Vogl Anikó : Anti-könyv szinopszisa

Kreatív írás szemináriumra készített m?vem

 

Tisztelt Érték?rz? Kiadó!

 

            Az alábbiakban szeretném felhívni a figyelmüket egy olyan alkotásra, mely méltónak bizonyul arra, hogy az Önök Kiadója a közeljöv?ben hazánkban megjelentesse. A m? Patrick Hokey-Pokey: The Art of Affectation – A Practical Guide [A Tettetés m?vészete – Gyakorlati útmutató] cím? zseniális, korszakalkotó írása, mely 2006. áprilisában jelent meg az Egyesült Államokban. Az 52 éves szerz? a pszichológia, a hipnózis, a kommunikációs hatékonyság, a marketing és a reklám területén végzett kutatásai során múlhatatlan érdemeket szerzett, melynek köszönhet?en 3 észak-amerikai egyetem is tiszteletbeli doktorává avatta. A könyvet megjelenése óta (az elmúlt csekély 8 hónap során) már 12 nyelvre fordították le, és 85 millió példányban kelt el a világ 16 országában.

            A 325 oldalas m? két f? részb?l áll: Az els?, mintegy 110 oldal a színlelés és tettetés lelki fontosságát indokolja napjaink rohanó világában. Részletesen kifejti a szerz?, miért van mindenkinek szüksége arra, hogy a lehet? legteljesebb mértékben elrejtse valódi gondolatait és érzéseit még legsz?kebb környezete el?l is, és helyettük a céloknak megfelel?, hatékony, ámde nem valódi érzéseket, gondolatokat közvetítsen a világ felé.

            A könyv második része az els? szakaszban tárgyalt elméleti kifejtés gyakorlati életbe való átültetését tárja az olvasó elé. Praktikus és könnyen használható, apró lépésekre bontott technikákat tartalmaz az álcázás írás- és szóbeli, valamint tárgyakkal történ? megvalósításához. 

            A m? végén tárgymutató és a szerz? rövid életrajza található, továbbá az író elérhet?ségei.

            Szilárd meggy?z?désem, hogy napjainkban, amikor a leginkább megtérül? befektetés a lehet? legjobb anyagi viszonyok és küls? megjelenés látszatának megteremtése, ez a remekm? hatalmas sikerre számíthat a magyar olvasók körében is, és remek üzleti fogás az Érték?rz? Kiadó számára.

 

                      

            Abban a reményben, hogy a m? hamarosan hazánkban is megjelenik

                                                          

                                               Tisztelettel:

                                                                                               V. A.

2006. 11. 30.

 

Legutóbbi módosítás: 2007.11.04. @ 21:01 :: Vogl Anikó
Szerző Vogl Anikó 111 Írás
1978. október 24-én születtem Budapesten. Nagyon szeretem az irodalmat, a zenét és a természetet, közel áll hozzám a buddhista szemléletmód. Angol nyelvtanárként, angol szakos bölcsészként valamint szakfordító-tolmácsként diplomáztam. 2006. utolsó előtti napján megszületett Gergő fiam, akivel nem unalmas az élet! :-) Jelenleg angolt tanítok.