Horváth János : Tíz év nem sok

A férfi tudta, elveszett minden, itt már semmi praktika nem segít. Porig alázták. Csak a visszavonulásra gondolt, hogy mentse, ami menthet?.

 

 

A férfi megragadta a az asszony karját, és ellökte magától. Nem a n? intim közelsége zavarta, hanem az a hang, amely megállíthatatlanul tört el? bel?le, egyenesen a szeme közé zúdítva minden baját, bánatát.

Tíz éve voltak házasok, de még nem látta ?t ilyennek. Kifordult magából, szinte rikácsolt.

– Hogy merted megtenni? – üvöltötte a n? -, hogyan vetemedtél erre. A levéltitok nem szent el?tted? Mit képzelsz, ki vagy te, hogy ítélkezel felettem? Igenis, ha tudni akarod, szeretem.

A férfi tudta, elveszett minden, itt már semmi praktika nem segít. Porig alázták. Csak a visszavonulásra gondolt, hogy mentse, ami menthet?.

– Kilógott a boríték a táskádból, nem volt szándékos. Mégis, mintha belém bújt volna a kisördög, nem tudtam ellenállni a kísértésnek – mondta el-elcsukló hangján, nem is leplezve megindultságát. Az önsajnálat érzése járta át minden porcikáját, és ez olyan jólesett neki, mintha valami elégtétel lenne az elvesztegetett évekért.

– Hát jó. Azt még megértem, hogy újra megpróbáltuk a gyerekek miatt. Arra gondoltam, majd ismét felépítjük a kapcsolatunkat. Szeretjük egymást, és ez elég.

– Én szeretlek, de már nem vagyok boldog veled. Ezt próbáld felfogni!

– Azt mondd meg nekem Zsuzsa, hol rontottam el, vagy mit kellett volna másképpen tennem?

– Hát még mindig nem érted? Gábor, az ég szerelmére, neked semmit nem kellett volna másképpen tenned. Jó apa vagy, és gondoskodó férj. Nem te tehetsz róla. Én vagyok az, aki megváltoztam. Mást akarok, én ebbe az anyaszerepbe bele?rülök, nekem ez nem elég, vagy mit tudom én.

Az asszony most közelebb lépet a férfihez, és megsimogatta az arcát. A tenyerét rátette a férfi homlokára, és lassan lecsúsztatta az álláig.

– Nem tehetsz róla Gábor. Én is hittem benne, hogy másfél év után újra megpróbálhatjuk, tiszta lappal kezdhetjük. De nem megy. Értsd meg, alkalmatlan vagyok erre a kapcsolatra, te ennél többet érdemelsz.

– Tibor van a dolgok mögött ugye? Tibor miatt vagy képtelen velem élni.

– Nem err?l van szó – mondta az asszony, de a hangja nem volt elég meggy?z?.

– Még, hogy nem err?l? Akkor mir?l? A levélben is azt írod, csak rá gondolsz, vele akarsz élni.

– Nem volt szép t?led, hogy elolvastad a levelemet. Azel?tt soha nem tettél ilyet.

– Csak nem azt akarod mondani, hogy nem volt szándékos? Igen, most már biztos vagyok benne, hogy szándékosan hagytad kint a táskádat a konyhában a levéllel. Hát, persze – csapott a homlokára a férfi -, mindenképpen rendezni akartad ezt a helyzetet, és így könnyebb volt el?hozakodni vele, hogy én kezdeményeztem. Ráadásul még lelkifurdalásom is lehet, mert megsértettem az önérzetedet.

– Jól van. Beismerem, nem volt véletlen. De hidd el, nem akarok én b?ntudatot ébreszteni benned!

– A gyerekek nálad maradnak ugye?

– Igen. Tibor ide költözne.

– Gondoltam.

– Tudsz más megoldást?

– Nem. Anyámnál ellakhatom, de keresek valami tisztességes albérletet. Egyedül könnyebb, mint gyerekekkel.

– Arra gondoltam, ha akarod, én megyek el. Az egy kicsit bonyolult, Tibor neje miatt.

– ? már tudja?

– Igen. Már beadták a válókeresetet.

– És én tudom meg utoljára.

– Na, ne dühöngj! Gyere ide, ölelj meg, kérlek – szólt az asszony, és kitárta karjait, hogy fogadja a férfi ölelését.

– De Tibor nem hozzád való. Nyers, durva ember, sosem kedveltem – mondta a férfi és kibontakozott a hosszúra sikerült ölelésb?l.

– Ne kezdjük ezt megint, kérlek! Nem baj, ha aggódsz, de ez az én életem. Hálás vagyok neked az elmúlt tíz évért, és azért a másfél év különélésért is. Most, hogy megkaptuk a lakást, és nem lógunk anyád nyakán, én is felszabadultabb vagyok. Szeretném a magam útját járni, és hibázni is, ha kell. De ezt az állóvizet nem bírom Gábor, ne haragudj!

– Jó, nem akarlak újra felzaklatni. Megpróbáltuk, nem ment. Nem állok az utadba, szeretlek.

A férfi arcán könnycseppek gördültek le. Érezte, nem tud uralkodni magán, de arra gondolt, hogy ez a helyzet méltatlan mindkett?jükhöz. Hiszen, nem vesztes ?, mindenért kárpótolja az a tíz év, amelyet együtt tölthettek.

– Szeretném, ha megvárnád a gyerekeket, és együtt mondanánk meg nekik, rendben? – kérdezte az asszony a férfit remélve, hogy nem utasítja vissza a kérést.

– Rendben. Akkor vége, visszavonhatatlanul, végérvényesen?

– Semminek nincs vége. Kérlek, ne így fogd fel! Lehet?ségünk van új életet kezdeni. Ennyi az egész. És persze, hálás vagyok neked Gábor, hogy nem nehezíted meg még jobban a helyzetünket. Köszönöm.


A válóper simán zajlott, minden különösebb zökken? nélkül. A tanú, Gábor barátja igazolta a bíróság el?tt, hogy az életközösség nem tartható fenn. A részletekre nem tért ki a bíróság, nem kellett megindokolni a kijelentést, az eskü elegend?nek bizonyult. Ügyvéd nem volt jelen. Egyik fél sem ragaszkodott hozzá, mindenben megegyeztek, nem volt mit tisztázni az ügyvédeknek.
„Csak felesleges pénzkidobás” mondta Gábor, amikor szóba kerültek a részletek. „Az” bólogatott Zsuzsa beleegyezése jeléül. A bíróság megkérdezte Gábort, tudja-e, hogy van lehet?sége ott lakni a két és félszobás lakás egyik szobájában? „Tudom, de nem kívánok élni a lehet?séggel” mondta Gábor. „Mi már mindent elrendeztünk”. Az ülnököknek nem volt kérdése, „a felek nem kívánják feltárni a tényállást” – mondta a tisztelt bíróság – „és a határozat néhány hét múlva joger?re emelkedik.”
    A mikor kiléptek a bíróság kapuján, Gábor barátja elköszönt, és sietve távozott.

– Köszönöm az új életemet – mosolygott Zsuzsa. – Te egy úriember vagy, tudod?

– Tudom hát – válaszolta Gábor büszkeséggel a hangjában.

– Hát akkor, szia – köszönt el Zsuzsa kissé magasra sikerült hangtónussal.

– Szia. Hazafelé?

– Igen. És te?

– Még nem tudom. 

Elindultak mindketten az ellenkez? irányba. Egyikük sem nézett vissza. H?vös szél fújt, ?sz volt, kés? ?sz. Gábor felhajtotta a felölt?je gallérját, és elindult a semmibe. Az es? lassan rákezdett. El?ször kövér cseppekben esett, aztán, mintha dézsából öntötték volna.

 

 

Legutóbbi módosítás: 2010.04.19. @ 10:54 :: Horváth János
Szerző Horváth János 173 Írás
"Újra kezdeni mindent e világon, - megteremteni, ami nincs sehol, de itt van mindnyájunkban mégis, belőlünk sürgetve dalol, újra hiteti, hogy eljön valami, valamikor, valahol…" (Váci Mihály: Valami nincs sehol) Budapesten születtem, egy Várbeli, háborús sebektől meggyötört bérházban, az ötvenes évek elején. Iskoláimat javarészt Budapesten végeztem, azt a paradicsomi másfél évet kivéve, amikor az általános műveltség megszerzése terén az első lépéseket megtettem, a szentgotthárdi általános iskola padjaiban. Az a másfél év meghatározó számomra, azóta is nosztalgiával gondolok a vidéki évek szabadságára, a Rába parti csavargásokra. A Budapesti Madách Imre Gimnáziumban érettségiztem. Tanáraim nagy hatással voltak rám. Itt sajátítottam el az irodalom szeretetét, és az amatőr színjátszás alapjait, amely később is szerepet játszott, az életem során. A BME Gépész karán szereztem diplomát 1989-ben. Ezt követően gépészmérnök-informatikusként dolgoztam a Medicor Röntgen Rt.-nél, majd egy amerikai multinacionális vállaltnál, a GE-nél, nyugdíjazásomig. Az írással Földes Péter osztálytársam, és barátom biztatására kezdtem foglalkozni, több, mint egy évtizede. Novelláim különböző antológiákban már megjelentek. Első novelláskötetem 2019 elején jelent meg Búcsúlevél nélkül címmel, amely az elmúlt több, mint egy évtized válogatásait tartalmazza.