Jagos István Róbert : Botond vitéz – A születés

 

 

A történet ott kezd?dik, hogy Ond, a Kalán nemzetség vezet?je jó szokásához híven, mikor épp ideje engedte, egymagában vándorolva a világ végét kutatta. Most is így kószált már ki tudja hány hete, amikor is rátalált egy hegyre és azon egy eddig mindennél sötétebb és huzatosabb barlangra. Lovát kint hagyva, aranyveretes szablyáját el?re tartva lépett be a félelmetes üregbe. Amint belépett, irtózatos erej? szél támadt rá, amely el?ször kicsavarni készült kezéb?l fegyverét, majd magát Ondot akarta felkapni, mint forgószél a szürkemarhát a tiszai síkon. De nem hiába szóltak legendák Ond erejér?l, miszerint egy igazi vasgyúró, kinek öklében négy patkó roppan össze egyszerre. Megvetve lábát, dacolva széllel, egyre beljebb haladt, míg meg nem látott a barlang mélyén egy kuporgó öregasszonyt, akinek a szeme úgy világított, mint a bagzó macskáé teliholdkor. Nosza, nem kellett több Ondnak és szablyáját felemelve ugrott neki a vénasszonynak abban a hiszemben, hogy ha kivájja a szemét, tán csak nem szór rá rontást és visszafelé világítani is tud majd vele. Már épp vájta volna ki a jobb szemét, amikor az öregasszony visítozva rimánkodni kezdett.

� Jaj, te ostoba! Mit m?velsz, he?

ââ?â?¬ Kushadj te szipirtyó! Engem nem fogsz megbabonázni, mert kivájom a szemedet, te!

ââ?â?¬ Kérlek, ne bánts! Ha életben hagysz, teljesítem három kívánságodat.

Ond kezében félúton megállt a szablya és azon gondolkodott, nem is volna olyan rossz, ha most három kívánsága teljesülne. De mivel egy cseppet sem bízott a vén szipirtyóban, hát úgy határozott, hogy megköti. A tenyerébe köpött és a nyálas részével homlokon csapta az öregasszonyt.

ââ?â?¬ Na, most már tárgyalhatunk ââ?â?¬ húzta ki magát Ond büszkén. Már el is tervezte, mi legyen a három kívánsága. Az egyik, hogy szeretné végre elérni a világvégét, a másik, meg legyen egy nálánál is er?sebb fia, és hogy mivel tudta b?bájossal van dolga, így hát arra kéri majd, hogy soha ne tudja ezek után elérni ?t.

ââ?â?¬ Mi a neved, szipirtyó?

ââ?â?¬ Tényleg szeretnéd tudni?

ââ?â?¬ Igen, szeretném és te meg is mondod, mert különben kivájom a szemedet.

ââ?â?¬ Kívánságod számomra parancs, ifjú Ond. A nevem Szélanyó. Most már csak két kívánságod maradt. Jól oszd be, ha jót akarsz magadnak.

H?ha, gondolta magában Ond. Ennek már a fele sem tréfa. Nem csak randa, de nagyon rafinált is ez a banya, de majd ? túljár az eszén. Mivel hogy most már tudja a nevét, azt is tudja, hogy hol találja, ugyanis a Szélanyó lakhelye pont a világ végén van. Tehát ez a kívánsága teljesült, és ráadásul öner?b?l. Ond még jobban kihúzta magát, de olyannyira, hogy kaftánjáról lepattogzottak az aranygombok.

ââ?â?¬ Rafinált egy beste vagy, de az én eszemen nem jársz túl. Így hát halld a második kívánságom. Azt akarom, hogy miután teljesítetted a harmadik kívánságom, ne tudj többé ártani nekem.

ââ?â?¬ Kívánságod teljesítve ââ?â?¬ sziszegte cseppet sem rejtve véka alá a hangulatát a banya.

ââ?â?¬ És most halld meg az utolsó és a legfontosabb kívánságomat! Az asszonyom, Csepke várandós. Azt akarom, hogy fiú utódot szüljön nekem, aki még nálam is nagyobb és er?sebb lesz.

� Ennyi?

� Igen, ennyi.

ââ?â?¬ Hahaha! Te ostoba! Ki fogja megvédeni a fiút t?lem? Mert egyet már el?re látok. Nem leszel ott mindig a fiad körül, hogy megvédd.

Azzal a banya széllé válva kiviharzott a barlangból. Ond még néhány percig egy helyben maradt és azon mosolygott, hogy csak ? volt az eszesebb, hiszen ha ? megfogta a vén szipirtyót, akkor a fiúnak is gyerekjáték lesz, hiszen még nála is nagyobb és er?sebb lesz.

 

Telt, múlt az id? és Csepke hasa bizony eléggé megn?tt már ahhoz, hogy Bolda, a helyi táltos asszony már törje, zúzza a Gyöngyajakot a mozsarában.  Egyik nap, amíg Ond a jurtában delelt, addig Csepke, mint mindig, kiment a Körtvély-tóhoz, hogy megetesse a vadlibákat. A Nap száz ágra sütött. Igen ám, de hirtelen hatalmas szél kerekedett, egy óriási viharfelh?t sodort a Nap elé, és olyan sötét lett, hogy Csepke az orráig se látott. A hasára téve kezét, reszket? hangon az urát hívta, de helyette valami sejtelmes fény jelent meg.

ââ?â?¬ Lúdvércfény! ââ?â?¬ Csepke abban a pillanatban felismerte, bár még nem látott ilyet, de a vének mindig mesélték, amikor összeült a nagycsalád. Tudta, hogy most már nem nézhet hátra, elkezdett nehézkesen szaladni vissza a szálláshelyre. Megbotlott és a földre esett. Próbált feltápászkodni, amikor érezte, hogy a lúdvérc a nyakába ül. Elhagyta minden ereje, miközben a lúdvérc szopta a csecsét, de olyan er?vel, hogy Csepke beleszürkült. Kínzó fájás kezdte gyötörni az alfelénél. Azt hitte szétszakad a hasa. A Lúdvérc meg csak szívta az anyatejet és vele együtt a vérét is. Csepke érezte, hogy a hasában a gyermek feszeng, a világra akar jönni. Lábait széttéve nyomott egy hatalmasat majd nyöszörgést hallott. A lúdvérc nyöszörgött az újszülött kezei között, aki mint egy csutkababát, úgy tartotta a kezében. Mosolyogva nézte, majd kettétépte a dögöt. Csepke, maradék erejét összeszedve magához ölelte a fiúcskát és csecsét a szájához tette. Igen ám, de az olyan keser? volt a lúdvérc nyálától, hogy bizony a fiú kiköpte azt.

Amikor Ond rájuk talált, Csepke már nem élt, de a fiú még ott g?gicsélt a mellkasán. Ond óvatosan felemelte, és a tarsolyából el?vett szárított húsport apránként a fiú a szájába szórta, majd egy kis vizet öntött rá. Miután megetette a gyermeket, egy nagy fának az odvába rejtette addig, amíg eltemette asszonyát. Ond sírva nézte az eget, és most már tudta, hogy a Szipirtyó volt a rafináltabb kettejük közül. Megfogadta, hogy amíg él, kutatni fogja a bestét minden áron. Az odúhoz lépve maga elé emelte fiát, megcsókolta homlokát, majd így szólt.

ââ?â?¬ Mától a neved Botond. A leger?sebb leszel széles e Földön, és nem lesz oly akadály, amit le ne küzdenél. 

Közben a Nap ajtót vágott a sötét fellegen és úgy tett, mintha nem történt volna semmi sem. Vidáman szórta sugarait.

 

 

Legutóbbi módosítás: 2012.01.16. @ 17:31 :: Jagos István Róbert
Szerző Jagos István Róbert 161 Írás
A nevem Jagos István Róbert. 1974 tavaszán születtem. Életem nagy részét Hódmezővásárhelyen éltem le (34 év). Elég korán, 1989-ben 15 évesen kezdtem el verseket írni. Ez a lendület 1998-ig tartott. Szűk tíz év után újra neki fogtam a rímfaragásnak. 2008. óta már prózákkal is próbálkozom. Ugyanennek az évnek őszén, a Csokoládéház című versemmel, bekerültem a ÀžLírikus képzelgésÀ pályázat döntősei közé. Alkotásaim megtalálhatók több országos irodalmi portálon is. Több mint egy tucat antológiában szerepelek mint szerző. 2010-ben Kárász József díjazott lettem, ami által felkértek a Kárász József irodalmi Kör alelnöki posztjára, illetve a Dél-Alföldi Művészeti Kör alapítója és elnöke vagyok. Irányításom alatt az utóbbi kör köteteket is jelentet meg. Egy saját kötettel rendelkezem, melynek címe: Made in az idők hajnalán. Most tavasszal készülök megjelentetni a másodikat ami a Félresértett szavak címet viseli. Verseim ajtók. Bennük és általuk újraéledek - élek újra. Oldok és kötök - megtartok és elengedek. Pillanatot, indulatot, vágyat, szerelmet és gondolatot. Életet és halált. Büszke esendőként vagyok ember, férfi és magyar.