Kőhalmi : Metamorf

A kérd?jelek transzformálhatósága
egészen más eset…

A kérd?jelek transzformálhatósága
egészen más eset,
mint amikor az a bizonyos
kanyargós /út/-vonal
önmagától egyenessé válik.
Hogy a kérd?jelteremt?
gondolatösszetételekb?l
hogyan lesz
egyetlen, világos, tiszta pillanat,
arra csak megfoghatatlansága ad
kézzelfogható magyarázatot.
Magamtól-t?led.
Hogy itt vagyok,
és apró gesztusokból építem
a kapcsolatszer? párhuzamosok
valahol-találkozó egyeneseit.
A veled és nélküled pontszer? pillanatai
érintik egymást.
A közelségállandó sz?kíthet? érték,
a tér adott pontjától közelebb lehetsz,
ha egymásra vetített síkjaink adják a teret.
A kérd?jelek önálló transzformálódása
estér?l estére és egyre inkább
a felkiáltójel születésére emlékeztet
a felfedezés meg nem határozott
örömével együtt.
Talán a számításból adódó
számítási hibák elkerülhet?k.
A bizalmatlansági mutatók
határértéken belül,
és egyre gyengül? jelekkel,
talán a hétr?l hétre változó vonal,
talán a lelkemre írt új piktogramok,
talán te vagy én,
de valami visszafordíthatatlanul
megváltozott.

Legutóbbi módosítás: 2019.10.29. @ 10:09 :: Kőhalmi
Szerző Kőhalmi 32 Írás
Becsületes nevem: Kőhalmi Ildikó Enikő, bár ez utóbbi kettőt csak a nagyon, de nagyon hivatalos helyeken használom.