Horváth János : Rendszervisszaváltás

Néha egy dugón múlik minden (vagy majdnem minden).

 

 

Izzadtan ébredek. A párnám csurom víz, a magam alá gy?rt leped? nyomot hagyott a vállamon. Fáj a nyakam. Azzal vagyok elfoglalva, hogy kinyújtóztassam gémberedett tagjaimat, és rávegyem magam a szokásos teend?im elvégzésére, de még csak az ideológiai megalapozásnál tartok – gy?zködöm magam, hogy mit, miért, és egyáltalán. Lassan beindul az automatizmus. Amíg a fürd?szobába tartok, felidézem magamban az álmomat. – Valami oka csak volt ennek a küzdelmes éjszakának, amelynek nyomait viselem a vonásaimon – állapítom meg, miközben a tükörb?l bámul vissza rám az eredmény. Kiábrándító. Ez a legkevesebb, amit mondhatok a látványról. Emlékeim is visszatérnek, és a borzongást is átélem, ami valószín?leg egész éjjel osztályrészemül jutott.

 

Állok a pult el?tt a tisztára mosott, üres üvegekkel. A hatvanas évek vége felé járhatunk az öltözékekb?l ítélve. Éppen én kerülök sorra, alig fél óra várakozás után. Már feladtam volna, de egy kedves hang figyelmeztet a mögöttem kanyargó hosszú sorból – ön jön aranyoskám, no, menjen már, ne tartsa fel a sort!

El?veszem az üvegeket a szatyorból, és szépen sorba kezdem kirakni ?ket a pultra. El?írás szerint külön válogatva a konzerveseket, és az italosakat, és azon belül is a borosakat. Már majdnem teljesen kiürült a m?anyag szatyor, amelyben a göngyölegeket szállítottam a visszaváltás helyére, a Csemege hálózatának újonnan nyílt, az Éjjel-nappali névre hallgató legmodernebb üzletébe, amikor egy pillanatra még a lélegzetem is elállt. A pultra helyezett borosüveg alján ott éktelenkedett egy parafa dugó.

Tapasztalatból tudom, ez nem jelent semmi jót. Legutóbb, a Wesselényi utcai kis-közért egyik eladója szégyenített meg több vásárlótársam el?tt, amikor kijelentette, hogy a palackba lév? dugó mennyi mindent elárul a tulajdonosáról. Többek között azt, hogy még egy rendes dugóhúzóm sincs odahaza, amivel nem befelé, hanem kifelé lehet húzni a dugót, ahogy azt minden tisztességes állampolgár teszi. Nem beszélve arról a szemtelenségr?l, hogy képes vagyok az üveget ilyen állapotban leadni, mivel kénytelen a szükségesnél több id?t áldozni rám. És közölte, hogy az üveget így, nem tudja átvenni.

Mindenképpen el akarom kerülni az újabb botrányt, ezért azzal a mozdulattal, ahogy az ominózus palackot a pultra tettem, vissza is venném, de a szemfüles eladó már kapja is ki a kezemb?l, és az arcára hervadt mosollyal a magasba emeli.

– Látják, kérem? Látják ezt a palackot? – Halk moraj futott végig a soron. – Az még csak hagyján, hogy nincs elég tisztára mosva, de ráadásul benne van a dugó. – Újabb morajlás, és imitt-amott fújólás hallatszik. Riadtan nézek körül. Látom, hogy többen az öklüket rázzák, és fenyeget?en megindulnak felém.

Hirtelen megváltozik a helyszín. Az eladóra nyakkend?, és sötét öltöny kerül. Az üvegvisszaváltó pultja pedig egy szemvillanás alatt átváltozik pulpitussá, amolyan szónoki emelvénnyé. Egy csoportosulás közepén toporgok, kezemben egy dossziéval, éppen interpellálok.

– Arra adjon nekem magyarázatot – üvöltöm a szószék felé -, hogyan jutottunk el idáig? Hogyan lehetséges, hogy két évtized verejtékes munkája semmivé foszlik. Mi az, hogy nem lesz rendszervisszaváltás? – A tömeg lassan elindul a pulpitus irányába. Zúgolódás, fenyeget? bekiabálások hallatszanak minden fel?l.

Nem várom meg a végkifejletet, lopakodva elindulok a kijárat felé. Nem tudom, hogy az az átkozott dugó, hogyan maradhatott benne, a palackban?

 

 

(Budapest, 2010. augusztus 4.)

 

 

 

Legutóbbi módosítás: 2010.09.22. @ 07:19 :: Horváth János
Szerző Horváth János 173 Írás
"Újra kezdeni mindent e világon, - megteremteni, ami nincs sehol, de itt van mindnyájunkban mégis, belőlünk sürgetve dalol, újra hiteti, hogy eljön valami, valamikor, valahol…" (Váci Mihály: Valami nincs sehol) Budapesten születtem, egy Várbeli, háborús sebektől meggyötört bérházban, az ötvenes évek elején. Iskoláimat javarészt Budapesten végeztem, azt a paradicsomi másfél évet kivéve, amikor az általános műveltség megszerzése terén az első lépéseket megtettem, a szentgotthárdi általános iskola padjaiban. Az a másfél év meghatározó számomra, azóta is nosztalgiával gondolok a vidéki évek szabadságára, a Rába parti csavargásokra. A Budapesti Madách Imre Gimnáziumban érettségiztem. Tanáraim nagy hatással voltak rám. Itt sajátítottam el az irodalom szeretetét, és az amatőr színjátszás alapjait, amely később is szerepet játszott, az életem során. A BME Gépész karán szereztem diplomát 1989-ben. Ezt követően gépészmérnök-informatikusként dolgoztam a Medicor Röntgen Rt.-nél, majd egy amerikai multinacionális vállaltnál, a GE-nél, nyugdíjazásomig. Az írással Földes Péter osztálytársam, és barátom biztatására kezdtem foglalkozni, több, mint egy évtizede. Novelláim különböző antológiákban már megjelentek. Első novelláskötetem 2019 elején jelent meg Búcsúlevél nélkül címmel, amely az elmúlt több, mint egy évtized válogatásait tartalmazza.