H.Pulai Éva : Egymillió forintnál is többet ért Radnóti szerelmes levele

Elégedetten nyugtázta a Központi Antikvárium 111. aukciójának eredményeit Bálinger Béla, az antikvárium árveréseinek szervez?je.
Forrás: kulturpart.hu ââ?¬â?? MTI

 

Elégedetten nyugtázta a Központi Antikvárium 111. aukciójának eredményeit Bálinger Béla, az antikvárium árveréseinek szervez?je: volt is rá oka, a péntek esti árverésen nyolcszor koppant millió forint felett a kalapács.

 

Ady Mégsem, mégsem, mégsem kézirata

 

Mint Bálinger Béla megjegyezte, az, hogy egy 1,5 millió forintra árazott Ady kéziratra nem volt licit, a mai gazdasági helyzetben nem meglep?. Néhány évvel ezel?tt akár ötmilliót is megadtak volna érte!

A költemény el?ször a Nyugat 1914. évi 21. számában, majd A halottak élén cím? kötetben jelent meg. A Nagy Sándor illusztrálta Ady-kötet, az Új versek azért kapott 400 ezer forintos induló árat, mert el?lapján a költ? kézírásos ajánló sorai olvashatók.

De ráéreztek a gy?jt?k Csokonai Vitéz Mihály három alkalmi költeményét tartalmazó, els? kiadású m?vének unikális értékére. A kötetben a költ? pártfogóihoz, Rhédey Lajoshoz és Festetits Györgyhöz írt dicsér? ódái, továbbá a Szélhez cím? óda szerepel. Az 1803-as kiadásból a költ? m?veinek kritikai kiadása egyetlen példányt ismer. A most, újonnan került el? példány méltán emelkedett 400 ezer forintos kikiáltási árának négyszeresére, 1,6 millió forintra.

 

Hasonlóan 400 ezer forintról 1,5 millió forintra kúszott egy évszám és nyomtatási hely megjelölése nélküli ?snyomtatvány, amelyet analógiák alapján datáltak 1490-1491-es kiadásnak. Többen szerették volna elvinni, végül egy osztrák keresked? vette meg a magyar vonatkozásokat nem tartalmazó munkát.

 

 

 

Ennél is többre, ötszörösre emelkedett gróf Széchenyi Béla (a “legnagyobb magyar” kisebbik fia) 1877-80 közötti kelet-ázsiai expedíciójához készített atlasz. Ezt Kreitner Gusztáv, a bécsi katonai térképészeti intézet tisztje, és Lóczy Lajos geológus, az utazás résztvev?i jegyzik. Az ázsiai expedíció célja térképezés, földtani felmérés, a növény- és állatvilág, valamint a kínai nyelvek tanulmányozása volt. Kreitner népszer?sít? jelleg? beszámolója 1882-ben jelent meg, Széchenyi Lóczy Lajossal közösen írt tudományos igény? beszámolója pedig 1890 és 1897 között látott napvilágot, három kötetben (Széchenyi Béla kelet-ázsiai útjának tudományos eredménye). Ez utóbbi kiegészítéseként adták ki az atlaszt, amiért 200 ezer forintról éppen egymillió forintig folyt a verseny.

 

 

 

A legdrágábban, 2,2 millió forintért elvitt tétel Mercator térképgy?jteménye, az Atlas minor (Kis atlasz) lett. Mercator a világ térképészetének egyik legjelent?sebb alakja, tehetséges térképmetsz?, kutató tudós és gondolkodó volt. Viszonylag kevés térképet alkotott, és az ötkötetesre tervezett Atlas-ból életében csak részek jelentek meg. Halála után azonban egyre több kiadást ért meg a Nagy és a Kis Atlasz is. Az árverésen kínált példány is kés?bbi kiadás, 1621-b?l való, térképészeti és m?vel?déstörténeti jelent?sége azonban vitathatatlan.

 

Megadták az 1,6 millió forintot azért a robusztus fametszet? világtérképért, amely Hartmann Schedel Liber Chronicarum-jának els?, latin nyelv? kiadásában jelent meg Nürnbergben, 1493-ban.

 

 A Radnóti-levél

 

Hamar leütötték az aukció csúcsdarabjának tartott tételt, Radnóti Miklós Beck Judit fest?m?vészhez szóló szerelmes levelét. 

A Drága! megszólítással kezd?d? kézírásos sorok Beck Judit fest?m?vészhez szólnak. A nagyközönség el?tt szinte ismeretlen szerelmi kapcsolatról néhány éve már tud az irodalomtörténet, de a költ? és a fest?m?vész levelezésének ez az els? el?került darabja.

A költ? 1941 tavaszán szeretett bele Beck Juditba, aki akkor Gombosi György m?történész felesége volt. Radnóti naplójában ett?l kezdve gyakran bukkant fel az asszony neve. Májusban már biztosan tartott a viszony, amely a következ? év elején ért véget. Radnóti 1942 februárjában, feleségének írt levelében már múlt id?ben szól róla. Gyarmati Fanni naplójából is kit?nik, hogy mindvégig tudott férje kapcsolatáról. Az is tény, hogy a költ?t második munkaszolgálata idején, 1942. július 11-én meglátogató Beck Judit már kés?bbi férjével, Major Tamás színésszel jelent meg.

800 ezer forintról indították és 1,2 millió forintért szerezte meg egy gy?jt?.

Két Radnóti kötet is jól kelt el. A költ? legritkább, 12 verset tartalmazó, 1942-es, Naptár cím?, ajánlósorokat tartalmazó els?kiadású kötete 650 ezer forintot ért meg valakinek. Míg az ugyancsak els?kiadású, S. Sz?nyi Lajos 20 linómetszetével díszített Ének a négerr?l, aki a városba ment kötet 150 ezer forinton talált új tulajdonost.

 

Szép emelkedést ért meg a Kossuth Lajos által jegyzett els?, önálló, magyar költségvetés teljes anyaga. A Ministeri jelentés – Az országos pénzügyek iránt cím? dokumentum 300 ezer forintos kikiáltási árát 1,1 millióig licitálták.

Élve el?vételi jogával, 150 ezer forintos kikiáltási áron az Országos Széchényi Könyvtár vásárolta meg a szebeni városi nyomda 1630-as halotti kártáját. Az egy leveles, plakát alakú nyomtatvány a neves szász történetíró, Johannes Oltard halálára írott latin és német nyelv? verseket tartalmaz. A nemzeti könyvtár még néhány kisebb érték? m?vet vett meg, s vásárolt az Esztergomi Egyházi Gy?jtemény, és az Országos Levéltár is.

 

Forrás: kulturpart.hu – kultura.hu – MTI

 

Legutóbbi módosítás: 2019.09.11. @ 06:40 :: H.Pulai Éva
Szerző H.Pulai Éva 1146 Írás
A H. a nevem előtt, csak egy megkülönböztető jel, hogy ne keveredjenek össze a hírösszeállítások a firkáimmal. *Pulai Éva