Magyar Csaba : A valós események osztálya

 

Karsai, a híradó szerkeszt?ségének motorja, csakúgy ontotta a tudósításokat. A valaha filmrendez?nek készül? televíziós rendkívüli fantáziával gyártotta a híreket, melyek közül jónéhány napokig beszédtémává vált. Ilyen volt a börzsönyi falucska telepatikus lakóiról készített beszámoló, de Karsai sziporkázó képzelete nyilvánult meg az elhíresült szegedi gimnazista mutáns m?anyagfaló egereit bemutató anyagban is.

A híradó népszer?sége folyamatosan n?tt, miközben Karsai több rangos nívódíjat bezsebelt. A Valós események osztályán hiába irigykedtek, az élet nem tudta tartani a tempót a zseniális képzel?e?vel, hiszen csupa banális dolgot produkált: az emberek loptak, csaltak, hazudtak. Öltek is. Milliók éheztek. Tavasszal kinyíltak a virágok.

Karsait mindez kissé könnyelm?vé tette, ezért hagyta el?bújni magából a filmrendez?t, és a hatás további fokozására életszer? elemeket kevert a tudósításaihoz, így például többször is természetes helyszínen, nem pedig a stúdióban forgatott. Még ennél is továbbment, amikor hivatásos színészek helyett amat?rökkel készített rögtönzöttnek tetsz? interjúkat.

Habár korábbi szürrealista és pop-artos felütés? munkái egyre inkább az látszatrealizmus irányába tolódtak, Karsai azért tartotta magát szakmai alapelvéhez, miszerint a valóság csupán az élet többnyire haszontalan és megtéveszt? velejárója, így tudósításait továbbra is alaposan megkomponálta.

A tényszer?nek t?n? hangvétel azonban megbosszulta magát, id?nként még  a bennfentesek is csak nehezen tudták eldönteni, vajon igazi eseményekr?l szóló felvételeket látnak-e. Így nem csoda, hogy a néz?k egy része hamarosan átpártolt az ufókutatókat, gnómokat és tömegmészárlásokat felvonultató konkurrens híradóhoz. Ám szerkeszt?ségi karrierjének fordulópontjához, Karsai, hajléktalan asszonyokkal készített riportjával érkezett el.

Eredetileg ugyan egy az utcán teng?d? és egy véletlenül arra téved? karmester által felfedezett csodagyereket képzelt el, a gonddal kiválasztott kislány szülei az utolsó pillanatban mégis lemondták a felvételt arra hivatkozva, hogy gyermekük zenei el?menetelének ártana a tervezett riport. Karsai hiába dühöngött és fenyeget?zött, végül csak interjúalany nélkül maradt.

Mérgében úgy döntött, ha már úgyis kivonultak a stábbal, a belvárosi aluljárókat végiglátogatva, kikérdeznek néhány ott tanyát vert hajléktalant. Kés? délutánra összeállt az anyag. Karsai úgy érezte, el?bb-utóbb magától is kitalált volna valami hasonlót, legfeljebb egy önhibáján kívül utcára került, félig megtébolyodott anyával er?teljesebben ellepontozva a tudósítást. De alapjában elégedett volt, s?t kissé meglep?dve még némi büszkeség is eltöltötte, hiszen életében el?ször készített spontán interjút hús-vér szerepl?kkel.

A felvétel leadása után nem egészen fél órával hívatták.

– Karsai, ez volt az utolsó dobásod – közölte vele f?nöke, a híradó f?szerkeszt?je. – Úgy t?nik, neked teljesen elment az eszed. Elegem van a hülye sztárall?rjeidb?l. A tudósításaid egyre laposabbak és érdektelenebbek. Ilyen nézettséget a Valós események osztályán is bármikor produkálnak. Ezért holnaptól náluk fogsz kezdeni. Ez a szemét pedig – emelte fel a Karsai riportját tartalmazó kazettát – természetesen nem kerül adásba.

 

Legutóbbi módosítás: 2008.05.13. @ 08:25 :: Magyar Csaba
Szerző Magyar Csaba 174 Írás
Már gyerekként is tudtam, hogy írni jó, mégis hosszú időre megfeledkeztem róla. Kicsit a véletlennek is köszönhetem, hogy újra felfedeztem magamnak ezt a nagyszerű játékot.