H.Pulai Éva : Spiró Györgynek ítélték a Visegrádi-díjat

Spiró György írónak ítélték a Visegrádi-díjat a visegrádi négyek (V4, Magyarország, Lengyelország, Csehország, Szlovákia) kulturális vezet?inek pénteki találkozóján Varsóban.
Forrás: kultúra.hu – MTI

 

A lengyel f?városban a házigazda Bogdan Zdrojewski kulturális miniszter, Csák Ferenc, az Oktatási és Kulturális Minisztérium nemzetközi szakállamtitkára, Petra Smolikova cseh kulturális miniszterhelyettes, valamint Augustin Lang szlovák kulturális államtitkár a pénzügyi válság kultúra területén érezhet? hatásairól, valamint a finanszírozás új módszereir?l és lehet?ségeir?l folytatott megbeszélést.

 

Spiró György Kossuth-díjas magyar író, költ?, irodalomtörténész, m?fordító tudományos igény? könyveiben foglalkozott egyebek mellett a közép-európai régió színm?írásával, de az ? nevéhez f?z?dik a XX. századi horvát irodalom egyik legnagyobb alakja, Miroslav Krleza munkásságát bemutató monográfia is.

 

Spiró György szinte emblematikus foglalatát nyújtja annak, amit ideálképként élünk meg: a számtalan közös szállal átsz?tt közép-európaiságot. Ez indokolta, hogy a sikeres Visegrádi Irodalmi Antológia írói között szerepel a Kincs cím? novellájával, amely ízelít?t ad írásainak hangvételéb?l.

 

Az író munkássága a V4-ek országaiban is népszer?: Prágában az Odeon kiadó jelentette meg X-ek cím? regényét, Csehországban és Szlovákiában több drámáját is bemutatták, Lengyelországban pedig film készült a Szappanopera, Az imposztor és a Kvartett cím? színm?veib?l. Spiró György gyakran fordít a visegrádi országok nyelveib?l, els?sorban lengyelb?l; a magyar közönség többek között Witold Gombrowicz, Stanislaw Wyspianski, Adam Zagajewski, Stanislaw Baranczak, Julian Kornhauser, Ryszard Kryniczki, Milos Borowski és Janusz Krasinszki m?veit olvashatja neki köszönhet?en.

 

A Visegrádi-díjat 2004-ben alapították a V4-ek kormányai; az elismerésben olyan m?vészek, illetve intézmények részesülhetnek, akik, illetve amelyek munkásságukkal hozzájárultak a visegrádi országok közötti kulturális együttm?ködéshez. A díjat 2005-ben a pozsonyi Kalligram Kiadó, 2006-ban a Krakkói Nemzetközi Kulturális Központ, 2007-ben pedig a Pilsen Fesztivál Színház kapta.

 

Forrás: kultura.hu – MTI

Fotó:
mti

 

Spiró György (Budapest, 1946. április 4. – ) Kossuth-díjas magyar író, költ?, irodalomtörténész és m?fordító.

Az ELTE Bölcsészettudományi Karán tanult magyar–orosz–szerbhorvát szakon 196570 között. 197071-ben a Magyar Rádió külpolitikaiújságíró-gyakornoka. Az Újságíró F?iskolán 1972-ben szerzett újságíró és szociológus diplomát. 1971-t?l 1978-ig a Corvina Kiadó idegennyelv? szerkeszt?je, majd 197881 között a Magyar Tudományos Akadémia Kelet-Európai Kutató Intézetének tudományos munkatársa volt. Az ELTE Világirodalmi Tanszékén, majd 1992-t?l az Esztétika Tanszéken tanít. 1981-t?l az irodalomtudományok kandidátusa. A kaposvári Csiky Gergely Színház dramaturgja 1986-tól 1992-ig. 199295 között a szolnoki Szigligeti Színházat igazgatta, majd 1990-t?l 1997-ig a Színház- és Filmm?vészeti F?iskola tanára. 1997-t?l habilitált docens. 1997 és 2000 között Széchenyi prof. ösztöndíjas. A Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja, a Magyar PEN Club tagja.

A legtermékenyebb drámaírók egyike. Darabjai, átdolgozásai folyamatosan m?soron vannak. Több darabjának (Az Imposztor; Csirkefej; Galócza; A koccanás) ?sbemutatója a budapesti Katona József Színházban volt. Els? bemutatót tartott m?veib?l: A Krétakör -, a Radnóti (PRAH)- és a Budapesti Kamara Színház is.

A 2009-es magyar irodalmi érettségin választható feladat volt érvelés írása egy vele készült interjú részlete mellett vagy ellen. A szövegben Spiró a magyar irodalmi klasszikusok (például Jókai) nyelvezetének modernizálását javasolta, annak érdekében, hogy a mai diákok megértsék azokat.

Sok vitát váltott ki Spiró 1984-es, Jönnek címet visel? verse,[1][2] melyben az akkoriban felszínre kerül? népies-urbánus vitában „szarból jöv?knek”, „szemeteknek” nevezte ideológiai ellenfelei, a széls?jobboldal egyes tagjait.

Küls? hivatkozások:

Interjúk

Forrás: wikipedia.org

Legutóbbi módosítás: 2019.09.11. @ 06:40 :: H.Pulai Éva
Szerző H.Pulai Éva 1146 Írás
A H. a nevem előtt, csak egy megkülönböztető jel, hogy ne keveredjenek össze a hírösszeállítások a firkáimmal. *Pulai Éva