Petz György : életre való (1973)

1964-ben bevezették, hogy az egyetemi évek el?tt a felvett hallgatónak
11 hónapot kell a Magyar Néphadseregben szolgálni.

 

 

Ez a bevezetés: Az elbeszél? közli, hogy lélek nincsen.*

„Ne mondjátok: Megtaláltam az igazságot; mondjátok azt: Találtam egy igazságot.

Ne mondjátok: Megtaláltam a léleknek útját. Mondjátok: Találkoztam a lélekkel, mely az én utamon jár.

Mert a lélek minden úton jár.

Mert a lélek nem egyenes vonalon jár, sem úgy nem n?, mint a nádszál.

A lélek kibomlik, mint a megszámlálhatatlan szirmú lótuszvirág.” (Kahlil Gibran)

 

A befejezés pedig: A lélek közli az elbeszél?vel, van.

 

Tehát a szerepl?k: elbeszél?, lélek, levés vagy vanás és nem levés vagy nem vanás.

De ez zsenánt. Mert ez a nincsség állapota.

 

*Számos tapasztalat alapján jelenti ki, mivel úgy tapasztalta: mindazok, akik a gazdag/bonyolult lélek jelz?s szerkezettel bírnak, nem többek, mint meg nem oldott életfeladatok, bajok, betegségek sz?nyeg alá söprésének nagymesterei, akiknél a baj, nyavalya a lélek szinonimájaként használtatik.

Ezért ragaszkodunk a kezd? tételhez, ami még nem biztos, hogy egyben az utolsó is lenne. Ugyanis én mindent tudok. Azt is, hogy miért nem.

 

Másik bevezetés: Akinek fantáziája van, minek annak megszületnie.

 

Hosszas, de föltétlen mottó:

„Ekkor egy asszony így szólt: Beszélj nekünk az örömr?l és szomorúságról! ?pedig így felelt:

Örömötök valójában álarcát levetett szomorúság.

A forrás, amelyb?l nevetésetek fakad, gyakran könnyetekkel van tele. Hogy is lehetne ez másképp?

Minél mélyebben vág bele létetekbe a szomorúság, annál több örömet tudtok befogadni. Nem ugyanaz a cserép, amely most borotokat ?rzi, égett-e a fazekas kemencéjében,

És a lant, amely lelketek megnyugtatja, nem ugyanaz a fa-e, amelybe kés vájt?

Ha boldogok vagytok, nézzetek mélyen a szívetekbe, és látni fogjátok, hogy ami elszomorított, ugyanaz, mint ami most örömet jelent.

Amikor szomorúak vagytok, ismét tekintsetek szívetekbe, és látni fogjátok, hogy azért sírtok, ami korábban örömet okozott nektek.

Néhányan közületek azt mondják: Az öröm nagyobb, mint a szomorúság; mások azt: Nem, a szomorúság nagyobb.

Én azonban azt mondom nektek, hogy a kett? elválaszthatatlan egymástól.

Együtt érkeznek, és amikor az egyik egyedül ül veletek asztalotoknál, ne feledjétek, hogy a másik az ágyatokban alszik.

Bizony, mérlegként vagytok felfüggesztve szomorúságtok és örömötök között. Csak ha üresek vagytok, akkor vagytok egyensúlyban és nyugalomban.

Ha a kincstárnok felemel titeket, hogy megmérje aranyát és ezüstjét, örömötöknek vagy szomorúságtoknak mindenképpen emelkednie vagy süllyednie kell.” (Kahlil Gibran)

 

Tartalom

I. Miért nem

(Hedonista megközelítésben:

Hogy érzi magát az ördög a pokolban?

Istenien.)

 

Egy érettségizett mindent tud

Gyülekezés a MOM-nál.

Végre Vásárhely

Pedig micsoda karrier el?tt álltam!

Kiss f?törzs?rmester

Az imént vonultunk be, de id?érzékem már megkeverve.

Ekkoriban jöttek Bregiék.

Az elhárítós meglehet?sen joviális, köpcös, fürkész szem? alak.

Küldjük a rövidke és várjuk a hosszú leveleket.

 

 

II. Esküszünk, hogy

(A logika fel?l:

Fogadjunk, Isten, te nyersz.)

 

Nevetséges, de alig várjuk az esküt.

Apám nagy magyar volt, amíg élt.

Az alapkiképzés rendületlenül folyt.

Azért az Uhler öcsit nem felejthetem ki.

De most maradjunk a szeszmentes, büszke tényeknél.

Másnap jól megverem. Illetve, dehogy.

Kis-Nagy Zazit az ügyeletes ismét hivatja.

Dallik a világ .

Zazit hívatják.

A vévét nem szeretem.

Rávé (fabula africana)

Ahogy letelt a laktanyám, mentem volna ki, mint szabad madár.

A tégla ügy nem hagyott nyugodni, és ezzel nem voltam egyedül.

Maradt a sportkarrier.

Egyszóval azilum, menedék, távlatos béke.

Nekem mázlim volt.

 

III. Új év, új er? (akkor is)

(Fölmerülnek a problémák:

Ateista vagyok-e?

Isten mindenható-e?)

 

Meglehet?sen hideg van.

Ó, azok a tisztes-vizsgák!

Alig látni a hideg miatt a medence vizét.

Fegyelmi KISZ-ügyben.

Víg, tavaszi seregszemle.

Ett?l kezdve azonban, mintha újra megn?tt volna fölöttem Csucsu baljós árnya.

A figyelmet valóban felkorbácsolta Zsoltész.

Nekem a Werther is sok volt.

Minden kitelik t?lünk.

A kimenetel egy olyan természetes folyamatot sejtet, mint amilyen a bejövetel,

 

IV. Hogy vannak, honvédek? (szabadok leszünk)

(Talán Jung, aki nem keleti, svájci:

Ha létér?l, nem létér?l gondolkodom,

Akkor már Róla gondolkodom?)

 

Tele vagyunk élettel, ?rnagy elvtárs!

Az események s?r?södtek, mint a hírek a kés? tavaszi árvízr?l.

Csillagváltás.

Valamit ünnepelünk.

Több mint öt tucat ?rséget sóztak rám. A meditáció közép-kelet-európai válfaját.

A kerítés; az a nevetséges.

 

V. (Ha testünk bezárják)

Zárás után, 2008

(Van.)

 

 

 

 

SZÓSZEDET, KIFEJEZÉSTÁR

 

A dolgozó népet szolgálom – kötelez? megköszönési formula

a világot lenget? deszkákok – a világot jelent? deszkákon nem éppen shakespeare-i változata a színház megnevezése helyett

Abélard és Héloïse – az örök szerelem alakjai

Agyasbubu – okoskodó

Agyusztál – elkészít, de inkább kikészít, foglalkozik vele

Aki dudás akar lenni – pokolra kell annak menni – József Attila átirata

Akkor fogsz leszerelni, amikor Gobbi Hilda lépést vált az alakulótéren – szinte átokformula

akromegáliás kertitörpe – nagyra n?tt alak

ales – alezredes

állítgatják a brokijukat a festékes bungiban – klasszikus tömörség? megfogalmazás a képz?m?vészetisek semmittevésére

AMO-szappan – a katona hazai luxusának tárgya

Atipikus – nem jellemz?

Attitüd –viszonyulás, viselkedés

Augusto Pinochet – Chile puccsista, véreskez? diktátora

Az baszna be még csak – más se hiányozna!

Azilum – menedék

Ba’ meg, tatám – a mindenit, öregem!

Bakkhosz – a mámor, ösztönök istene

Bassza picsa! – egye fene!

beadja a téeszt – továbbszolgáló lesz, hivatásos katona lesz

beakaszt – nemi közösülés

bebasz – betesz valaki, vagy beiszik

Begolyósodik – meg?rül

belehugyál a konnektorba – öngyilkos lesz, kinyírja magát

Berosálok – beszarok, meglep?döm

bestokizni – kihajtogatni a fa ül?kére a ruházatot

betli – az nyer, aki csak veszíteni tud, nem bír ütni az ultiban

Bivalytej, , buzikávé, négerlábvíz – malátakávé, cikóriakávé

Blamázs – felsülés, pofára esés

Bóni gróf – Kálmán Imre: A csárdáskirályn? operettjéb?l

Bölcs belátás többet ér, / Minden más adománynál – Szophoklész: Antigoné, a kar bölcsessége Kreónnak

Buffos – aknavet?

Bugyin vagy Sáriban – Bugyin keresztül lehet Sáriba jutni – két szomszédos helység Pest megyében

Bunkócska – kultikus dal, óda a primitív harci eszközhöz; de örömtelien bunkózhat az ember amúgy verbálisan

cél a tábla bal alsó széle, közepe – célra tartásnál, hogy a lövéskor jó irányba történjék a fegyver elmozdulása (és ha balkezes?)

Célzóvíz – tömény szesz

Chimborasso – Dél-Amerika csúcsa, szemtelenségi értelemben f? pofátlanság

comme il faut – ahogy illik

csep?rágó – a színészek régi gúnyneve

csicska – alávetett, szolga

csillagváltás – szabálytalan ?rségváltás, egyszerre minden irányból az ?rszoba felé indulnak az ?rhelyekr?l és fordítva

Csocsó, pöcifoci – asztali foci, pörg?foci

Csókos – protekciós, nyalizós

Cs?szájfék – A cs? torkolatára cs?szájfék van szerelve, hogy lövés közben a fellép? hátralök? er?t csökkentse, mert a géppisztolyból behajtott válltámasszal is lehet tüzelni és ilyenkor a hátralök? er?t nem a váll, hanem a két kéz veszi fel. A két kéz teherbíró képessége pedig lényegesen kisebb, mint a vállé. A cs?szájfék teszi továbbá lehet?vé, hogy behajtott válltámasz esetén is viszonylag jól célzott lövéseket adjanak le. A cs?szájfék ugyanakkor kihajtott válltámasszal való sorozatt?znél megkönnyíti a fegyver célbantartását.

Csúzli – géppisztoly, gépkarabély

Darvadozás – félhomályban, enyhén nekibúsulva virrasztani

Defetizmus – kishit?ség; az ügy gy?zelmében nem bízó, eleve bukást váró magatartás

Die Welt als Wille und Vorstellung A világ mint akarat és képzet; Schopenhauer m?ve

Dísztribün – párt és állami vezet?k díszhelye, amikor a nép ünnepli ?ket

Dögcédula – egy katonát azonosító fémtáblácska

Dzsuva – mocsok

Egrecíroztatja – piszkálja hatalmával visszaélve

Einstand – Molnár Ferenc A Pál utcai fiúk cím? népszer? regényéb?l (1906) közismertté vált régi pesti gyermeknyelvi kifejezés, amelyet olyan helyzetekre használunk ma is, amikor az er?sebb jogán valakinek felháborító módon lefoglalják a tulajdonát. Eredetileg német szó, jelentése 1. beállás, belépés, (ünnepélyes) szolgálatba állás 2. szolgálatba lépéskor tartott áldomás v. adott ajándék

eldurran a tököm – nem hiszem el, elegem van bel?le

 elhajtom magukat a halál faszára – t?njenek el!

eltáv – eltávozás, Hazautazás, a laktanyának általában a hét végére engedélyezett elhagyása

ELTE – a budapesti Eötvös Lóránt Tudományegyetem

Engüa pareszti d’até – közel a sors, mondta Thalész, a hét görög bölcs egyike

Eurokommunizmus – a hatvanas évek végét?l az európai kommunista pártok moszkvaitól eltér? útja

Falaz – hazudik, fedez valakit

fast food – gyorsétel

faszán, sarkosan bel?ni a stokit – jól megcsinálni

Fasznak, csatnak baloldalt a helye – katonai bölcsesség az öltözködési elvet tartalmazza

Fatök? – ványadt, nyavalyás

Fegyverbuzi – fegyvermániás

Fidel Castro – fenegyerek a nyugati világból

FIN; Forradalmi és Ifjúsági Napok – a „felszabadulás” ünnepének értékét hivatott felsrófolni, 48-at aláásni

Fókáztat, – felmosat ronggyal; motoros -,: felmosófával

Fokszi – katonai hely?rségi fogda

Fosni – félni

Földm?ves könyörgése – chilei dal, Víctor Jara szerzeménye

fradikolbász – bizonytalan beltartalmú kolbász (mindent bele!)

François Verité – Igaz Ferenc, csak így franciásabb

francúz kór – a vérbaj szép régi neve

futi, futkosó – katonai büntet?hely, ahol tán megállás sincs

Garnizoni Merkúr – hely?rségi híradó lehetne szabadon

gázpóz – egy jóga ászána

Geci – szemét, kitolós alak

Genotropizmus – a gének befolyásolta mozgás, vonzódás

gépkarabély – hivatalos nevén a géppisztoly (AMD-65-ös)

Gnóthi szueauton – ismerd meg önmagad; Khilón a hét görög bölcs egyike

Gott-ist-tod – Isten halott (Nietzsche)

Grundrisse – Marx: hatalmas jegyzetanyag; A politikai gazdaságtan bírálatának alapvonalai, melyet csak 1941-ben adtak ki

Gyalásó- gyalogsági ásó

Gyengusz – elkülönít?, gyengélked?

Gyíkhús, emberhús, gyík – vagdalthús konzerv

hadtápkészlet, ev?eszközkészlet, kanálgép– kés-villa-kanál együttese egy konzervnyitós tokban

határk? és halom – Csokonai: Az estve veséb?l

hathengeres szelepállítás -vécétisztítás

hátszeles – protekciós

hendiádisz retorikai trópusa pl. ivott aranyból, kehelyb?l (nem egyszer?en aranykehelyb?l)

hereverél – semmit sem csinál

hétköznapok forradalmisága – a 70-es évek felülr?l támogatott ideológiája, a békeid?k szelíd, nem cselekv? „tevékenysége”, válaszul a nyugati radikalizmusokra

Hiánygazdaság – tervgazdaság, a szocializmus lényeges gazdasági összetev?je, melyben megn? a kapcsolatok jelent?sége

Hidegsebész – kórboncnok

Hippi – a hatvanas évek virággyerekei, társadalomból kivonuló

Ho Si Minh apó – legendás vietnami vezet?

Ho Si Minh-ösvény – a vietkong partizánjainak titkos útjai

Hodie mihi, cras tibi. Ma nekem, holnap neked

Hoi pleisztoi kakoi – a sokaság gonosz – Priénéi Biasz, a hét görög bölcs egyike

hokkedlin

Hora telosz makru bin – tudd, a hosszú élet is véges. Szolón, a hét görög bölcs egyike

horribile dictu

h?mér?zés – csak semmi h?mér?zés!, betartani a távközt menetelésnél, sorakozónál

hugyált

Hüvely/sic!/ Matyi – a Grimm-meseh?s nemileg er?sen érdekl?d? feln?tt változata

Ifjú Gárda – a hetvenes évek eleji medd? szervez?dés, a KISZ bedöglött

Insectológus – rovartanász

Inszeminátor – búgató, megtermékenyít?

intra muros – a falakon belül

jár?r – több tagból álló katonai/civil ellen?rz? csapat

JATE – a szegedi József Attila Tudományegyetem

katona, amit elbasztunk, ismerjük el! – alap katonai bölcsesség a bölcs belátásra

Keményfaszú – nem akárki

Kerítésbérlet – rendszeres dobbantóhely-kihasználó, laktanyából kiszök?

Kerítésgyakorlat – kerítésen átszök?

kétéves sorállomány – nem el?felvételis

Keyes Algernonja, meg Charlie-ja – a Virágot Algernonnak c. könyv egér és ember f?h?se

Khaki – egy (fos)zöldes szín

kiszögelési pont – irányzási segédpont t?zéreknél

KISZ-szervezet – kommunista ifjúsági szövetség, politikai ifjúsági tömgszervezet

kiveri – nem érdekli

Kleobulosz, a hét görög bölcs egyike: ariszton metron. A legfontosabb a mérték

KLTE – a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem

Komarov – ?rhajójában égett szovjet asztronauta

kommunista szombat – (kötelez?en) önkéntes pluszmunka

kopasz – els?id?s bevonult

koton – óvszer

kotonköpeny – vegyvédelmi köpeny

Kulturtiszt – az ideológiai képzésr?l gondoskodó tiszt

Kurvára elfáradtam – itt: nagyon

Lacafacáz – vacakol

Laktanyafikák – a laktanya, a fiú és a fika (takony) összejátszatása

Laktanyás – laktanyai munkákra fogható, eltávra, kimen?re jogosulatlan, megbüntetett katona

Laokoón-szoborcsoport – rhodoszi szobrászok alkotása íliászi témára

le se szarja – nem érdekli

Lenin zsil, Lenin zsivjot, Lenin bugyet zsity – Vlagyimir Iljics élt, él, élni fog; a kommunizmus örökléthite (személyre vonatkoztatva)

logarl?cs – logarléc a logaritmusszámítás eszköze a számítógépes világ el?tt

LUX-szappan – a katona nyugati szint? luxusa

Machó – túlzottan férfias

majd ha anyádat látom lépést váltani a gyakorlótéren! – sohanapján

manu propia – saját kez?leg

Marokmarcsa – önkielégítés férfiaknál

Megbaszta a zebra a fókát – csíkos lett a felmosás

meghajtom magukat, mint Singer a varrógépet! – a bolhák vízipólózni fognak az alsójukban

megzizzent – megbolondult

Meleté to pan – Tartsd szem el?tt az Egészt. Periandrosz, a hét görög bölcs egyike

Miért vigyorog, azt hiszi baszni viszik – meghülyült? Minek örül?

Mint a mókus fenn a fán – kultikus dal az önfeledt, bugyuta úttör?boldogságról, amit ki kell énekelni

Molinó – téli alsó

Molotov-koktél – gyúlékony folyadékkal, leggyakrabban benzinnel, alkohollal részben megtöltött üvegpalack. A palack nyakára rongydarabot er?sítenek, amivel használat el?tt gyúlékony anyagot itatnak fel, majd meggyújtják. Így, lángoló állapotban hajítják a célpontra, amihez hozzáüt?dve az üveg összetörik, a tartalma az ég? rongydarabtól lángra lobban.

Munkás?rség – A levert 1956-os forradalom után, a Forradalmi Munkás-Paraszt kormány 1957. február 18-án egy törvényerej? rendelettel (1957/17.) hozta létre, a karhatalmi egységeket volt hivatott felváltani. A kezdeti 20 000 tagból lassanként egy 60 000 f?s testület lett, habár soha nem vetették be. Érdekesség, hogy n?k is a tagjai lehettek, tisztesek pedig nem voltak, csak tisztek.

Müron Diszkobolosz -Diszkoszvet?

NATO – Észak-atlanti Szerz?dés Szervezete – angolul North Atlantic Treaty Organisation, rövidítve NATO – észak-amerikai és európai országok szövetsége, amelyet a II. világháború után 1949. április 4-én alapítottak Washingtonban.

nejlon kávéba – malátakávé, amibe legalább tejport is tesznek

Nett – tipptopp, tökéletes

Nixon=gyilkos korabeli tüntetési szöveg

noha bor vagy nova – a közhiedelemmel ellenétben nem butító fehér bor

Nyúl – a lövészek gúnyneve

orosz rulett – halálos pisztolyjáték

öreg ráják – utolsó id?szakos öregkatonák

öregujj – hüvelyk

?s-, újszáj – rendszertani kategóriák az evolúció során állítólag szájnyílásváltás következett be…

ösztönválasztásos sorsanalízis – helyesen: Szondi-féle sorsanalitikus ösztönrendszer; lásd Szondi-teszt

Pablo Neruda – Nobel-díjas, chilei származású író 1904. július 12. — 1973. szeptember 23.

Pedál – túlteljesít?

Péeszhá, pszh – páncélozott szállító harcjárm?

penge stoki – a katonai ül?kére véknyan ráhajtogatott ruha

Pet?fi-rock – eredetileg a Szegedi Egyetemi Színpad Pál István rendezése 1973-ból

Pinasz?rt – borosta

Pirozski – orosz húsos fánk

Pittakosz, a hét görög bölcs egyike: Ginószke kairón – ismerd kiszabott id?d

Platón barlang-hasonlata – Platón filozófiájának alapja az idea tan. Eszerint az érzékileg tapasztalható világon túl van egy másik világ, amely csak intuícióval ragadható meg, nem anyagi természet?, ez az ideák és a szellemi szubsztanciák világa. Az egyedi és a konkrét dolgok ezekb?l az ideákból részesednek. Az érzéki világ a mozgás az ellentétek, a relativitás világa, az ideák mélyebb világa azonban mozdulatlan és abszolút – Platón az egyes és az általános merev szétválasztásával jutott el a világ ilyen idealista megkett?zésére. Ezt a megközelítést illusztrálja híres barlanghasonlata. „Képzelj el egy föld alatti, barlangszer? szálláson – amelynek bejárata a fény felé tárul, és olyan tág, mint a barlang – embereket, gyerekségükt?l fogva 1ábuknál és nyakuknál megbéklyózva, hogy egy helyen kell ülniük, és csak el?re nézhetnek; fejüket a béklyóktól nem tekerhetik körbe: a hátuk mögül, föntr?l, lobogó t?z világít; e t?z és a béklyózottak között fent út vezet, ennek hosszában alacsony fal épült, mint amilyen a közönség és a b?vészek között lév? kerítés, mikor az utóbbiak csodákat mutogatnak.”

Plautus-Garay- Pet?fi – a hetvenked? katona alakja: miles gloriosus, Háry, János vitéz nagyotmondó kalandjai

Pofám szakad le – nem hiszem el!

Poltáj – politikai tájékoztató

Proszektúra – boncterem

Pujol – legendás szellentésm?vész, aki dallamokat tudott produkálni

Ráhátékázzuk megtéríttetjük az árát

Rajpéká – rajparancsnok

Ratkó-korszak – Ratkó Anna 1950 és 1953 közötti egészségügyi miniszterségének, illetve tágabban az 1950 és 1956 közötti félévtizednek az abortusz ellenes id?szaka; egy „emberkísérlet” volt, melynek célja a birodalmi alattvalók tenyésztése

Rávezet – megértet valakivel valamit

Respice finem – “Tartsd szem el?tt a véget!” Tolsztoj Ivan Iljics halála jósmondata; Quidquid agis, prudenter agas, et respice finem. (lat.) a. m. bármit cselekszel, tedd okosan és nézd meg, mi lesz a vége (eredetileg Aesopus egyik fabulájából)

Reszli – maradék

Riadóstoki – Szabálytalanul, hevenyészve összehajtogatott ruházat (a zubbonyból nem veszik ki az inget, a nadrágból a szíjat

Rinyál – siránkozik

Rovancsolás – Hiánytérítési kötelezettség (HTK), honvédségi tartozás, melyet a leszerelés után köteles fizetni a katona, ha nem tud elszámolni a neki átadott felszereléssel, Az err?l felvett jegyz?könyv.

Salvador Allende Gossens – orvos, 1970 és 1973 között Chile elnöke (1908. június 26., Valparaíso – 1973. szeptember 11., Santiago de Chile)

segg díszpinty – hülye kiállított alak

sherpa – Tenzing Norgay – az els? embert a Himalája csúcsára segít? serpa.

Sportszázad – az el?felvételisek közötti „kiváltságos” alegység

Sunyi – bizonyos munkákat elkerül?, „sunnyogó

Surranó – katonai bakancs

Surranós Lizi – a laktanya körüli igénytelen, fogyatékos, mindenre kapható n?nem?

Szabad ötletek jegyzéke két ülésben – József Attila terápiás füzetei

Szabotázs – pl. engedelmesség megtagadása

Szántó Kovács János – Az 1890-es évek hódmez?vásárhelyi agrárszocialista szervezkedésének, mozgalmának karizmatikus vezéregyénisége. (Hódmez?vásárhely, 1852. április 27. – Hódmez?vásárhely, 1908. június 8.)

szerelmi halál – Liebestod, Wagner: Tristan m?vének drámai jelenete

Szesztilalom – pl. szükségállapot körülményei között elrendelhet?, pl. árvíz

Szimatszatyor – vegyvédelmi vászonszatyor, benne a gázálarc, rákötve a vévéköpeny

Szívatás – szándékos kitolás valakivel

Szochazáért – a Szocialista Hazáért érdemérmet az kapott, aki harcolt az „ellenforradalom” leveréséért. Sok minden járt ezzel automatikusan, lakáskiutalás, autó soron kívül, telefonvonal (mindez akkor hiánycikk volt). A gyerekét eleve felvették az egyetemre.
Szojuz – oroszul: СоÃ?ŽÐ·, azaz Szövetség

szolidaritási bélyeg – pl. Vietnam támogatásáért vásárolt bélyeg, a szakszervezeti könyvbe ragasztandó

Szondi-teszt – A teszt felvétele során a vizsgált személy (vsz.) pszichiátriai kezelés alatt álló személyek arcképét osztályozza aszerint, hogy azokat rokonszenvesnek vagy ellenszenvesnek találja-e. Szondi szerint minden emberi választás – így a teszt képeinek rendezése is – ösztönök által befolyásolt. A vsz. választásainak elemzése alapján megrajzolható az ösztönprofil, ebb?l pedig prognosztizálhatóak a számára kínálkozó sorslehet?ségek (sorslehet?ségek alatt értsd: az egyénre jellemz?, ösztönértékek alapján felvázolható cselekvési tendenciákat, melyek jó eséllyel elvárhatók, bár nem szükségszer?ek).

sztoicizmusát vesztett Horatio – hivatkozás a Hamlet által eszményinek tartott barátra

tajtsüket – teljesen süket

talplemez – az aknavet?csövet ebbe rögzítik

teddybear – Theodor Rooseveltr?l elnevezett mackó

tégla – besúgó, beépített ember

tétékások – természettudományi kar az egyetemen; nem bölcsész

TF – testnevelési f?iskolás

Tikkes – idegi alapon szem/arcrángatós

Tirpák – hülye szabolcsi, félvad ló

Tökösn?vér – fiú ápoló a gyengélked?n

Tunk Matild – pl. szarban turkáló

Úgy bassza oda a lábát a betonhoz katona, hogy alatta a giliszták agyrázkódást kapjanak! – az er?teljes lépésre biztató izmos hasonlat

Untauglich – alkalmatlan; még a K.u.K. id?kb?l

uvuláris tremuláns – a nyelv hátulja és a nyelvcsap pergése (fr. rue)

Übereli – felülbírálja, felülüti

üntyümprüntyüm – negédes, édeskés viselkedés

ütihá – ügyeletes tiszt helyettese

 ütiveszély – ügyeletes tiszt ellen?rzési veszély

Valag – nagyon sok pl. pénz

van vér a pucájukban – bátrak

Vápos – Katonai rendészeti jár?rkötelék tagja, katonai rendészeti szolgálatban lév? katona. || (Tsz.-ban gyak.) Katonai rendészeti jár?r (ált. három-négy személyb?l álló kötelék) (váp: hiv. röv.; ’városparancsnokság’)

Varsói Szerz?dés – Az európai szocialista országok úgynevezett „védelmi katonai-politikai szervezete”, 1955. május 14-én jött létre

Vegyiüti – vegyvédelmis ügyeletes tiszt

Venceremos – Víctor Jara dala a „Gy?zni fogunk” a Népi Egység himnusza volt Chilében

verniszázst vernissage – kiállításmegnyitó, lakkozás fr.

vévé – Összfegyvernemi vegyivédelmi véd?készlet, vegyivédelmi felszerelés (gázálarc hordtáskával, köpeny, keszty? és harisnya)

Vévé – vegyvédelmi fölszerelés

Victor Jara – chilei forradalmi énekes

Vidámpark – kiképzési akadálypálya

Vörös Csepel – munkásmozgalmi dal

Watergate-ügy – Nixon hatalmát aláásó lehallgatási botrány

Werther – Goethe korszakos szentimentális m?ve, a szív emberér?l, aki nem képes alkalmazkodni a világhoz

Zamek – a b.ssza meg szelid változata

Zenét minékünk, csak zenét – Verlaine: Költészettan

Zsenánt – zavaró, kellemetlen

 

 

Legutóbbi módosítás: 2019.06.25. @ 11:01 :: Petz György
Szerző Petz György 1167 Írás
Sose feledd a gyermeket, aki voltál; benne a kulcsa annak, aki ma vagy. Középiskola: biológia-kémia tagozat; novellaírás, versek; kézilabda. Egyetem: 1974-1979 Szeged, magyar-történelem-Latin-Amerika speciális képzés; összehasonlító világirodalom szakkör, versek; kézilabda. Lakás: Békásmegyeren. Családi állapot : nős; három fiú, egy lány (38, 26, 19, 16). Tanítás: szakmunkásképzőtől az egyetemig hét éven keresztül Szegeden, Budapesten; tolmácskodás. Tíz évig szerkesztés, irodalmi vezetés könyvkiadóknál (Gondolat, Babits, Göncöl), majd újra tanítás a II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban, majd a Fazekas Mihály Gyakorló Gimnáziumban; valamint szerkesztés, könyvírás. Bolha a világ ura (gyerekkönyv), Te is Az vagy (versek), Maga a tettes (krimiparódia és rádiójáték), Murphy-kötetek, Szerelmem, Mexikó (regény), Az ecetfa illata (regény; a Konkrét könyvek pályázatán NKM-különdíjas ), Kérdések és válaszok a görög mitológiából; Kérdések és válaszok a Bibliából újszövetség (ismeretterjesztő könyvek), Irodalom feladatgyűjtemény és Tanári segédkönyv (CD) Madocsai László gimnáziumi tankönyveihez. Üzenet társainak - az Alföld Kulturális Egyesület novellapályázatán II. díj 2006-ban. ****************** 1955-2020 Petz György elhunyt 2020 augusztusban! Részvétünk a családnak.