vet fel. Mi mindnyájan azért választottuk az ?nök irányította korszer? és jóhír? virtuális tanintézményt, mert úgy éreztük, hogy nemcsak kiváló képzésben részesülnek diákjai, de emellett ma ez a legmegfelel?bb iskolaforma. A modern kommunikáció korában az információt leggyorsabban és legmegbízhatóbban a számítógépek, illetve az ezeken futó alkalmazások közvetítik, minimálisra csökkentve az avítt és pontatlan, továbbá érzelmek által befolyásolt személyes emberi kommunikációt.

 

Hiszen Önök is nyilvánvalóan hozzánk hasonlóan pontosan tudják mennyivel egyszer?bb közölnünk gondolatainkat és elvárásainkat a bennünket legmélyebben ismer? személyi robotunkkal, aki aztán érdekeinket a lehet? leghatékonyabban képviseli a többi érdekelt fél robotjaival szemben.

Ráadásul a legújabb statisztikák szerint a családot leszámítva, az emberek közötti közvetlen érintkezés az egyéb formákat is figyelembe véve mindössze a kommunikáció 3-5 százalékát teszi ki. Márcsak ezért sem értjük az Önök józan észnek ellentmondó és minden bizonnyal elhamarkodott döntését. Minek akarják kitenni gyermekeinket, az Önök diákjait? Hogy a csoportos érintkezés során egymás fizikai közelségét kelljen elviselniük? Hogy megérintsék egymást, hogy egymásra köhögjenek, hogy betegségeket kapjanak el vagy terjesszenek? Hol élnek Önök? Már nem emlékeznek milyen volt gyermekként örökké kivörösödött taknyos orral járkálni? És nem zavarja Önöket, hogy mennyit árthatnak a fiatalok lelki fejl?désének a csoportban óhatatlanul elhangzó rosszmájú megjegyzések? Hogy a kibontakozó psziché végzetesen sérülhet, ha szembesülni kénytelen a különben már semmiféle szerepet nem játszó valósággal? A virtuális térben nem számít a küls?, a nem, az életkor, mindenki annak adhatja ki magát akinek látszani szeretne, ezáltal egészséges önbizalomra szert téve. Kit érdekel manapság a közvetlen, személyes érintkezés? Hiszen már a munkahelyek is virtuálisak, senki nem jár a boltba vásárolni és a sportoláshoz sem kell kitenni a lábunkat otthonról. Még a barátainkkal is szinkronizált együttlétek során tartjuk a kapcsolatot. Fel tudnak sorolni Önök az elmúlt évben tíznél több alkalmat, amikor valakivel ténylegesen a fizikai térben találkoztak?

 

Ezért nyomatékosan kérjük, mitöbb követeljük Önökt?l, hogy kell?en nem átgondolt döntésüket fontolják meg újból, és a Személyes érintkezés tantárgyat iktassák ki a jöv? évi tantervb?l.

 

 

Tisztelettel, a Virtuális Szül?i Munkaközösség

Legutóbbi módosítás: 2021.07.29. @ 09:47 :: Magyar Csaba
Szerző Magyar Csaba 174 Írás
Már gyerekként is tudtam, hogy írni jó, mégis hosszú időre megfeledkeztem róla. Kicsit a véletlennek is köszönhetem, hogy újra felfedeztem magamnak ezt a nagyszerű játékot.