Bodor Pál (Diurnus) : Karácsonyi csuda meséskönyv

Gyönyör?, s?t gyönyör?séges karácsonyi meséskönyv jelent meg a pécsi Jelenkor Kiadónál – egyik legigényesebb, legjobb ízlés?, kezdeményez? és komoly könyvkiadónknál. Egy tudósból lett nagyon érdekes író, Bitó László nekiállt és összegy?jtötte az egyetlen isteni fogalom fókuszába terelhet? mítoszokat, legendákat, (utóbbin általában a szentek életét értjük, de én most az istenek életét, sugallatát is ideértem), és úgy írta meg a Három Királyokat, a Három Napkeleti Bölcset, olyan realista íz?, mosolyos-szomorkás történetben, melyben bármelyik pillanatban megjelenhetne Mithrász (Mithra, Mitra), de Zarathusztra (Zoroaszter) is, vagy Zeusz, vagyis Kronosz (az id?) és Rheia fiával (ez a Rheia nem tévesztend? össze sem Re vagy Rea egyiptomi napistennel, sem Romulus és Remus anyjával), elismerve, hogy a görög Zeusz és a latin (római) Jupiter között nagy különbségek nincsenek… Az istenre vágyó, istenkeres?, önmagéval elégedetlen ember örök meséje is ez, azé, aki egymaga nem lehet elég er?s a szükséges, megváltó jósághoz, tehát segítséget remél a Magasságostól.

 

A csudaszép mese voltaképpen Jézuska-történet, meg Mária-történet, megjelenik benne a félt?n gyanakvó, tapasztaltan morózus József is, a Dávidtól való, megsejthetjük, hogy József nélkül a kis Máriát akár meg is kövezhették volna – egyszóval, gyönyör? barangolás ez sivatagokon, viharokon és id?kön át a megnyugvásig és a legvonzóbb délibáb, a szeretet szükséges csábításáig.

 

Mindez azonban nem lehetne ilyen csudás, ha nem kalauzolná képzeletünket Szyksznian Wanda harminc festmény-illusztráció sorozata, amely valószín?leg m?vészileg is egyedülálló teljesítmény ebben. Alighanem az idei karácsonyi könyvvásár igen keresett kincse lesz ez, hiszen — noha meséskönyv, amelyet a kicsinyek is ámulva hallgathatnak-lapozhatnak –, aligha van feln?tt a világon, akinek ne szerezne igaz örömet, vigaszt, gyönyör?séget. Ezt a könyvet tehát (az illusztrációkat nem!) le kell, érdemes lefordítani világnyelvekre és számos más nyelvre

 

Megkíséreltem mellékelni Wanda egyik különösen szép illusztrációját. A többi megtalálható és kinagyítható az interneten, a következ? website-en: www.laszlobito.com

Legutóbbi módosítás: 2021.07.29. @ 09:46 :: Bodor Pál (Diurnus)