Vers

Márciusi tündérkönnyek

…rügyez? gallyakon üde, ragyogó es?csöppeket… Váratlanul ért,hogy csodálhatok mégeleven tündérkönnyeketmárciusi fa éledez? ágán,rügyez? gallyakon üde,ragyogó es?csöppeket…és az, hogy mégis,mégis gondoltál rám,megmelengette szívemet.

Mese

Jó kívánságok

        Jó reggelt az égen fényesedő Napnak, jó reggelt, a korán kelő madaraknak!   Legyen jó reggele az embereknek, kik szeretteikkel új napra ébrednek.   A jó reggel mindig jó nappá váljon, mindenki egymásnak jó napot kívánjon! [… Tovább]

Novella

Elégtétel

  Halmosi, a volt humáner?forrás igazgató, vagy negyed órája figyelte a kövezetre boruló koldust. A karjait el?renyújtó, felfordított tenyereib?l kelyhet formáló, mozdulatlan asszony a járókel?k többségéb?l szánalmat, másokból egyenesen viszolygást váltott ki.    Halmosi azonban nem d?lt be a póznak, [… Tovább]

Hírek

“…fejünkb?l töröljük ki a regulákat”

Kassák-konferenciát szervez március 20-án a Pet?fi Irodalmi Múzeum az író, képz?m?vész, szerkeszt? és közszerepl? 122. születésnapja alkalmából.   A rendezvény célja, áttekintést nyújtani a Kassák-életm? és a klasszikus magyar avantgárd körül zajló tudományos munkáról, valamint lehet?séget adni a különböz? szakterületek [… Tovább]

Hírek

Utazás Albertóval

“Rajta, Albertone, segíts Istennek egy kicsit mosolyogni!”   Alberto Sordi halála után hat évvel Anna Longhi, a nagy olasz színész öltöz?jének rendbentartója, majd filmbeli partnere, Utazás Albertóval címmel jelentetett meg egy könyvet, amelyet a m?vész emléknek szentelt. “Hiányzik a testvér, [… Tovább]