Torjay Attila : Házassági reformtervezet

*

A Magyar Házasságkutató Központ /továbbiakban: MARHÁK/ a Magyar Házassági és Együttélési Minisztérium Reform Főosztályának megbízása alapján kutatást végzett a házasság intézményének megreformálása végett. A 21. században a klasszikus házasságot kicsit túlhaladta az idő, ezért a MARHÁK rohanó korunkhoz illeszkedő alternatív formákat dolgozott ki megfontolás, illetve esetleges ügydöntő népszavazás kiindulási alapjaként. A kutatás két éve alatt mintegy 1,5 millió magyar polgár lett megkérdezve a témában, az általuk javasoltak nagy hangsúlyt kaptak a kidolgozásnál. Elsősorban az időtényezőre került a hangsúly, mint legcélszerűbb viszonyítási alapra, de sok egyéb tényező is figyelembe lett véve.

 

Javasolt alternatívák:

  

1. Házasságok időegységre

 

– Előre meghatározott időegységre történő házasságkötés, az időegység lejártával automatikus megszűnéssel, illetve egybehangzó kívánság esetén egy, vagy több hosszabbítással.

Javasolt id?egységek: 2, 5, 10 év.

 

– Gyermeknemzésre és felnevelésre szóló frigy.

A gyermekek 18 éves koráig tartana.

 

 

– Előre meghatározott óraegység letöltésére kötött házasság blokkolóóra felszerelésével, csakis az együtt töltött intervallumokat számlálva.

 

Javasolt időegység: 200, 2000, 20.000 óra.

  

– Évszaki házasság.

Meghatározott évszakra szólna, pl. tavaszi, nyári házasság. Esetleg szimultán másik friggyel a szabad évszakokra.

  

– Előre meghatározott szexuális együttlétig történő házasság számláló berendezéssel. 

Javasolt kategóriák:

a. csupán szexuális együttlét – 1 pont

b. szexuális együttlét az egyik fél megelégedésével – 2 pont

c. mindkét fél megelégedésével – 3 pont

  

– Házasság kölcsönös jó magaviselet esetén időkedvezménnyel.

Mint a neve is mutatja az időkedvezmény a magaviselet függvénye lenne. Javasolt kedvezmények:

harmadolás, felezés

  

– Házasság szabadnapokkal.

Előre meghatározott időszakokban pihenés, regenerálódásképen szabadság, szabadnap iktatódna be.

Javasolt ideiglenes házasságszünetek:

 

a. hétvégi szabadnapok

b. egy évre vetített meghatározott számú szabadság /pl. 30 nap/év/

c. páros vagy páratlan napokra szóló házasság

 

 

2. Alternatív házasságok

 

– Tányéros házasság

Mint ismeretes a házasságokban bekövetkezett veszekedések intenzitásának legbiztosabb fokmérője a tányértörés.

Ezt figyelembe véve meghatározott számú, hivatalos pecséttel, regisztrációval ellátott tányér mennyiség kerülne kiutalásra, elfogyásuk esetén a házasság automatikusan megsz?nne, illetve kívánság szerint újabb tányérok kerülhetnének használatba.

Javasolt mennyiség: 10, 100, 200 db.

 

– Szimultán házasság.

Kooperációs megegyezés szerint több pár között működne, belső szabályozással.

 

– Lízingelt házasság.

Lízingelő központokból bérelhető házasság, meghatározott időre vagy feladatra, hivatalos, ÁFÁ-s számlával.

 

– Házasság első, második, harmadik stb. vérig.

Azon alapulna, hogy verekedés/ek során hány vérzéses sérülésig tartson a házasság.

 

– Fegyházasság.

Mint tudjuk, vannak mindkét nemhez tartozóan nagyon nehéz természetű emberek. Ezek lajtromozása és összeférhetetlenségi fokuk megállapítása után egy kompjúteres egymáshoz rendelés jelentené a házasságot, javító-nevelő célzattal.

Javasolt egymáshozrendelési kategóriák:

– kissé hülye

– tipikus férfi illetve nő

– közveszélyes

 

 

 

 

Legutóbbi módosítás: 2010.02.09. @ 09:35 :: Torjay Attila