H.Pulai Éva : Élet-pálya – Kodály Zoltán életműve dokumentumokban és képekben

„A beszéd zenei oldala csakolyan jellemző tulajdonsága minden népnek, mint a zenéje. A nyelv is énekel, a zene pedig beszél.” (Kodály Zoltán)

 

 

 

 

Élet-pálya címmel vaskos kötet jelent meg Kodály Zoltánról Bónis Ferenc Széchenyi-díjas zenetudós tollából. A 725 oldalas könyv 877 fotográfiát, levél- és kottamásolatot, plakátot és színpadképet tartalmaz; az anyagból átfogó kép bontakozik ki a zeneszerzőről, a pedagógusról, a tudósról, a közéleti férfiúról.

 

A Kodály Zoltán születésnapja, december 16. alkalmából a Balassi Kiadó gondozásában megjelent könyv alkotója, Bónis Ferenc az MTI-nek elmondta: 2007 augusztusától 2010 augusztusáig dolgozott az életrajzon, a mű létrejöttét Kodályné Péczely Sarolta inspirálta.

 

„A Kodály-irodalom több alapvető darabját tettem le az asztalra, három teljes és egy kiegészítő kötetet adtam közre Visszatekintés címmel. Az első két rész még Kodály életében készült, ő is látta a kiadványt, amely az ő írásait gyűjti egybe” – idézte fel a szerző. Elmondta azt is, hogy az Így láttuk Kodályt című könyvbe a közeli kortársak visszaemlékezéseit foglalta, ennek hamarosan a negyedik kiadása lát napvilágot, a nyolcvan emlékező mellé újabb hét megszólalóval kiegészítve.

 

A Psalmus hungaricus hasonmás kiadását – vázlatokkal és jegyzetekkel – ugyancsak Bónis Ferenc rendezte sajtó alá. „Ebből a munkából megismertem Kodály kompozíciós módszereit”. A hódolat Bartóknak és Kodálynak című esszégyűjtemény szintén az életműben való elmélyülést szolgálta, ugyanakkor Bónis Ferenc – aki gyakori vendég volt Kodályék Köröndön lévő lakásában – korábban nem írt par excellence életrajzot.

 

„Három fő forrásra támaszkodtam, és a kutatás az ismereteim ellenére számos újdonsággal szolgált. Végigolvastam és öt spirálfüzetbe kijegyzeteltem Kodályné Sándor Emma háztartási naplóit. Ezek 1905-től egy-két év kihagyással szinte teljes közös életük tükrét adják: Emma asszony nemcsak azt jegyezte fel, mennyi petrezselymet vettek, mit főztek, megtudható belőlük az is, kik jártak náluk, melyik tanítvánnyal foglalkozott aznap Kodály, hová mentek színházba” – sorolta a szerző.

 

A naplók segítségével az életpálya új, hiteles kronológiáját lehetett összeállítani. A képek, plakátok, fotográfiák – az utóbbiakból ötezer darabot nézett át Bónis Ferenc – arról tanúskodnak, milyen kiterjedt kapcsolatokat ápolt Kodály kora művésztársadalmával, írókkal, képzőművészekkel, milyen politikusokkal találkozott.

 

A zenetörténész megemlítette, hogy amikor a még ismeretlen ifjú költő, Weöres Sándor Öregek című verse megjelent, Kodály nyomban felfedezte, a verset meghúzta, így keletkezett a kórusmű. „Olyan szakértelemmel tette, hogy Weöres később ezt a változatott vette fel a kötetébe” – tette hozzá.

 

A Kodályné Péczely Sarolta által őrzött anyagokat is felhasználhatta, és Bónis Ferenc elment Kecskemétre is, Kodály szülőhelyére, hogy az anyakönyvi kivonatból egy használható példány kerülhessen a kötetbe.

 

„Próbáltam megérteni Kodály szellemi fejlődését, azt, miként segítette a filosz a zeneszerzőt és a népzenegyűjtő a komponistát. Ennél nagyobb életrajzot nem írhatok, de a Kodály-kutatást nem hagyom abba, a bécsi búvárkodásaim során megtaláltam azokat a leveleket, amelyeket kiadójával, az Universallal váltott az Anschluss után. És jön az Így láttuk Kodályt friss, legbővebb változata” – árulta el a zenetörténész.

 

MTI

 

KodályZoltán: Öregek (Weöres Sándor verse)

 

 

Weöres Sándor: Öregek

 

Kodály Zoltán mesternek

 

Oly árvák ők mind, az öregek.

 

Az ablakból néha elnézem őket,

hogy vacogó szélben, gallyal hátukon

mint cipekednek hazafelé —

vagy tikkadt nyárban, a tornácon

hogy üldögélnek a napsugárban —

vagy téli estén, kályha mellett

hogyan alusznak jóízüen —

nyujtott tenyérrel a templom előtt

úgy állnak búsan, csüggeteg,

mint hervadt őszi levelek

a sárga porban.

És ha az utcán bottal bandukolnak,

idegenül néz a napsugár is

és oly furcsán mondja minden ember:

„Jónapot, bácsi.”

 

A nyári Nap,

a téli hó,

őszi levél,

tavaszi friss virág

mind azt dalolja az ő fülükbe:

„Élet-katlanban régi étek,

élet-szekéren régi szalma,

élet-gyertyán lefolyt viasz:

téged megettek,

téged leszórtak,

te már elégtél:

mehetsz aludni…”

 

Olyanok ők,

mint ki utazni készül

és már csomagol.

 

És néha, hogyha agg kezük

játszik egy szőke gyerekfejen,

tán fáj, ha érzik,

hogy e két kézre,

dolgos kezekre,

áldó kezekre

senkinek sincsen szüksége többé.

 

És rabok ők már,

egykedvü, álmos, leláncolt rabok:

hetven nehéz év a békó karjukon,

hetven év bűne, baja, bánata —

hetven nehéz évtől leláncolva várják

egy jóságos kéz,

rettenetes kéz,

ellentmondást nem tűrő kéz

parancsszavát:

 

„No gyere, tedd le.”

 

 

 

 

 

Legutóbbi módosítás: 2019.09.11. @ 06:38 :: H.Pulai Éva
Szerző H.Pulai Éva 1146 Írás
A H. a nevem előtt, csak egy megkülönböztető jel, hogy ne keveredjenek össze a hírösszeállítások a firkáimmal. *Pulai Éva