Kádár Sára Hajnalka : Gólya, gólya gilice

Február harsányan kiáltott tavaszt, a falusiak meg tréfálkozva mondogatták, hogy az idén a tél egy szerdára esett!

 

 

Ez az év más volt, mint a többi. Hó alig hullt, hideg nem csikordult, jég se páncélosodott a folyón ebben a langy időben. Február harsányan kiáltott tavaszt, a falusiak meg tréfálkozva mondogatták, hogy az idén a tél egy szerdára esett! Nyílt a hóvirág, a fák bimbót pattintottak, a napsugár noszogatására az utolsó hófoltok is eltünedeztek. Üde zölddé sarjadt az erdő, a mező, a rét. „Nemsokára tán a gólyáink is hazatérnek”, nézett a csűr tetején árválkodó fészekre Áron, a gazda. Az évek hosszú sora alatt családtaggá vált a gólyapár. A közelben hömpölygő folyó mocsaras partjával, a tágas legelők igazi paradicsomkertet varázsoltak nekik.

Egy reggel éktelen kelepeléssel adta tudtukra érkezését a tojó. „Megjött a gólyánk!”, rohantak ki az udvarra. Valóban, fészkén csattogtatta szárnyait a madaruk! „Tavaly is ő érkezett hamarabb” — mosolygott a gazda —, „hiába, no, ő a serényebb” — ismerte el.

Hej, mekkora utat tesznek meg minden évben két hazájuk között, van az tán tízezer kilométer is! Át kell kelniük a Kárpátok szorosain, Bulgárián, a Boszporuszon, Isztambul minaretjei fölött, az óriásként nyújtózó Nílus völgyein, hogy eljussanak az afrikai szavannákra, majd onnan vissza. Ahol lehet, kerülik a nagy vizeket, s a szárazföldek fölötti meleg áramlatok hátán siklanak alig lebbentve szárnyaikat.

Nem henyélt a gólya, hozzáfogott a fészek felújításához. Serényen térült-fordult csőrében sással, náddal ágakkal javítgatta a régi fészket. Nemsokára megérkezett a párja is. Nyakukat hátraszegve hangos csőrcsattogtatással üdvözölték egymást, aztán együtt javították a téli idő által megcibált házukat. Áron még két vaskosabb ággal alátámasztotta az egyre nehezedő fészekaljat. Hamarosan három kis tojás lapult a fészek alján. Egymást váltva melengették, óvták őket, és néhány hét múlva három fióka tátongott benne mindig éhesen. Leginkább gyíkot, békát, halat, egeret, rovarokat hoztak nekik. A fiókák versengve kapkodták be a csemegét, tépték, cibálták egymás szájából is a kikandikáló falatokat. Ez volt náluk a szokás. Nőttek is, növögettek szépen, meg kellett erősödniük a hosszú, őszi afrikai vándorútra.

Éppen az ebédre tálalt vízisiklót ráncigálták, és a dulakodás hevében egyikük kiesett a fészekből. Zuhant, zuhant lefele, kétségbeesve próbált felemelkedni, de gyenge szárnyai nem engedelmeskedtek neki, s nagy koppanással a földre esett. Sokáig vergődött a porban összezúzva, véres tollal, míg Áron észrevette. Nyomban bevitte az istállóba, óvatosan tiszta szalmára helyezte le, bekötötte törött szárnyát, vízzel, rovarokkal kínálta a szenvedő kis madarat. Hosszú ideig lábadozott a madárfióka a meleg sarokban, új társait is megszokta, de testvérei, szülei s a fészek fölötti végtelenség nagyon hiányzott neki.

A nyár lassan odébb állt. Hűvösre vált az idő, s a dühöngő szelek esőket hoztak. Eljött a nagy vándorlás ideje, szülei, testvérei csatlakoztak a gólyasereghez. A kis gólya sóváran nézett a távolodó csapat után. Próbált ő is a levegőbe emelkedni, velük együtt szállni, de hiába. Még egyszer kétségbeesetten utánuk kiáltott.

Áron vigasztalóan egy kövér békát nyújtott felé, de hiába.

 

 

Legutóbbi módosítás: 2016.05.08. @ 09:00 :: Kádár Sára Hajnalka
Szerző Kádár Sára Hajnalka 59 Írás
Kádár Sára Hajnalka vagyok, Erdélyben Sepsiszentgyörgyön élek. Írásaim – többnyire kis próza- egy része emlékezés a felnevelő székely falu jellegzetes alakjaira, szokásaira, a szocialista rendszer keserű, embert próbáló világára, de jelen van bennük a ma emberének gondja, öröme is. Egyszóval középpontban az ember áll. Mesét és verseket is írok. Nyomtatott és internetes antológiákban, folyóiratokban jelentek meg, valamint két saját kötetben is, címe: Visszapillantó 2014 ,és Az élet felém 2015 . szeretettel üdvözlök mindenkit.