H.Pulai Éva : A Magyar Nyelv és a Magyar Könyv Ünnepe

A Budavári nkormányzat és a Litea Könyvesbolt 2010. szeptember 3-5 között immár nyolcadik alkalommal ünnepli a magyar kultúrát a Budavári Szentháromság téren.

 

 

 

A hagyománnyá vált rendezvénysorozat f?hajtás a magyar nyelv és a magyar könyves múlt legértékesebb öröksége el?tt: 1473-ban itt született meg az els? magyar nyomtatott könyv Hess András mester budai nyomdászm?helyében. A Magyar Nyelv és Könyv Ünnepén a látogatók történelmi környezetben találkozhatnak a magyar könyvkiadókkal, könyvterjeszt?kkel és az alkotókkal. . A rendezvénysorozat a Buda 1686. szeptember 2-i visszafoglalásának emléknapjához is kapcsolódik.

 

 

 

A Kárpát-medence országaiban él? magyarság történelme során sokszor szembesült azzal a ténnyel, hogy a nemzet túlélését segít? kultúrának csak néhány város adhatott otthont. Azok templomaiban, iskoláiban talált otthonra a hit, a tudás és a m?vel?dés, nyomdáiban jelentek meg a magyar kultúra folytonosságát biztosító könyvek. Buda egyike volt azon kivételes városoknak, amelyek a történelem során védték és továbbadták a kulturális értékeket.

 

Az idei rendezvénysorozatra szeptember els? hétvégéjén (szeptember 4-5-6.), a Szentháromság téren kerül sor, központi témája a határon túli magyar irodalom.

 

A Könyvünnep programjának összeállításakor arra törekedtek, hogy a rendezvény tükrözze az összmagyarság kulturális sokszín?ségét. Éppen ezért nagy öröm, hogy elfogadta a meghívást a Budavári Önkormányzat több testvérvárosa is, amelyek megismertetik a közönséggel a városuk történelmét, kultúráját. Bemutatkozik Lendva, Zenta és Székelyudvarhely. A Könyvünnep keretében megemlékeznek a nemrégiben elhunyt Püski Sándorról és Cseh Tamásról.

 

A rendezvény mindhárom napját színpadi programok (néptánccsoportok, Bartók Táncegyüttes, koncertek, író-olvasó találkozók), gyermek-programok (kézm?ves foglalkozások, gyermekszínházi el?adások), filmvetítések, Benedek Elek kiállítás, könyvvásár, borkóstolók stb. kísérik. Fellép a Ghymes Együttes és a Misztrál.

 

Részletes program:

 

2010. szeptember 3. Péntek

 

17.00 Ünnepélyes megnyit

 

Nagy Gábor Tamás polgármester köszönt?je után a programot Sz?cs Géza, a Nemzeti Er?forrás Minisztérium (NEFMI) kultúráért felel?s államtitkára nyitja meg

 

A rendezvény házigazdái: Lukács Bea és Nyakas Szilárd

 

17.30 Emlékm?sor a trianoni békediktátum 90. évfordulója alkalmából

Közrem?ködik mások mellett: Petrás Mária énekes, Incze Ildikó és Dóczy Péter színm?vészek

 

.

19.30 A Muzsikás Együttes koncertje

Az idehaza és külföldön egyaránt ismert és közkedvelt együttes sikerrel ötvözi a magyar komolyzenét és a hagyományos népzenét. M?sorukban ízelít?t adnak a Kárpát-medence népzenei sokszín?ségéb?l.

.

.

.

 

2010. szeptember 4. Szombat

 

GYERMEKMATINÉ

 

10.00 Magyarok Muzsikája – a Téka Együttes m?sora

A együttes m?sora a legkisebbekhez szól. Nekik mutatja be a magyar népzene kedvelt hangszereit, a gyerekek dalokat, táncokat tanulhatnak.

 

11.00 “A nyakatekert zsiráf” – Litea Könyvesbolt

Bakó Annamária vendége Péter Erika költ?, akinek legújabb kötete „A nyakatekert zsiráf” verses meséket tartalmaz gyermekeknek és játékos kedv? feln?tteknek.

 

11.30 “Hullámok után a tó sima tükre” – Timp Kiadó

Van, amit nem lehet elmondani – sem versben, sem prózában. Danyi Zoltán kötete mégis beszél és gondolkodtat. Vajon ez a kötet rólunk szól? Értünk van? Erre is válaszol az 1972-ben Zentán született költ?, m?fordító, kritikus.

 

13.30 Bemutatkozik a Magyar Napló

A Magyar Írószövetség Lapjának munkáját egy novellásköteten, egy regényen és egy m?vészeti esszé-köteten keresztül ismerhetjük meg. Csender Levente: Fordított zuhanás, Ferdinandy György: Egy sima egy fordított, K? Pál: Csillagbojtár

 

14.00 “Jannus Pannoniustól Szabó Magdáig” – Napkút Kiadó

A tavalyi esztend? jelent?s irodalmi felfedezése volt, hogy megkerült Janus Pannonius addig csak felerészben ismert „Renatus-panegyricusá””-nak teljes szövege. Err?l mesél a szöveg megtalálója, Szentmártoni Szabó Géza irodalomtörténész. Vihar Judit a japán eredet? haikuról beszél, Szondi György pedig bemutatja a Szabó Magdáról szóló albumot.

 

.

14.30 “Mert mibennünk zeng a lélek” – a Bartók Táncegyüttes m?sora

Az 1958-ban alakult és jelenleg az I. kerületben m?köd? táncegyüttes zene- és táncrepertoárja felöleli az egész Kárpát-medence folklórhagyományát. M?sorukban a különböz? magyar és nemzetiségi tájegységek táncait, táncos szokásait mutatják be. www.bartoktancegyuttes.hu

.

 

15.00 “Mi a madzsar?” – Scolar Kiadó

A kérdésre Margittai Gábor író ad választ. A Scolar Kiadónál megjelent kötete XXI. századi helyzetjelentés azokról a távoli népekr?l, amelyek sok évszázad elteltével, a valódi anyaországi kapcsolatok teljes hiánya ellenére is magyar származásúnak vallják magukat.

 

15.30 110 éve született Márai Sándor – Helikon kiadó

Márai Sándor a huszadik századi magyar irodalom ünnepelt, majd agyonhallgatott és ma újra felfedezett írója. Kétségkívül a magyar próza egyik legnagyobb alakja. Rendkívüli lelki és fizikai hányattatások ellenére mindvégig h? maradt a hazájához, eszményeihez, az irodalomhoz. A budai-polgári életforma írójára Bács Ferenc színm?vésszel és a Helikon Kiadóval emlékezünk.

 

16.00 Cz. Simon kiadó könyvbemutatói

Beszélgetés Czakó Gábor a „Misztikai ösvény – titkos könyv” cím? kötetér?l és Czakó Gábor – Juhász Zoltán: „Beljebb a magyar észjárásba” cím? könyvér?l a Cz.Simon Kiadó és a szerz?k részvételével

 

17.00 Szarka Gyula “Alku” cím? zenés irodalmi m?sora

Szarka Gyula a Ghymes együttes vezet?je, énekes és zeneszerz?. „Alku” cím? m?sorában XVI. – XVII. századi szerelmes levelek részleteit és Balassi és Csokonai megzenésített verseit adja el?. A szerz? a m?sort azoknak ajánlja, akik még ma is id?t tudnak szakítani a költészetre, a valódi értelemben vett zenére, szerelemre, barátokra, egy pohár nemes borra

Közrem?ködik: Nagy Szabolcs zongora, Jellasity Péter szaxofon, F?zi Anna ének és a Forrás színház m?vészei

 

18.00 125 éve született Kosztolányi Dezs?

A Krisztinavárosban élt és alkotott íróra, költ?re, m?fordítóra emlékezik Sediánszky János.

Közrem?ködik Dudás Dorottya el?adóm?vész és Hetessy Csaba zongoram?vész

 

18.40 “Szavaink a múltból” – Fríg Kiadó

Vajon észrevette-e már az olvasó, hogy pl. az angol loose, shawl, német schwirren, kecsua kishqui, orosz szémecsko azonos a magyar laza, sál, surran, keskeny és szemecske szóval?

Varga Csaba több mint 2000, tisztán megmaradt szóegyezést mutat be 13 nyelvb?l.

 

19.00 “Az elfelejtett parancsnok” – Püski – Masszi kiadó

Domonkos László segítségével egy méltatlanul elfeledett magyar történelmi alakkal, Kratochvill Károly életével ismerkedhetünk meg.

 

20.00 “Egy kis éji félhomályban…” – a Hot Jazz Band koncertje

Magyarország egyik legnépszer?bb jazz-zenekara a ’30-as és ’40-es évek polgári milli?jét varázsolja a budai nyárestébe.

 

Szeptember 5. Vasárnap

 

GYEREKEKNEK!

 

10.00 Aranyszamár Színház: Mátyás mesék „Üdvözlégy jó urunk, s te is Beatrice, immáron királynénk! S ti jó urak, üdvözölve legyetek mind, királyunk násza ünnepén! Lássuk mi lesz ma? Tánc, vagy álcajáték? Mely bohósággal készült a fejedelmi ünneprendez?? Fogadjátok t?lünk rövid meséinket, mert semmi áldozat nem helytelen, ha együgy? szív nyújtja, s hódolat.” Így kezd?dik az Aranyszamár Színház el?adása, amelyben három mesét mondanak el Mátyás királyról, bábokkal, maszkokkal, vásári képmutogatókkal.

 

13.00 “Padka poros bál” – Magyar táncok a Bartók Táncegyüttes el?adásában

 

14.00 “Nótáskönyv” – Napkiadó

Másfél évszázaddal ezel?tt a magyar társadalomnak még közös dalkészlete volt, amely a szájhagyomány útján terjedt. Sárosi Bálint ezeket a nótákat mentette meg a feledést?l, és most csokorba szedve nyújtja át az olvasóknak.

 

14.30 A keresztény film jelene és jöv?je

Bemutatkozik az Etalon Film kiadó

 

15.00 “A magyar nyelv szótára” – Pytheas Kiadó

Beszélgetés Czakó Gábor író és Kiss Gábor nyelvész új kötetr?l

 

15.30 A Magyar Napló ajánlata

Árkossy Zsolt és Árkossy István: KÉPírás. A csend ösvényein (fényképes album) Berta Zsolt: Jancsiszög (regény) Mezey Katalin: Bolygópályák (új versek) és Válogatott versei (A Magyar Irodalom Zsebkönyvtára sorozat) Szakolczay Lajos: Párbeszédek és perbeszédek (m?vészinterjúk)

.

.

. 

16.00 Beszélgetés Kányádi Sándorral, a Budavári Önkormányzat díszpolgárával

.

.

.

.

.

 

16.30 “Erdély ország sok szép vize” A Bartók Táncegyüttes bemutatója

 

17.00 Márai Szalon a szabadban – „Könyvek, dalok, borok”

A Budavárért Emlékérmes népszer? Márai Szalon most a Könyvünnepen, a szabadtéren várja az irodalom kedvel?it. Szigethy Gábor vendégei: Lovász Irén énekm?vész, Gábor Júlia szerkeszt?, Eredics Salamon zenem?vész, Sz?cs Artur színm?vész és Vida Péter borász.

 

19.00 Hetero Sapiens koncert

A Hetero Sapiens alapvet?en egy fiatalokból álló akusztikus zenét játszó együttes, teljes zenekari vokállal. Saját szerzeményeik mellett széles repertoárt vonultatnak fel a hazai és nemzetközi pop-rock slágerekt?l a magyar népzenéig. A zenekar egyedi hangszerelésének köszönhet?en az igényes könny?zene és a hazai folkstílusok különös hangulatban keverednek az együttes megszólalásában.

 

 

A rendezvény ideje alatt a gyermekeket kézm?ves foglalkozásokkal (arcfestés, könyvkötés, könyvjelz?készítés, papírmerítés), a feln?tteket a selection.hu webáruház borválogatásával és a Fekete Holló Étterem kínálatával várjuk. Petrás Mária keramikusm?vész kiállítása a rendezvény ideje alatt ingyenesen látogatható a Kulturális örökségvédelmi Hivatal galériájában (I. Táncsics Mihály u. 1.).

 

A könyvkiadók újdonságokkal, akciókkal, író-olvasó találkozókkal, dedikálásokkal készülnek.

 

A Phyteas Kiadó felajánlásának köszönhet?en különleges színfoltja lesz a rendezvénynek a középkori Budát ábrázoló „óriás-kifest?”, ahol kicsik és nagyok egyaránt kipróbálhatják „ecsetkezel?” tehetségüket.

 

A belépés valamennyi rendezvényre ingyenes!

 

 

gondola

OrientPress

 

 

Legutóbbi módosítás: 2019.11.12. @ 14:54 :: H.Pulai Éva
Szerző H.Pulai Éva 1146 Írás
A H. a nevem előtt, csak egy megkülönböztető jel, hogy ne keveredjenek össze a hírösszeállítások a firkáimmal. *Pulai Éva