H.Pulai Éva : André Kertésztől az art decóig – 2011-es múzeumkörkép

Világhír? magyarok a Ludwigban, André Kertész életm?kiállítás a Nemzeti Múzeumban, magyar art deco az Iparm?vészeti Múzeumban, és április végéig tartó Munkácsy-kiállítás a Nemzeti Galériában.

 

Négy nagy budapesti múzeum programja 2011-ben. Az EU-elnökségben minket váltó lengyelek szinte mindenütt kiemelt szerepben.

 

A Ludwig Múzeum, a Magyar Nemzeti Múzeum, az Iparm?vészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria vezet?je ismertette 2011-es programját.

 

A cél továbbra is az, hogy a kortárs m?vészet magyar és nemzetközi vonatkozásaival együtt jelenjen meg a kiállítóterekben – mondta a Ludwig Múzeum 2011-es terveir?l Bencsik Barnabás, az intézmény igazgatója. “Fontosnak érezzük, hogy azok a jelent?s életm?vek is részévé váljanak a magyar kulturális identitásnak, amelyeknek alkotója elszármazott Magyarországról” – jegyezte meg, hozzátéve, hogy a Ludwig Múzeum ezért 2011-ben két ilyen alkotó el?tt is életm?-kiállítással tiszteleg.

 

Az egyik Yona Friedman retrospektív tárlata, amely 2011. október 21-én nyílik meg. “? a huszadik századi építészet egyik legnagyobb hatású és legzavarbaejt?bb teoretikusa” – mondta Bencsik az 1940-es években kivándorolt magyar m?vészr?l. A tárlaton bemutatják majd a gazdag életm?vet, és igyekeznek felvillantani Yona Friedman utópisztikus várostervezési elképzeléseit is.

 

November 18-án nyílik meg Rita Ackermann, azaz Bakos Rita kiállítása. “Bakos Rita 1992-ben költözött New Yorkba, és hatalmas nemzetközi karriert futott be. ? az egyik legkeresettebb kortárs magyar m?vész, nagy kár, hogy idehaza alig ismerik” – mondta az igazgató. A kiállítás célja részben ez: visszahozni a köztudatba a külföldön él? alkotót – tette hozzá.

 

Rita Ackermann azaz Bakos Rita

 

Összefog három Ludwig Múzeum

 

Három európai Ludwig-gy?jtemény összefogásából születik meg a július 29-én nyíló Hiperreál cím? tárlat, amely az els? nagy reprezentatív kiállítása lesz az 1970-es évek meghatározó irányzatának. “Aachen, Bécs és Budapest együttm?ködésével valósul meg a tárlat, ami több szempontból is igen fontos kihívás, hiszen nem utazó kiállításról van szó. Az irányzat más-más aspektusai, összefüggései kerülnek el?térbe városonként” – mondta Bencsik Barnabás, hozzátéve, hogy a Ludwig-gy?jtemény egyik meghatározó eleme a pop art és a fotorealizmus.

 

A Közép-Európa fontos életm?veit bemutató tárlatok sorát gazdagítja majd a horvát Mladen Stilinovic retrospektív kiállítása. Az igazgató a m?vészt a közép-európai neoavantgárd egyik legjelent?sebb alkotójának nevezte. A tárlaton a hetvenes évekt?l napjainkig készült alkotásokat láthat a közönség.

 

Július 8. és szeptember 25. között lesz látható a ReGeneration2. Tomorrow’s Photographers Today – A holnap fotográfusai ma cím? tárlat, amely nagy nemzetközi együttm?ködés keretében jött létre és amely “egyfajta célzott támogatás a pályakezd? fotósok számára”- mondta az igazgató. A tárlat résztvev?it mintegy 120, a világ különböz? pontjain m?köd? iskola fotóm?vész hallgatója közül választotta ki egy nemzetközi zs?ri. Az el?válogatás után körülbelül nyolcszázan maradtak, bel?lük került ki az az ötven, aki részt vehet a kiállításhoz kapcsolódó nagyszabású workshopon is.

 

Tzeng Yong-Ning: ?si ritmus 15 (Taiwan Calling)

.

.

Bencsik Barnabás nagy reményeket f?z a Taiwan Calling – Határtalan sziget cím?, december 17-én nyílt és március 6-án záró tárlathoz is, amely a tajvani képz?m?vészetet mutatja be 25 m?vész több mint 200 m?vén keresztül.

A mai sokszín? tajvani társadalomban felmerül? társadalmi, történelmi, szociális, etnikai, politikai és kulturális kérdések képz?m?vészeti reflexióit mutatja be. Az elmúlt évtizedekben Tajvan gyors és radikális politikai, illetve kulturális változásokon ment keresztül, amelyek a tajvani identitás kritikus megkérd?jelezését, majd újraalkotását eredményezték. A folyamat a kínai kontinens által diktált egységes kulturális identitásalkotásról élesen váltott át a helyi öntudat felépítésének szándékába. A hatás érzékelhet? volt valamennyi m?vészeti ágban, beleértve a képz?m?vészetet is.

És mint minden évben, 2011-ben is készül egy új tárlat a Ludwig Múzeum gy?jteményében lév? alkotásokból.

 

Magyar Nemzeti Múzeum: aranykincsekt?l André Kertészig

 

Két nagyszabású fotókiállítás érkezik a Nemzeti Múzeumba 2011-ben – mondta Csorba László f?igazgató. Szeptemberben Kelet-Európában egyedül itt lesz látható az André Kertész-életm?kiállítás, amelyet a párizsi Jeu de Paume szakemberei állítottak össze a fotóm?vész halálának 25. évfordulója alkalmából. A több mint háromszáz eredeti felvételt és korabeli dokumentumot fölvonultató anyag a svájci Winterthur és Berlin után szeptember 29. és december 31. között lesz látható Budapesten.

 

André Kertész

 .

.

Az els? nagyszabású történeti kiállítás január végén nyílik a múzeumban: a történelmi Magyarország valaha volt legnagyobb kincsleletét, a kassai aranykincset mutatják be a közönségnek. “A kincs 1936-os megtalálása óta nem hagyta el Kassát. A lelet egyedülálló, majd háromezer darab érméb?l és egy kétméteres aranyláncból áll. A kincset valószín?leg a Thököly-felkelés idején rejthették el Kassa belvárosában, a Szepesi Kamara épületének padlózatában” – mondta az igazgató.

 

Még zajlanak a tárgyalások a 2000-es évek egyik legnagyobb régészeti szenzációjának magyarországi bemutatásáról. “A Tuvai Köztársaságban, az Arzsan falu melletti kurgánban nyugvó szkíta fejedelmek aranykincseit szeretnénk elhozni” – mondta a f?igazgató. A kincseket német és orosz régészek találták meg 2001-ben, és sokan Tutanhamon fáraó sírjának egykori felfedezésével hasonlítják össze a feltárás jelent?ségét amiatt, hogy itt is a sírrablók által még érintetlen leletegyüttest sikerült kibontani a föld mélyéb?l.

 

Érkezik egy fotókiállítás Olaszországból is, Európa képei címmel. “Ez a tárlat hazánk EU-elnökségéhez kapcsolódik, hiszen az olasz fotóügynökség mindig az éppen soron következ? országnak ajánlja fel a képeket” – magyarázta a f?igazgató.

 

A Magyar Nemzeti Múzeum kiállítással emlékezik meg a hagyományos lengyel-magyar barátságról, miel?tt Magyarország átadja a soros EU-elnökségi teend?ket Lengyelországnak. “A tárlat négy nagy témakör köré csoportosul majd. Bemutatjuk a középkori lengyel-magyar dinasztikus kapcsolatokat, a közös küzdelmet a török ellen, az 1848-as szabadságharc lengyel vonatkozásait, valamint a második világháború id?szakát, amikor Magyarország befogadta a lengyel menekülteket” – magyarázta Csorba László.

 

Immár hagyományosan a Nemzeti Múzeum ad otthont a Magyar Sajtófotó Kiállításnak is.

 

Magyar art deco az Iparm?vészeti Múzeumban

 

Miközben Takács István f?igazgató szerint a múzeum épülete alulról és felülr?l is ázik, január 27-én nyílik az újév els? kiállítása. Ez egy perzsa m?vészeti kiállítás, amely a 18. század végét?l a 20. század elejéig uralkodó Qádzsár-dinasztia korszakát mutatja be.

A 17. század óta újabb er?teljes küls? hatás alakítja az iráni m?vészetet. Európai témák el?ször a kés?i szafavida festészetben jelentkeztek, majd a 19. századra uralkodóvá váltak. Hasonló, bár némileg lassabb folyamat volt az építészet átalakulása. A helyi hagyományok és a nyugati irányzatok utolsó nagy szintézise a Qádzsár kori m?vészetben valósult meg (1785-1925). A teheráni királyi palota az utolsó klasszikus perzsa palotaegyüttes, de bels? tereinek kiképzésér?l, s?t kényelmi berendezéseir?l már részben európaiak gondoskodtak. Hasonló tendenciák, útkeresés jellemzi a 20. századi perzsa m?vészetet is. Hogy a perzsa tradíciók és az iszlám vallás mellé harmadikként hogyan illeszthet?k be a jelenkori viszonyok, arra napjaink m?vészete keresi a választ.

Az Iparm?vészeti Múzeum tulajdonában lév? kiállítási anyag a Magyar Tudományos Akadémia gy?jteményeib?l egészül ki.

 

Az év második felében nyílik majd meg az Art deco és a modernizmus cím? tárlat, amely a két világháború közötti enteri?r-m?vészetet mutatja be. A kiállítás hiánypótló jelleg?, mert még soha nem rendeztek tudományos igénnyel kiállítást a korszak tárgyaiból – mondta a f?igazgató. “A világon a magyar art deco magas értéket képvisel, amit jól mutat az a sok használati és m?vészeti tárgy, amit kivisznek az országból. Észre kellene venni és meg kellene becsülni ezeket a m?remekeket. Erre is szolgál ez a kiállítás” – mondta a tárlatról Takács Imre.

 

Az Iparm?vészeti Múzeum is reagál a lengyel uniós elnökségre: a 2011-es év náluk a lengyel dizájnrafókuszáló kiállítással zárul, a szeptemberben nyíló tárlatot a lengyel uniós elnökség idejére id?zítették. “A kiállításhoz több eseményt is szervezünk a lengyel nagykövetség segítségével, lesz például lengyel iparm?vészeti vásár” – tájékoztatott a f?igazgató.

 

A már megszokott tárlatok is jelentkeznek 2011-ben, így a látogatók számíthatnak a Nemzeti Kulturális Alap Iparm?vészeti Kollégiumának alkotói ösztöndíjában részesített m?vészek kiállítására éppúgy, mint a Moholy-Nagy László Formatervezési és a Kozma Lajos Iparm?vészeti Ösztöndíjasok 2010. évi beszámoló kiállítására.

 

A múzeum együttm?ködési megállapodást kötött a Liszt Ferenc Zenem?vészeti Egyetemmel, amelynek keretében az Üll?i úti intézmény gyakorló és vizsgatermeket ajánlott fel. “Közösen újítjuk fel múzeumunk régi hangszereit, a felújított hangszerekre pedig koncertprogramokat szervezünk” – tette hozzá a f?igazgató, aki körülbelül 200 ezer látogatóval lenne elégedett 2011-ben.

 

Nagykiállítások éve a Magyar Nemzeti Galériában

 

Megújuló állandó kiállítások, nagyszabású életm?-tárlatok jellemzik a Magyar Nemzeti Galéria 2011-es programját – mondta Csák Ferenc, az intézmény f?igazgatója. Április 30-ig tart a múzeum idei évének legnagyobb siker? kiállítása, Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiájának budapesti bemutatkozása. A kiállítást a november 23-i megnyitó óta több tízezren kerestek fel.

 

Krisztus Pilátus el?tt a Nemzeti Galériában

.

Májusban id?sebb Markó Károly életm?-kiállítása nyitja az új tárlatok sorát, az október 2-ig látható kiállítás különlegessége, hogy Mexikóból is haza várnak alkotásokat. “Markó m?vészete nagy hatással volt a mexikói tájképfestészetre, olyannyira, hogy felkérték a mexikóvárosi Képz?m?vészeti Akadémia els? elnökének. Markó nem vállalta el a feladatot, képeket küldött maga helyett. Ezek közül négy festmény érkezik a kiállításra, olyanok, amelyek azóta nem jártak Európában” – tette hozzá Csák Ferenc.

 

Ezzel párhuzamosan május második hetében a Mosoly Alapítvánnyal együttm?ködésben autista alkotók m?veib?l nyílik tárlat a C-épületben, május 2-t?l pedig a Zágrábi Képz?m?vészeti Akadémia nemzetközi utazó kiállítása érkezik a Magyar Nemzeti Galériába.

 

A legtöbb múzeumban jelent?s felújításokat terveznek 2011-ben.

 

 

MTI

 

Legutóbbi módosítás: 2019.09.11. @ 06:39 :: Adminguru
Szerző H.Pulai Éva 1146 Írás
A H. a nevem előtt, csak egy megkülönböztető jel, hogy ne keveredjenek össze a hírösszeállítások a firkáimmal. *Pulai Éva