Vajdics Krisztina : Téli vakáció

Hosszú, hideg tél telepedett a hegyekre, komoran morgott a Tátra.

 

Hosszú, hideg tél telepedett a hegyekre, komoran morgott a Tátra. Mostanában nem sok hó esett, inkább csak a szél süvített, a dermedt dér meg-megcsillant a meredekebb sípályákon. A magyar házaspár téli vakációját töltötte a Chopok hegység északi oldalán, most éppen a legmagasabb csúcs felé indultak. Felvonójuk először lankás dombok fölött suhant, majd egyre magasabb hegyek csúcsosodtak alattuk. A magaslatok hátán sorakozó fenyőket hófehér lepel takarta. A monoton kattogással zúgó kabinos felvonóban szlovák nyelven csacsogtak a síelők. Ők alig beszélgettek, inkább mohó tekintettel gyönyörködtek a tájban. Régi ábrándjuk végre beteljesült! Itt vannak, hosszú idő után újra síelnek. Otthon hagyták a gondokat, elfeledkezhettek határidőkről, fárasztó kötelezettségekről, intrikákról, és végre kikapcsolódhattak, úgy, mint valamikor régen, a nászútjukon.

Tünde kicsit nehéznek érezte a síbakancsot, hiszen majdnem tizenöt éve volt a lábán utoljára. Meglazította a csatokat, bojtos sapkáját is levette, úgy nézelődött a felvonóban. Botond két síbotjára támaszkodva gyönyörködött a tájban, közben övtáskájából burgonyaszirmot falatozott.

Amikor felértek a tetőre, ruganyos mozdulattal csúsztak ki a pálya tetejére. Kicsit nézelődtek, majd síszemüvegüket megigazítva, sebesen kanyarogva elindultak lefelé. Botond elől, Tünde hátul száguldott. Egyre gyorsabban csúsztak, a hűvös levegő kifújta fejükből az összes aggasztó gondolatot. Olyanok voltak, mint régen. Erősek, lendületesek, derűsek, szövetségesek. A pálya szélén feltünedező hóágyúk egyenletes iramban szórták a műhavat, az utakat hosszabb-rövidebb szakaszokon síkos jég takarta.

— Itt nagyon vigyázz, csúszik! — kiáltott hátra Botond, és elegáns mozdulattal továbblendítette magát.

— Rendben! — mondta Tünde, de abban a pillanatban már meg is ingott, és nagy dobbanással huppant a hóra.

Amikor felnézett, Botondnak már csak a kék síruhás hátát látta távolodni egy lankásabb részen. Fogalma sem volt, hogyan is kászálódhatna fel, az egyik botja messzebb, a másik kicsit közelebb került, felállni még meg sem próbált. Megérintette fájó karját, egyre sajgóbban érezte a szúró, égető érzést. Amint nagy nehezen felült, azonnal megérezte a bajt, karjának minden mozdulata fájt. Nem tudta, mit csináljon. Körülötte sebesen száguldottak a síelők, de egyik sem hederített rá, így kikecmergett valahogy a pálya szélére, majd bal kezével a mobiltelefonját keresgélte. Miután ügyetlenül előkotorta zsebéből a készüléket, azonnal érzékelte a kijelző szürke, élettelen színét.

Elkeseredetten, sírásra görbülő szájjal ücsörgött a hóban, mikor egy kisfiú ért mellé, s megszólította. Szlovákul hadart valamit. Egy szót sem értett, csak a karját fogta és segélykérő tekintettel nézett rá. A kisfiú intett mögötte érkező édesapjának, aki megragadta a kezét, majd sietősen távolodni kezdtek. Nemsokára egy újabb pár közeledett, komótosan kanyarogva haladtak a lejtőn. Már alig látott a fájdalomtól, amikor megálltak mellette. A férfi feléje hajolt, megnézte a karját, szlovák nyelven tanakodtak valamiről, aztán ők is eltűntek a kanyargó fehérségben. Tünde nem tudhatta, hogy a hegy alján lévő felvonóhoz sietnek segítséget kérni. Már teljesen feladta a reményt, amikor megérkezett a hegyi mentő. Érezte maga alatt az egyre gyorsuló szán kemény kérgének lökéseit, majd elájult.

Este a szállodai szobában ébredt. Férje aggodalmas arccal üldögélt az ágy szélén, karja begipszelve meredezett a jobb oldalán. Valami derengett emlékezetében az esésről, a gyorsan száguldó szánkóról, a kórházról. Éjszaka óvatosan átölelték egymást, s csendes szomorúsággal a szívükben aludtak el.

Másnap felkötött karral, magányosan sétálgatott a pályarendszer alatt elterülő keskeny erdei ösvényen, vágyakozva figyelte a síelőket, vagy elmélyülten olvasott a napozószéken.

— Úgy sajnálom, hogy így alakult! — rikkantotta felé férje egy karcsú, magas hölgy mellett kanyarogva. — Tudod, hogy megvettük a heti bérletet, mennem kell! — tette még hozzá borús tekintettel.

— Menj csak! — kiáltotta utána Tünde.

A hét villámgyorsan eltelt, bár a házaspár alig találkozott, alig beszélgetett. Botond egyre meredekebb pályákon száguldott, hol a magas, fehér síruhás hölgy előtt, hol mögötte, hol a felvonón üldögéltek együtt. Tünde néha látta őket a napozóágyból. Időnként odacsúsztak hozzá, borovicskával kínálták, kedvesen aggódva kérdezték, jól van-e? Egyszer azt is hallotta, amint Botond siklás közben féltő hangon hátrakiáltja a nőnek:

— Itt nagyon vigyázz, csúszik! Ezután gyakorlott, elegáns mozdulattal továbblendítette magát és átsuhantak egy másik pályára, a kék síruhás hát pedig apró porszemmé vált, eltűnt a messzeségében.

 

*

 

Amikor a vakáció végén barnára sült arccal, fáradtan hazaérkeztek, Tünde egykedvűen pakolgatott a szobában. A begipszelt karját maga elé tartva, fél kézzel, ügyetlenül rendezgette a mosnivaló ruhákat. Meg sem lepődött igazán a kék sínadrág zsebéből kieső levél láttán. A borítékban egy fénykép is lapult, a magas, fehér síruhás nőről készült. Férje a nő karcsú derekát szorosan ölelve, boldogan mosolygott a kamerába.

Tünde néhány hét vívódás után, egy komor, szótlan éjszakán elköltözött otthonról. Fent a hegyen, az Alacsony-Tátra északi szakaszán különös morgással forogtak, zúgtak, kattogtak tovább a szélben az üresen lengedező felvonókabinok.

Legutóbbi módosítás: 2014.04.10. @ 19:55 :: Vajdics Krisztina
Szerző Vajdics Krisztina 122 Írás
1966. március 14-én Miskolcon születettem. Gyermekéveimet Debrecenben töltöttem. A debreceni Tóth Árpád Gimnáziumban érettségiztem, majd a nyíregyházi Tanárképző Főiskola magyar-történelem szakos hallgatója lettem. Az írás szenvedélye vezetett a nyíregyházi Krúdy Gyula Újságíró Akadémiára, ahol újságírást tanultam. A helyi napilapokban jelentek meg első tárcáim, portréim, interjúim. 2008 karácsonyára jelent meg Neked írtam című verseskötetem, mely 42 verset tartalmaz. 2008-ban részt vettem a Magyar Író Akadémia írói kurzusán. 2012-ben szerkesztője, lektora lettem az Élő Költők Könyvklub kortárs irodalmi portálnak. Ebben az évben jelent meg Szökőangyal című novelláskötetem, második verseskötetem Szó születik címmel 2013 karácsonyára készült el. Az írás számomra levegővétel.