Kovács Daniela : Torta helyett…

 

Fásult hanggal csöndre int a bú,
kedvem petyhüdt, mint a holtak ajka,
sekély szavam is egyre szomorúbb,
amint szép neved lehanyatlik rajta.

 

 A mécs lángja száz mesés színével
ma újra és újra Téged ünnepel,
míg a keresztek gyilkos s?r?jében
múltunk foszlányai sírva t?nnek el.

 

 Ötvenhárom évig szemeid tüzében
leltem értelmet földi valómnak,
ma ötvenhét volnál, Istenem, négy éve
állítok oltárt árvaságomnak.

 

 Itt gubbasztok megint sírod magasán
hófuvásos, sivatag-nagy télben,
hosszan töprengek fejemet lehajtván,
lüktet? emléked langy-melegében.

 

 Dermedten nézem a büntet? eget,
mely halálra zúzta közös álmainkat,
akár csak tavaly, születésnap helyett
csönd koszorúzza jókívánságaimat.

 

Torta helyett csak szóvirágot hoztam,
és ölelésre nyújtom két árva kezem,
s Te onnan fentr?l, a sorsot átkozva,
összeszorult szívvel es?t könnyezel.

 

Valahol az égen vad csillag kering,
felém fordul, s arcomba mered,
talán azt várja, kívánjam megint,
hogy Isten adja vissza ember-életed.

 

 De én csak intek, hazug lemondással,
áldott csodáknak többé nem hiszek
szinte csak súgom, fájó zokogással,
itt vagyok Apu, nagyon szeretlek!

 

Legutóbbi módosítás: 2010.01.16. @ 20:45 :: Kovács Daniela
Szerző Kovács Daniela 25 Írás
1976. február másodikán születtem, egy időben Édesanyám legfájdalmasabb könnycseppjével. Majd ÀžmeghaltamÀ 2006. október ötödikén, amikor megszűnt dobogni annak az embernek a szíve, akit szemem fényeként szerettem. Attól a naptól kezdve, gyökértelenül sodródom, mint száraz falevél a szél kezei között. Amikor felsírnak bennem az emlékek, tollat ragadok, és papírra vetem érzéseimet. Nem egyszer találkoztam már irodalmi oldalakon, cikkekben, illetve blogokban olyan kijelentésekkel, miszerint valaki hobbiból ír, alkot, fest, fotózikÀ¦tehát alkot. Én sosem éreztem ezt ilyen egyszerűre vetkőztethető ÀžtennivalónakÀÃ€¦számomra az írás olykor olyasfajta meditációs és nyugalmi állapot, amely testemből kilépve magához öleli a lelkem, néha pedig tehetetlen csalódásom, félelmem és rettegésem szószólója, de mindenkor önmagam tükörképe, akkor is, ha fájdalmas szavam szól, akkor is, ha életigenlő boldogság csurran tollam hegyéről. Váradi gyerekkorom emlékei sokszor késztettek írásra, Édesapám mélységesen természetes tehetsége pedig csak még inkább megszerettette velem a finoman hajló rímeket, és ösztönözte új szóképek világra segítésétÀ¦számomra a magyar nyelv nem csupán második anyanyelvem, hanem az a kimeríthetetlen kincsestár, amelynek gyöngyeiből mindenkor megtalálom azt, a tökéletes darabot, amely szinte elém festi azt a gondolatsort, amelyet meg akartam örökíteni. Idáig vezető utamon sokszor véresre karistolta lábamat az ügyetlenkedőnek tűnő lépdelés, amely másban csupán nevetnivaló sajnálkozást váltott ki, hiszen nagyon kevesen tudták rólam, hogy nem régóta beszélem a magyar nyelvet, de minden egyes szótagot magam tanultam, saját káromon vagy dicsőségemen jutottam egyre távolabb attól az élettől, amelyet magam mögött hagytam alig húsz évesenÀ¦Édesapám elvesztése után pedig egyetlen vágyam volt, hogy olyan emléket állítsak neki magyar szavak koszorújából, amely méltó egy igaz ember, szerető Édesapa, dicső hazafi, és tiszta szavú költő örökségéhez... Az évek múlásával minden érzésemet vers-ágyba vágytam vetni, és egy nap arra ébredtem, hogy első gondolatom is egy új vers refrénszerű sora...