Boér Péter Pál : Hová, hová plébános úr?

 

– A szentmise véget ért, menjetek békével!

– Istennek legyen hála!

Elég nehezen szokott át a latin szövegről a magyarra, de villanásnyi, mégis emberi léptékben hosszú élete alatt annyi mindenről kellett másra átszoknia, annyi mindent kellett, behunyt szemmel, összeszorított fogakkal kibírnia, hogy nem az ilyen jellegű változások rázkódtatták meg.

 

– Dominus vobiscum!

– Et cum spiritu tuo – válaszolták álltukban, kemény parancsokkal ellátott sorstársai, mikor már három napja pattogtak a kerekek. Néha fél napot, vagy többet melankóliázott a vagon, félrehúzva egy-egy állomáson, aztán egy újabb személyvonat utolsó kocsija lett. Megmukkanni, életjelet adni tilos volt, egyes számú parancs, amit ha nem teljesítenek, volt fogalmuk mire számíthatnak.

Szeptember végén csépelte a zuhogó, hideg eső a bádogtetejű, harmadosztályú vagont. Kiszerelték a padokat, hogy direkt erre a célra, vagy másra, azt nem lehet tudni. Tény, hogy nem a komfortosítás vágyába szakadtak bele a társasutazás tervezői.

– Nem bírom tovább! – sóhajok tarkították a vacogó fogak zenéjét -a se nem rab, se nem katonai egyenruhába bújtatott-, furcsa népség között. Bűnözők voltak -kulákok-, klerikusok, a nép ellenségei.

“Nekiszaladtak a népnek, úgy döntöttek, hogy minden erejükkel népüket irtják?”. Talán ez lehetett, a beteg gondolkodású, szögesdrótban és vasrácsokban képes “gondolkodók” faragatlan kezéből odavágott pecsétek mozgatója. Három nap után -egymásra roskadtan, állva aludva, étlen-szomjan, recsegő deszkákon toporgón-, kinyílottak az ajtók, a közvetlenül odaszorultak kizuhantak.

 

Miklós bácsi, nem csak lelkiekben volt az átlagnál erősebb. Miután három órai -alvásnak csúfolt-, ájulásból ébredve, a csillagos katona ,épp hogy nem a képükbe lódította az egy szeletnyi, értelmezhetetlen anyaggal kent, -kalóriabombának semmiképp nem szánt kenyeret-, a Dunába kergették őket. Végül is, alig szeptember 27.-ét mutatott a naptár, a gyönyörű hat fokos hőmérsékletben, ónos szitálással -fekete füsthöz hasonlóan-, gomolygó, akasztókötélhez hasonló felhők lógatták magukat az égből.

– Nádvágás sötétig! Aki panaszkodik, 24 órás élelem megvonással jutalmazzuk. Különben is, mi szenvedünk itt magukért a csónakban, ahelyett, hogy annak rendje-módja szerint -mint konkolyt a búza közül-, egymásra dobálnánk és felgyújtanánk az összes mocskos népellenség, klerikus, kulák bandát. A mi demokratikus rendszerünk nem engedi ezt meg. Látják, még pert sem indítottunk maguk ellen, hogy aki túléli, ne legyen pecsét a múltjában. Reméljük, olyan nem nagyon lesz! Igen szorgalmasak és elvhűek vagyunk, abból is láthatják, hogy itt ülünk és szenvedünk az esőben, ebben a csónakban. -Szónokolta, időnként a vízbe köpve az egyik őr.

Miklós bácsi, az elmúlt tíz napban, három 24 órás fogyókúrát érdemelt, mert az első falú harangja odahallott és ő keresztet vetett. Nagyon éhes volt, az első vízisiklónak leütötte a fejét, egy pillanat alatt megnyúzta, darabokra vágta és szétosztotta. Az őrök általában viaszosvászon ponyva alatt vacogtak, de az egyik észrevette és rákiáltott.

– Három napig nem kap senki ételt. Itt a Duna vize, igyák, van bőven!

– Bocsássátok meg a mohóságomat! A három napi koplalást azért ajánlom fel, hogy mindenki épen hazajusson.

– Veled tarthatok? – kérdezte egy beesett arcú, borostás árnyék.

– Miért ne tarthatnál. Mindenki velem tarthat, aki akar, én kérek bocsánatot. Amikor jöttünk, túlsúlyos voltál, nagyon jól működtetik a fogyókúrát.

– Azért ez a három nap neked sem hiányzott. Ha te kibírod, én is!

Két év repült a semmibe -sótlan és szótlan-, halálcsókokkal. Egyszer aztán éjjel kettőkor kivágódott az ajtó, repedésből nyílássá.

– Ébresztő csürhe! Vakarózás nélkül cibálják fel magukat a raktérre!

– Miklós, mit akarnak ezek? Olyan még nem volt, hogy egyszerre rabosítanak címerek mögé bújva embereket, majd egyszerre engedjék szabadon őket, erre kínosan szokás vigyázni.

– Hazamegyünk! Kérgesek is lettünk, össze is főttünk mint az a barna lé, amit nem sűrűn osztottak, még kevesebb sűrűvel a kondérból. Nézd a jó oldalát, túlsúlyos, tohonya népségként kerültünk ide, most sudár, megedzett, ifjú külsejű aggastyánokként, sokkal több helyünk lesz a vagonban.

Miklós bácsit a humor sohasem hagyta el.

 

 

– Laudetur! Hová, hová plébános úr? Még soha nem láttam papot lovagolni.

– Vettem egy lovat, de eltartani nem tudom. Három faluban ténykedem és nem szeretném úgy végezni a dolgom mint elődeim. Aki tud, egy-két nyaláb szénát hozhatna!

– Csak nem lovon akarja megoldani a helyzetet?

– Dehogynem. Az nekem hófedte meredeken hangzik, hogy csak itt, a völgyben fekvő központi faluban hallgassák meg a mindennapi lelkieket. Csináltam egy olyan időbeosztást, hogy mind a három faluban, reggel és este is, három emeletben, egymásra épülve következzenek a misék.

– Minden áldott nap?

– Ahogy mondja. Azért vannak a réten a virágok, hogy a ködben is díszelegjenek, ne csak verőfényben.

– Mire tetszett ezt érteni?

– Gondolkozzon már egy kicsit!

– Való igaz, nem vonzó a papi pálya.

– Hivatás ez fiam! Aki nem képes elviselni, hogy olyan mint tengerben a bója, lekötve -de viharok által mégis himbálva, amerre a hatalmasságok kedve tartja-, az valóban jobban teszi, ha távol marad a hivatástól. Azért ne felejtsük el azt sem, a paphiány annak is betudható, hogy kicsivel többen vannak börtönben, mint szabadon.  

– Ilyeneket azért ne mondjon Miklós bácsi, ha nem sértem meg!

– Nem sértesz meg fiam, talán tudod honnan jöttem?

– Igen!

– Na, akkor teszem a három falu ügyét, de ha segíteni akarsz rendezd a lovam életben maradását.

– Dicsértessék!

– Azért ne dicsértessem!

– Jól van na, tetszik érteni…

– Értem. Mindörökké! Mit akar Tamás?

– Tudja, párttitkárrá választottak, pedig ha valaki, én biztos nem buzogtam. Úgy kívül maradtam volna, de nem lehetett.

– Tamás, az ember lelkiismerete ellen sohasem tehet, ezt jól jegyezze meg. Ha kint akart volna maradni, kint maradt volna, de hogy még párttitkár is lett magából, azért biztosan tett valamit.

– Semmit plébános úr. Akárcsak a szélcsendes tenger, vagy az a lassú folyó.

– Lassú víz partot mos!

– Én lassú sem voltam, partot sem mostam, mégis megválasztottak.

– Tudja, mondhatta volna esetleg, hogy köszöni szépen, nem kéri, nem alkalmas a feladatra.

– De nem mertem.

– Ne sejtelmeskedjen olyan furcsa mosollyal, mit hozott?

– Én nem merem odaadni, nagyon besötétedett…

– Épp csak, hogy dél van. Maga sötétedett be, szinte fekete, na nyögje már ki, mi a baj!

– Ezt küldték és nekem kell átadnom!

– Ugye tudja, hogy nem maga a rendőrség? Jó értem, rendőrség, legalább én ne legyek naiv! Mennyi időm van, lássuk? Nagyjából annyi, mint egy pontynak amit kifogtak a megsütésig. Pakolok. Maga tudja, hol fekszik Konik?

– Talán Szilágy tartományban, de sosem jártam ott. Valahogy olyan kékes, olyan rezelten grádicsosan foghíjas a lelkem. Meggyóntatna? Nem tudom, hogy számolok el ezzel.

– Van még annyi idő, gyere! És én feloldozlak téged, az Atya, a Fiú és Szentlélek nevében, ámen.

 

 

Kopogtatnak.

– Tessék, soha nem zárom be se a kaput, se a szobám ajtaját! De rég láttalak Tibor, kerülj beljebb! Szegényesen vagyok itt, de örömmel fogadlak. Végül is Konikhoz képest, ahol csak három ház volt a tanyán és nem hagyhattam el, most mégiscsak itt vagyok. Akár a hegedűs a hangverseny teremben, közel a templomhoz.

– Az a helyzet Miklós, hogy bajba keveredtem.

Miklós felemelte a mutatóujját az ajkai elé, jelezve, hogy csendesen!

-Itt a falnak is füle van?

Összehúzta a szemöldökét és kacsintott egyet, majd megjegyezte.

– Dehogy van, csak szeretem, ha a le nem égett gyertyánk sercegését, zaj nem zavarja.

Tamás teljesen összezavarodott. Valami baj lehet Miklóssal, aki közben egy táskarádiót lerakott a telefon mellé, bekapcsolta teljes hangerőre. A szoba túlsó oldalán leült és odaintette maga mellé.

– Most már beszélhetsz!

– Te az ilyen zenét szereted, engem kiráz tőle a hideg.

– Nem olyan rossz ez. Láttál már céklalevelet?

– Micsoda kérdés, persze hogy láttam. Valami ugratást találtál ki megint, mint a 11.-ben, Borbíró tanár úr sérelmére.

– Ne sérelmezz semmit! Csak olyan furcsa volt, mikor megkérdezte, láttam-e már közelről zongorát. Nagyon jó tanár volt, szerettük. Kicsit remete életet élt, úgy elvonult a valósággal való szembesüléstől.

– Lehet, hogy jobban is tette.

– Nos, azért hallgatjuk ezt a dobhártya szaggatót, hogy a lehallgatóim ne minket halljanak, hanem szórakozzanak.

– A SECU!?

– Egy biztos, nem az Ebtenyésztők Országos Egyesülete. 11-kor szoktak érkezni és hajnali négyig maradnak. Másfél éve nem aludtam több mint két órát éjjel és délután lopok magamnak még fél órát. Nagy szerencse, hogy ilyen kevéssel beéri a szervezetem, sokak összeroppantak volna. Tudnád, milyen csábos, sötét szemüveg mögé bújtatott, világrikkantók, máskor magukba roskadtan vagy fenyegető szólamokkal jönnek. Képzeld, egy hete frakkban jöttek. Meglepne, ha ma nem szmokingban jönnének. Megrendelik előre, hogy mit szeretnének enni és inni, elbuliznak hajnalig. Jó nyűtt mind a kettő!

– Mindig ugyanazok jönnek?

– Azok. Képzelheted milyen kellemes az agitációs feladatuk, ha már úgyis állandó éjszakai ügyeletre vannak osztva. Fekete autó már nincs, színesre festették. Akkor legalább nyakaljanak, gondolják ők, a ti -úgy értem- a hívek számlájára. Nekem magamra is éppen hogy csak jut. Kis igényű vagyok, a vasvirágot is megenném, ha ezzel szolgálnálak benneteket.

– Miért nem jelented, hogy zaklatnak?

– Ezrével küldtem már beadványt, annál gyakrabban jönnek.

– Be akartak szervezni?

– Na, majd éppen téged Tiborom!

Tibor szemei kitágultak, majd összeszűkültek, pislogott kettőt, megborzadt, keresztet vetett és megkérdezte.

– Ugye nem?

– Hát idefigyelj! Vasárnap, a nagymisén, emlékszel honnan hangzott el a szentbeszéd?

– Meg is leptél. Felmentél a szószékre, pedig már 15 éve nem használjátok.

– Épp alatta ült az ügyeletes misehallgató.

– Van olyan is?

– Nála rendszeresebben senki nem jár templomba, azt az egyet garantálom. Ha futóversenyt indítanának, ő érne elsőnek célba.

– Látásból ismered?

– Igen, mindig ugyanaz jön. Épp ott ült a szószék alatt, neki meséltem a széttépett Bibliáról és a megcsalt lányról, aki összeragasztotta. Tudom, hogy egy apró darabokra tépett Bibliát nem olyan egyszerű összeragasztani, de hátha elgondolkodott.

– Azért ez nem elégséges magyarázat, hogy aláírtad!

– Három héttel ezelőtt, vasárnap itt voltál.

– Ennyire nem tartom nyilván a dolgokat, de ha jól emlékszem a Kapucinusokba mentem.

-Majdnem elmaradt a vasárnapi nagy mise!

– Az nem tud elmaradni, csak ha ott halsz meg az oltárnál!

– Nos kérlek, a fél 12-es kezdet előtt, 11 órakor megérkezett a két mosolygós, egyre kövérebb, egyre gyűröttebb, a rengeteg éjszakázástól már nagyon elnyűtt, hívatlan vendég. Egy órakor mentek el. A kántor nagyon belevaló gyerek, fiatal, de nem ijedős. Ahogy most neked is elmondtam és mindenkinek nagydobra verem, úgy ő is tudja, hogy mi az ábra. Gyorsan meg is kérlek, mindenkivel tudasd, aki idejön, hogy az időjáráson kívül, ha rossz, akkor még arról se nagyon beszéljen, amíg a rádió nincs a telefon mellett. Így aztán a kántorom, aki művészi szinten teszi a dolgát, kalapom le előtte, bevitte az egész SECU-t az alagútba. Rögtönzött koncertet tartott orgonadarabokból, egyházi énekekkel vegyítve. Senki nem ment el! Következő nap, reggel 4-kor nem ment haza a két delikvens, csak negyed 7-kor. Ugye 6-kor van a mise kezdés, már zöld voltam az idegességtől és a két halántékom hasadozott a fáradtságtól. Azért még nem írtam volna alá, de mosolyogva a képembe mondták.

– A következő vasárnap addig maradunk, míg az utolsó ember is haza nem megy és a hétköznapokon is teszünk róla, hogy egyetlen mise ne tudjon lebonyolódni.

Amennyiben bevonja a káplánt, akkor neki is lesznek éjszakai vendégei. Aláírja hát az együttműködési nyilatkozatot?

– De Miklós, én soha alá nem írnám, a pártba sem léptem be!

– Tamásom ezeket nem érdekli, hogy párttag, vagy bűnöző -jelen esetben pap-, vagy kém. Egyszerűen szervezzenek be, az a fő cél. Azt hiszem fejkvótát kapnak.

– De nem jelentettél ugye?

– De, az első dolgom az volt!

– Na, én úgy mentem, ahogy jöttem. Bajban vagyok, pénzt akartam kölcsönkérni, de ha megtetted ezt, akkor eltekintek a szándékomtól.

– Ahogy akarod, de ha végighallgatsz, talán meggondolod magad. A sötét arcú, kopasz kövérnek már reszketett a kezében a kávéscsésze, a szőkébbik is olyan volt,

hogy az alvó macska hozzá képest serény. Aláírtam a nyilatkozatot és gyorsan írtam egy jelentést, amit roppant boldogan, de holtfáradtan be is vittek, mint diadalmas trófeát, fogpaszta mosoly mögé bújva és hazalebegtek. Tudod, a szerencsétlenek bele sem olvastak!

– Ugye nem sajnálod őket?

– Nem, de nem is haragszom rájuk… Na jó, kijavítom magam, nem gyűlölöm őket!

– Kötelességből, vagy őszintén?

– Nagyon őszintén nem gyűlölöm őket, mindössze nem örülök nekik. Másnap erősen zaklatott állapotban, hihetetlen korai időpontban érkeztek, mint két leforrázott kutya.

– Ha nem haragszik, ezután nem jövünk.

– Ugyan már, megértem én magukat, aludni akarnak éjjel.

– Esténként olyan tíz, maximum tizenöt percre azért benézhetünk?

– Hogyne.

– Szeretnénk kérni valamit. – mondta kettőjük közül a parancsnok – Ne írjon több jelentést, kérem ne tegye tönkre az életünket!

– Ugyan már miért? Hát nem arról volt szó, hogy a dolgozó népért kell fontos információkkal segítenem a szervezetüket?

– Kérem, ne játsszon velünk! Bejövünk este 9-10-kor, maradunk 10-15 percet és elmegyünk, csak ne írjon több jelentést! – nyomatékosította a kövér.

– Mit írtál a jelentésbe te fineszes?

– Én semmi mást, csak az igazat. Név szerint leírva, hogy két állampolgár, nevezett X Y és V Z, a munkásosztály azon részének, akik a lelkiismereti szabadságból adódó lehetőséggel élve, vasárnaponként templomba járnak, egy esetben bizonyíthatóan szabotálták a vasárnapi pihenőjét. Ugyanis épp kétszer annyi ideig tartózkodtak templomban, miattuk, mint ahogy előre számították, tehát a hétfői termelő munkára nem tudtak felkészülni rendesen, így talán százalékokban mérhető veszteség érte az aznapi termelést minden termelőegységben.

– Sosem kellett egy kis észért a szomszédba menned. Azóta nem zaklattak?

– Még esténként sem jönnek be, úgy kerülnek. Ha az utcán találkozunk előre köszönnek, épp hogy meg nem hajolnak. Akkor Tibor hallgatom, hogy mi a gondod. Természetesen segítek, azért vagyunk. Ha lelki problémáid vannak, azért is vagyunk a nap 24 órájából 24-et, ezt ne feledd soha!

 

– A szentmise véget ért, menjetek békével!

Miklós bácsi kacskaringós életútja, kései öregségben odavezetett, ahová mindenkor vágyott és ahová mindenkinek el kell jutni. Ahogy a becsületén az ötvenes évek fanatikus rendszere -a nép ellenségeit szorgalmasan akasztani vágyók-, a hatvanas években őket követők és végül a kései rettegő -már csak pozíciójukat féltő- secusok nem tudtak csorbát ejteni életében, úgy a halott Miklós bácsi életét éppen annyiféleképpen adják elő -az egykor őt jól ismerők- gátlástalanul, ahányféleképpen nekik tetszik. Így halálában, az úgynevezett demokráciában, átmenetileg sikernek megélt habrolós, szép mosolyú, egy szál mocskításokat dobálnak aranylón kétarcú mosolyuk mögül. Fanatikusan hiszem, hogy az igazság mindig diadalmaskodik.

 

Írom ezeket egy emberről, akit életében nem, halálában sikeresen gyaláznak és aláznak, maguknak ítélői jogot revendikáló egyének.

Hogy ki volt ügynök és ki nem, talán tíz év is kellett, hogy megértsem. Akire rásütik az ügynök volt és aki rásüti -ha ártó jelentések halmazát adta is le, de sikeresen eltüntette a nyomokat-, az nem volt ügynök. Különben 1986-ban, az egyik gimnáziumban az összes diáknak alá kellett írni valamit, amit el sem olvashattak. Lehet hogy ők mind ügynökként szerepelnek ezek szerint!

 

 

 

Legutóbbi módosítás: 2011.01.26. @ 11:57 :: Boér Péter Pál
Szerző Boér Péter Pál 755 Írás
Nagyváradon születtem, 1959-ben. Nem mondhatnám, hogy kesztyűs kézzel bánt volna velem az élet, de még a szorítóban vagyok! Családtagjaim hiperoptimistának tartanak, azt hiszem nem véletlenül. A humort – ezen belül a szatírát, abszurdot – és a romantikát egyaránt kedvelem. Empatikusnak, toleránsnak gondolom magamat. Egész életemet Erdélyben éltem, élem. Anyám révén erősen kötődöm a székelységhez, de Ők már csillagösvényen járnak Apámmal. Nagyon érdekel a teológia, filozófia, nyelvek, irodalom, és sok egyéb. Fiatalon kezdtem verseket írni, ám a rövid próza vált a nagy kedvenccé. Köteteim: 2010 – “Nagyító alatt” – novelláskötet 2011 – “Le a láncokkal” – novelláskötet 2012 – “A nonkonformista” – novelláskötet 2013 – “Engedélykérés”- novelláskötet 2013 – “Megtisztult ablakok” – regény 2016 – "Fenyőágon füstifecske" – regény 2017 – "Ködös idill" – két kisregény 2018 - "Szabályerősítő" (Válogatott novellák) - e-book Írásaim jelentek meg a Bihari Naplóban, a Reviste Familiaban, a Comitatus folyóiratban, a Várad folyóiratba, a Brassói Lapokban, a Reggeli Újságban, a “7torony” irodalmi magazin antológiáiban (2010-2016), a Holnap Magazin antológiájában, a Holnap Magazin nyomtatott mellékletében, az Irodalmi Jelenben, a kolozsvári Tribunaban, a bukaresti rádióban és máshol.” A világháló adta lehetőségekkel élek: Lenolaj irodalmi és kulturális műhely A Hetedik Héttorony irodalmi magazin MagyarulBabelben CINKE Holnap Magazin PIPAFÜST Szabad szalon Penna magazin Bukaresti rádió AlkoTÓház Weblapom: http://boerpeterpal.blogspot.com/