Szinay Balázs : Dr. Csernus Imre “A n?” cím? könyvének kritikája

 

Amikor végre kezembe vettem Dr. Csernus Imre A n? cím? könyvét, már régóta kutattam egy olyan hiánypótló „szakirodalom” után, mely végre körültekint?en felderíti és megmagyarázza A n?t. 294 oldal után közepes mértékben csalódottan és felháborodottan csaptam egymásnak a nyitott könyv elüls?- és hátlapját, nagyjából azzal a gondolattal, hogy ennél még Karinthy Frigyes Egy n?t szeretni cím? kötete is többet árult el a n?r?l, ráadásul szórakoztatóbb formában.

Csernus Imre könyvének középpontjában az a kérdés áll, hogy milyen is az ideális n?. A könyvb?l rengeteg dologra választ kapunk, csak éppen erre nem. Leginkább azt tudhatjuk meg, hogy milyen a nem ideális n?, de arról nagyjából egy szó sem esik, hogy milyen az ideális. A könyv lapjain a szerz? mindennapjait, praktizálása során felhalmozott élményeit, beszélgetéseib?l lesz?rt következtetéseit és magánéletéb?l vett, személyes tapasztalatait követhetjük nyomon unos-untalan.

Sokszor felmerül a kérdés a szerz? szájából – Ön mit?l érzi magát n?nek?  Dr. Csernus felteszi ezt a kérdés fiataloknak, korosabb hölgyeknek, tanulóknak, háziasszonyoknak stb. és az oldalszám becsületesen fogy is azáltal, hogy mindegyiküknek megmagyarázza, hogy mit?l nem n?k. Ellenben arról, hogy mit?l érzi magát egy n?, n?nek, vagy, hogy mit?l lenne az, nem sok konkrétumot kapunk. Persze, ha kizárjuk a nem n?ség tényez?it, a semmihez képest az is el?relépést jelenthet, ez mégsem t?nik kielégít? válasznak.

A szerz? a nem n?ség okait, egyszer?en a szül?-gyermek kapcsolat hiányosságaiban keresi, a n?ség kritériuma mindössze pedig annyira egyszer?södik le, hogy a n? mer kilépni nem m?köd? párkapcsolatából (nem pedig megoldja azt). A nem m?köd? párkapcsolat pedig rendkívül pontosan beazonosítható: nagyjából mindegyik az, ugyanis a jól m?köd? párkapcsolatok ismérveir?l sem olvashatunk a könyvben, csak arról, hogy mit?l rossz egy párkapcsolat. A min?ségjelz?k listájának hossza pedig olyan terjedelmes e tekintetben, hogy nehezen tudnánk említeni olyan párkapcsolatot, melyre ne lenne érvényes fél tucat, vagy egy egész tucat jellemz? ezek közül.

A könyv nem szól a párkapcsolaton kívül él? n?kr?l. A n?i lét összes dimenzióját egyetlen halmazba helyezi, a párkapcsolatban él? n?kébe. Milyen a párkapcsolatban él? gyermektelen, a gyermekes, a teenager, a párja mellett évtizedek óta kitartó, a párját éppen elhagyó, válófélben lév?, az átmeneti kapcsolatokat hajszoló stb. n? élete? – err?l mind olvashatunk. Arról, viszont egy szót sem ezen túl, hogy a n?, hogyan is élheti meg n?iességét egyéb módon.

A könyv az elején azt ígéri, hogy alaposan kivesézi a témát, annak minden aspektusában, igaz, ügyesen már ott meghagyja: a szerz? célja nem a válaszadás, hanem az elgondolkodtatás. A szerz? szándékosan nem szeretne válaszokat adni, azt akarja, hogy az olvasó dolgozzon a kapott információval. Ennek így az elején még örülhet is a morfondírozni és végs? soron fejl?dni vágyó olvasó, azonban ez a kijelentés a könyv els? harmadának vége felé már er?sen sántít. Ekkora már inkább az a benyomás fogalmazódhat meg bennünk, hogy a szerz? egyáltalán rendelkezik-e az általa sokszor számonkért válasszal? Ugyanis egyetlen eszköze, egész végig a tagadás és olykor-olykor már igencsak kikívánkozna t?le is egy-egy konkrét válasz, de ez minden esetben elmarad.

Naiv elgondolás azt képzelni, hogy egy könyvb?l mindent megtudhatunk a n?r?l vagy a férfiról, az azonos vagy a másik nemr?l. Ugyanakkor egy bestsellert?l mégiscsak többet vár el az ember, minthogy bestseller legyen. Sokat forgatott, nagy példányszámban elkelt könyvekb?l létezik olyan is a könyvpiacon, mely által valóban egy kicsit közelebb kerülhetünk az emberhez, az egyénhez, már amennyire ez egy könyv által lehetséges. Ez a könyv egyszeri olvasásra megfelel?, de talán néhány órás kikapcsolódásnál többet kéne nyújtania annak a kiadványnak, mely azt a címet viseli: A n?.

Hölgyeim és Uraim! Sajnos, az a rossz hírem van, hogy tovább kell kutatnunk egy, a témában hiánypótlónak számító kötet után.

 

 

Legutóbbi módosítás: 2010.12.09. @ 10:29 :: Szinay Balázs
Szerző Szinay Balázs 64 Írás
www.szinba.blogspot.com