B.Tóth Klári : Csőrike

*

 

 

Ott volt mindig az ablakban, figyelte a járókelőket, ő köszöntötte az utcáról bekukkantó érdeklődőket.

Legtöbben nem jöttek be a galériába. Szívélyes invitálásunkra „Majd máskor, most sietnem kell” című válasz érkezett nap-mint nap, a „Hagyjatok békén az ócska kacatjaitokkal” szinonimájaként.

    Csőrikét azonban mindenki észrevette. Kedves, hirtelen visszahajló, esernyőnyél-szerű csőre, keleties színezetű tollazata, okos, kerek szemei még a művészet legádázabb ellenségeit is levette a lábáról. ő volt a kapus, az őrszem, a vendéglátó és a primadonna. ő volt a galéria lelke.

    Ismeretségünk nem mai keletű. Sokszor találkoztunk már életünk során, sőt születése óta kísérem figyelemmel fejlődését.

    Csőrike hozta a tavaszt a Gregussba vidám csivitelésével, múlni nem akaró életkedvével. Tarka tollai rendezett sorokban simultak begyére, fürkésző tekintete emberi pillantást sejtetett.

    A sötét, nyirkos pincehelyiség egyszeriben megtelt napfénnyel, amint a madár kampós csőrén megcsillant az első tavaszi napsugár. A fény a zöldülő mezők üde illatát hozta magával, kiűzte a szuterén áporodott levegőjét, és a depressziós városlakók is elhagyhatták gyógyszereiket.

    Csőrike nem olyan madár volt, mint a többi. Az ő szívből jövő trillázását, füttyögését, boldog csiripelését csak az hallotta, akinek füle volt hozzá.

    Egyéb furcsasággal is bírt: nem piszkított volna a kirakatba soha! Kifinomult lényétől távol állt az olyan földhözragadt történés, mint az anyagcsere. Pfujj!

    Csak a port kellett néha letörölgetni különleges csőréről, erre az egyre kényes volt.

    Csőrike legfőbb értéke a rejtett humor, és a belső harmónia… Egyszerűen megnyugtató volt a jelenléte.

    Egy napon — ami reggel még úgy indult, akár a többi — megdöbbentő hírt kaptam.

    Csőrikét megvették! Mint egy tárgyat!

    Most bekeretezve lóg egy falon valahol a városban, a kétmillió lakos egyikénél.

    Megvette, mert tetszett neki!

   Nekünk minden volt, szerves tartozék, mint a kezünk vagy a lábunk. Családtag. Neki meg egy kis színfolt a falon.

    Már nem csipog, nem trillázik, nem fütyörészik vidáman, nem hallgatja többé okos szemekkel a megnyitó beszédeket. Falon lógatják, mint valami dekorációt. De ő nem szól, nem panaszkodik.

    Telnek a hetek, hónapok. Megállt az idő, s vele minden mozdulata.

    Most befelé él, mint egy tetszhalott…

    Csigalassúsággal múlik a tél, de végre megjelennek a tavasz első jelei. A szemközti fán bátortalan csiripelésbe kezdenek a madarak. Az első napsugár bekukkant a nyitott ablakon, és rávetül a képre, Csőrike horgas csőrére.

    Egyszer csak eszébe villan a múlt. Felsóhajt. Amint apró tüdeje megtelik levegővel, a lakk repedni kezd… Előbb csak a begyén, majd a szárnyakon jelennek meg apró, pókhálószerű hajszálrepedések, aztán az apró lábakon, a  kampós csőrön, végül megmozdulnak a szemek. A két kis fényes madárszem fürkészve néz körül. Senki sincs a szobában.  A lakkréteg ekkor már egyre szövevényesebb, bonyolultabb rendszerben repedezik, pattog le a szárnytollakról, a lábakról, a kicsi karmok szarurétegeiről…

    Kintről zaj hallatszik: bejött a gazda. Gyorsan megmerevedni!  Egyenes, semmitmondó tekintet, csak semmi érzelem. Kiüresedés. Fehér fal… Csak ne vegye észre a lepattogzott lakkdarabkákat… A takarítónő csak holnap reggel érkezik, addig még van idő.

    A gazda elveszi az aktatáskáját az íróasztal melletti székről.

    — Ne nézzen föl, ne nézzen föl!- mondja a madár egészen belül.

 

Fogja a táskát, kinyitja, a fémzár nagyot csattan — csak nem összerezzenni —, beletesz egy köteg iratot a fölső fiókból, elindul. Tekintete ráesik a nyitott ablakra, egy pillanatra megtorpan, aztán kisiet.

    Pár perc múlva hallani a kocsi indulását, felbőg a motor.  Az asszony lepihent, mint rendesen, az eltart néhány órát.

    Csőrike elemében van. Megpróbálja megmozdítani a lábait, recsegnek-ropognak az ízületek, de működnek! Kicsit kilógatja az egyiket a festett háttérből, jólesik megmozgatni… Majd a másikat is. Aztán a szárnyakat, egymás után. Lassan csúsznak szét az összetapadt tollacskák, próbálja nyitni-csukni, erősen koncentrál. Kezd ura lenni a testének. Jó érzés.

    Jólesik hallani a tollak suhogását. Vajon tudnák-e még hasítani a levegőt, vagy végleg megmerevedtek a hosszú dermedtségben?

    Az ablak nyitva, a lehetőség most kínálkozik.

    Nagy levegőt vesz, nekilendül, minden izmát megfeszíti, érzi, hogy engedi el testét a festett háttér, aztán huss — kirepül az ablakon.

    Mikor reggel bejön a takarítónő, és automatikusan törölgeti a port az íróasztalon, szeme látómezejének szélén szokatlan formájú sötét folt jelzi, valami nincs rendben.

    Fölnéz a képre. Ott a keret a helyén, ott a háttér, de a közepe üres! A madarat mintha kivágták volna a festményből.

    Rémülten szalad felébreszteni a háziasszonyt, nem veszi észre az ablakpárkányon az elhullajtott pici tarka madártollat.

    — Haza, haza — dobogja a madár apró szíve. Száll, száll az egykedvű, piszkos város felett, ösztöneire bízza magát.

    Esteledik, mire megpillantja a Dunát. A nagy, sötét víztömegen apró fények csillannak meg, tükröződik a város, megtisztul a fényben. Így akarja őrizni magában, tisztán, ünnepélyesen.

    Már látja a Parlament lágy pasztellszínű fényeit, a neogótikus ablakok csúcsíveit, mély, vetett árnyékait, a Vár meleg sárgás fényét, a Lánchíd  agresszív lámpasorát. Kicsit elvakítja.

    Kettéosztja a tájat ez a vakító fénysáv — gondolja, aztán elkanyarodik a Moszkva tér irányába, majd az Alkotás útról befordul a Greguss utcába…

    A galériában éppen vége a megnyitó beszédnek, a meghívott vendégek beszélgetnek, falatoznak, nem hallják meg a puha szárnyak suhogását, nem tűnik föl senkinek, ahogy a hátuk mögött óvatosan berepül a nyitott ajtón.

    Rögtön jobbra van a kirakat, csendben leereszkedik a szobrok közé. Szárnyait kissé széttárja, fejét enyhén félrebillenti. Okos kis szeme a vidám vendégekre mered.

    Egy unatkozó kisfiú nézelődik, forgolódik, nem érdekli a felnőttek beszélgetése.

    Egyszer csak felkiált.

    — Nézd, Anyu, milyen szép színes madárszobor! Hogy nem vettük észre az előbb? Olyan a szeme, mintha élne.

    — Tényleg, és úgy ideillik, mintha mindig is itt lett volna!

    Csőrike boldog szívverését csak a közeli szobrok, érmek, kisplasztikák hallják, de ők sose árulnák el. Közéjük tartozik.

Legutóbbi módosítás: 2009.11.20. @ 07:36 :: B.Tóth Klári
Szerző B.Tóth Klári 46 Írás
1955-ben születtem, festő-restaurátor vagyok,mellette tanítok, freskófestő-és képzőművészeti táborokat vezetek három felnőtt gyermekünk közreműködésével, családi kiállításokat rendezünk. A kamaszkori verselés után harminc év kihagyással kezdtem újra írni. Minden műfaj érdekel: vers hexametertől a szonetteken át a szabad versig, próza a novellától a humoreszkig. Nagyon izgatnak a közösségi szellemi játékok, versjátékok, agyserkentő viták, beszélgetések. 2011-ben jelent meg Archullató címmel az első verseskötetem.