Boér Péter Pál : Álomtörő álom

“egyedül a felkelő nappal
fekete bársony bordó brokát
kihagyó halkuló aggyal
jéglábon gázol a fény a patakon át”
Radnai István: A távozó éjre kapaszkodva

 

 

 

Nagyon sokszor repült már álmában, ez mégis valami egészen más volt. Általában széttárt karokkal, nehézkesen megdőlve, madárhoz és repülőgéphez egyszerre hasonlóan, könnyedén, mégis ormótlanul. Általában haját hideg szél ostromolja és mindig fázik. A föld és a nap egyaránt messze vannak.

Ez az álom jelentősen különbözött minden korábbitól. Ketten repültek, kézen fogva. Sem hideget, sem meleget nem érzett csak földöntúli nyugalmat. Anyagiságukat elveszítve, fehér fénynyalábokként fonódtak össze. A nap olyan közel volt, hogy fénykezeikkel bele nyúlva, langyos hősugárzó bizsergetése áramlott rájuk, nem égetett. A táj tiszta természet volt, csak fák, erdők, mezők, tavak, folyók és tengerek. Sem városok, sem falvak sehol.

Fénykezeik nem egymást fogták, hanem eggyé lettek, ha akartak sem tudtak volna ketté válni. Súlytalanul és anyagtalanul suhantak, fehéren, fénylőn, mámorítóan, sebesen mint a szirti sas és nyugodtan, mint a lomha nagy madarak. Sem hideg, sem meleg, csak kellemesség ölelte át és fonta egymásba őket.

Mindazonáltal, hajuk a szélben zászlóként lobogó fénycsóva lett. Fények voltak egymásba folyva, békés lélekkel, boldog mosollyal és ez már mindig így lesz… Örökké fénycsóvában repülnek ég és föld között. Nincs borotva, sem lasernyaláb, ami az egyből kettőt csinálna újra.

Béke lelkűletükből előre tekintve, pillanatnyi borzadály markolta kíméletlenül szívüket. Egy hatalmas V-alakú -sem laser, sem penge-, választófalat láttak. Sebes suhanásuk teljes erővel lódította őket a kettéválasztó valaminek, ahol, ha el nem engedik egymást, megtörve a közös utat, kétfelé nem szakadnak, tönkremennek.

 

Csörgött az óra, reggel volt, álmos, mint minden nyavalyás óracsörgette reggelen. Menni kellett, nem kívánságra, sem ellenszegülve, csak úgy mint minden munkanap. Egész estig szorult a szíve, rémes álma gyötörte lelkét. Nem szólt, csak befordult. Mint nagy marófejbe a kések, úgy zúzta álma belsejét. Félt! Mit üzenhetett az álom? Lehet semmit, lehet sokat.

Csak hallgatott, s eljött az este. A gondot az alvás elűzte és olyan történt ami nem szokás. Álma onnan folytatódott, ahol abbahagyta.

 

Dermedten nézték a választót. Egymásra pillantottak és összefonódott fénykezeik, még jobban összeforrva, a biztos ütközés ellenére, az útelválást nem engedték. Az előbb átvillámlott rémület, eltökélt nyugalommá lett, bár a becsapódás azonnalra várható.

Ekkor fémes dübörgéssel, nehézkes vasajtókra emlékeztetve, a magasból egy pajzs zúdult alá. Vastag robusztus, fémes fénnyel csillogó, kikerülhetetlen. Belé csapódtak…Azaz elnyelte őket a ködszerűen gomolygó patyolatfehérség, ahol nem volt sem jobb, sem bal, sem fenn, sem lenn, sem elől, sem hátul, semmilyen viszonyítási pont, csak mindenütt fátyolos fehérséggel átszőtt gomolygás és biztonság.

A reggeli -nem önkéntes szadizmusból cselekvő-, álomtörő, sajnálkozás nélkül tette a dolgát. Egy újabb borongós, alig reggelen, a lány már tudta álmának olvasatát, s az egy napja szorítón nyomó mázsás kő szívéről alázuhant.

 

 

 

 

Legutóbbi módosítás: 2010.11.08. @ 17:18 :: Boér Péter Pál
Szerző Boér Péter Pál 755 Írás
Nagyváradon születtem, 1959-ben. Nem mondhatnám, hogy kesztyűs kézzel bánt volna velem az élet, de még a szorítóban vagyok! Családtagjaim hiperoptimistának tartanak, azt hiszem nem véletlenül. A humort – ezen belül a szatírát, abszurdot – és a romantikát egyaránt kedvelem. Empatikusnak, toleránsnak gondolom magamat. Egész életemet Erdélyben éltem, élem. Anyám révén erősen kötődöm a székelységhez, de Ők már csillagösvényen járnak Apámmal. Nagyon érdekel a teológia, filozófia, nyelvek, irodalom, és sok egyéb. Fiatalon kezdtem verseket írni, ám a rövid próza vált a nagy kedvenccé. Köteteim: 2010 – “Nagyító alatt” – novelláskötet 2011 – “Le a láncokkal” – novelláskötet 2012 – “A nonkonformista” – novelláskötet 2013 – “Engedélykérés”- novelláskötet 2013 – “Megtisztult ablakok” – regény 2016 – "Fenyőágon füstifecske" – regény 2017 – "Ködös idill" – két kisregény 2018 - "Szabályerősítő" (Válogatott novellák) - e-book Írásaim jelentek meg a Bihari Naplóban, a Reviste Familiaban, a Comitatus folyóiratban, a Várad folyóiratba, a Brassói Lapokban, a Reggeli Újságban, a “7torony” irodalmi magazin antológiáiban (2010-2016), a Holnap Magazin antológiájában, a Holnap Magazin nyomtatott mellékletében, az Irodalmi Jelenben, a kolozsvári Tribunaban, a bukaresti rádióban és máshol.” A világháló adta lehetőségekkel élek: Lenolaj irodalmi és kulturális műhely A Hetedik Héttorony irodalmi magazin MagyarulBabelben CINKE Holnap Magazin PIPAFÜST Szabad szalon Penna magazin Bukaresti rádió AlkoTÓház Weblapom: http://boerpeterpal.blogspot.com/