Vers

IMÁDSÁGOM

A nyár elillan vágtázó szelekkel, egy lélektelen kamion is fegyver, egy ócska konyhán öldök-bomba készül, s az ördög paroláz az emberekkel.   El gyilkolással és el a kezekkel, a Boszporusz hídján se félelem kell, és ezt az őrült, tomboló világot [… Tovább]

Vers

Archív

                        Archív Mára az összegyűjtött régi levelekolyan magányosak,elfeledettek lettek;volt, mikor a nap tőlük izzott,várakozásom perce értük remegettbeivódtak a tudat forgatagába;azóta szorgalmasan rejtegetikakkori életem könnyeit,mosolyát, hevességemmeggondolatlan szavait, mozdulatát;,de a  felidézés kopott filmkockáinmintha [… Tovább]