Ady Ágota Melinda : Kedves Berengárom!

Gödre, Lehőczey Berengárnak (rangjavesztett, kisemmizett nemesi sarj, filozofáló, méltatlankodó, harmincas ifjú)

 

 

 

 

Kedves Berengárom!

 

Kinek írok? – tehetné fel a kérdést, hiszen korom nem jogosít fel ilyetén megszólításra, pedig rövid ámde tartalmas ismeretségünk úgy érzem, felhatalmaz eme modor használatára. Itt az a kötelességem hogy se többet se kevesebbet ne adjak a titulusban, mint a’ mennyit adnom azon Személynek, a’ kihez írok, születése, hivatalja, Charactere kíván. A fő dolog tsak az, hogy megláthassa belőle a módját, kihez, mikép, mitsoda hangon, millyen stylussal, minémű formalitással kell szólalni. Ennél fogva nem káromolásnak, hanem tiszteletem valamint őszinte barátságom jelének vegye a Pertu bevezetését korreszpondenciánkba.

Tisztelt barátom, Berengár, adósod maradtam egy felelettel, midőn a sors úgy hozta, hogy üzleti ügyek okán elutazásomról nem tudtalak idejében értesíteni annak rendje ’s módja szerint. „Hagyja rám bízalommal terheinek könnyítését valamint földi javainak gyarapodását!” mondtam, mire Te becses barátom így: „Ön kezébe adom sorsomat azon meggyőződésben, hogy reám gondja lészen.” Emlékszel-é még ezen szavaidra, kedves Berengár? Egyiptomi elutazásom előtt történt ez a dialógusrészlet közöttünk, midőn a verandámon annak a beste finom oportóinak erényeit mustráltuk testközelből. Megjegyeztem – mert nagyon, sőt túlságosan terjedelmesnek véltem azesti diskurzusodat apád halála után előállt vagyoni helyzetedről – hogy ki sokat beszél, sokat akar vagy sokat hazud.

És mert nyolc hónapja már semmit nem írhattam az én állapotom felől, már pedig azon oknál fogva, hogy tüdő nyavalyám kiújúlt, posványos lápi és motsári kigőzölgések közepedte az Nílusi fertő teljes vízek közelsége révén, az az lábamról levert a kórság. Nem részletezem, mikép kerültem a messzi Asszuánba, a hol megtapasztalhattam a múmiapor áldásos hatását egészségem alakulására. És ezzel el is jutottam tullajdonképeni mondandóm velejéhez, a befektetett tőkéd sorsához.

A pénz, ha csekély összegről volt is szó, tökéletes üzleti érzékű kezekbe kerülvén meghozta a hozzá fűzött reményeket, mi után külömbféle apothekust felkeresvén és vélük konsultálván bevezetésre kerítem ezen országhba is a jóltékony, egyedülálló tulajdonságú Múmia Elixírt, a mely’ nem csak tüdőkre lehet jó hatású, de meggyőződésem, hogy köszvényt is nagyszerűen gyógyít, e mellett pediglen egyéb testi ’s lelki eredetű nyavalyák esetében is eredményesen alkalmazható. Te saját magad is meg fogsz győződni erről. Kérlek, használd lelki gyengeséged elmúlasztására! Napjában három evőkanállal vegyél belőle, jó féle édes alkoholos párlatot cseppentve reája. Ajánld atyai jó barátodnak Gyarmathy Medvének is jószívvel. Utoljára, midőn a Haraszthy Géza grófnál jártunk vendégségben, említette mennyire kínozza Őtet a csúz. Reményem él, hogy enyhülés áll be az állapotában.

Meddig maradok a Radits Kúriában, nem tudom, megírnám én azt Neked, de azt én magam sem tudom, hanem azt hiszem, hogy két és fél hónapig legalábbis itt fogok maradni. Keress fel ha Eger felé vet sorsod vagy vezet utad. A lányokat látnod kell, oly’ gyönyörűek, és mily’ szépségesen andalítanak el bájos tsatsogásukkal! A núbiai szőrös nők után felüdülés végre újra ennyi vonzó teremtés közelében lennem. Ó, én botor, hisz’ nem volna szabadnom e féle ábrándokat kergetnem sem, de gyenge a test, hiába palléros az elme, mit sem ér, ha zsenge húsú leányzók röpke ölmeleggel bódítják a férfiembert! Az írás is felzaklat, ezért mostan átnézem a mai gazette-ket, melyeket a reggeli kávé mellé volt oly’ kedves háziasszonyom mellékelni.

Bízván a minél közelebbi viszont látásban, baráti és üzlet társi jókívánságokkal tűzdelt öleléssel maradok őszinte egyszer’smind érdemes jóltevőd,

 

Verkőczy Angyalos Elemér

 

1871. június 18-án kelt Egerben

 

Legutóbbi módosítás: 2019.08.15. @ 11:48 :: Ady Ágota Melinda
Szerző Ady Ágota Melinda 0 Írás
Semmit sem lehet elmondani, így hát mindig lehet még több szót ejteni róla...